Dane w wielkim mieście

0

Szczególne znaczenie będzie odgrywać odpowiednia analiza i interpretacja danych pozyskanych w czasie rzeczywistym. W Europie liczba beneficjentów tych systemów osiągnie 10,2 miliona do 2021 roku, co stanowi pięciokrotny wzrost w stosunku do lat ubiegłych.

Nowoczesne technologie znajdują coraz szersze zastosowania w przemyśle, usługach czy przestrzeni publicznej. Systemy te, operując dużymi zbiorami danych pozwalają w znaczący sposób usprawnić działanie wielu procesów. Obecnie, problemem staje się jednak nie samo ich zebranie, ale odpowiednie wykorzystanie i przełożenie na realne korzyści dla zwykłego użytkownika. Z pomocą, często nieświadomie, przyjdą sami zainteresowani.

Każdego dnia miliony użytkowników transportu, kupując i używając bilety, generują duże ilości danych, które pozwalają określić m.in. nawyki transportowe. Dzięki analizie w czasie rzeczywistym, mogą być one wykorzystywane przez zarządców ruchu i transportu miejskiego czy operatorów sieci parkingowych by lepiej zrozumieć, a nawet przewidywać potrzeby pasażerów.

– Nowa platforma  analizująca mobilność Xerox MAP poprzez analizę danych pozyskanych od samych użytkowników ruchu  pozwala określić m.in. stopień przestrzegania rozkładów jazdy, obłożenie komunikacji miejskiej czy wskaźnik wykorzystania miejsc parkingowych. Dzięki zaprojektowanym przez Xerox Research Center Europe algorytm, zarządcy ruchu mogą przewidzieć m.in wpływ na ruch publiczny takich czynników jak opóźnienia czy warunki pogodowe. Rozwiązania te testowane są już w Adelajdzie w Australii, gdzie system MAP pozwala usprawnić funkcjonowanie transportu miejskiego poprzez analizę przepływu ludności między poszczególnymi strefami miasta – mówi Maciej Nuckowski, Dyrektor Działu Usług w Xerox Polska.

Właśnie dlatego, odpowiednie zarządzanie przestrzenią oraz możliwościami transportowymi staje się kluczowym zadaniem dla zarządców współczesnych miast. W samym Londynie w przeciągu zaledwie jednego tygodnia z transportu publicznego korzysta nawet 76 milionów pasażerów. Z kolei w samej aglomeracji warszawskiej w 2013 roku ze środków komunikacji miejskiej skorzystało 1,05 miliarda osób.

Czytaj również:  Polskie firmy wprowadzają wiele zmian, ale ze słabym efektem. Błędem jest niewykorzystywanie informacji zwrotnych od pracowników

Samochód – remedium na korki

Systemy operujące danymi, które zostają pozyskane w przestrzeni miejskiej, mogą okazać się użyteczne nie tylko z punktu widzenia zarządców ruchu, ale i samych pasażerów oraz kierowców. Dlatego tak istotne staje się jak najlepsze ich zintegrowaniem z infrastrukturą. Rozwiązania te, połączone z pojazdami będą mogły m.in. ostrzegać o utrudnieniach np. robotach drogowych i wypadkach, ale przede wszystkim umożliwią kierowcom sprawniejsze i bardziej ekologiczne poruszanie się w przestrzeni miejskiej. Jest to szczególnie istotne w kontekście centrów miast, których największą bolączką, są korki[1]. Jak pokazują badania, mieszkańcy polskich ośrodków miejskich spędzają w nich rocznie nawet ponad dwa tygodnie. Jeszcze gorzej jest np. w Los Angeles, gdzie w godzinach szczytu prowadzący pojazdy na każdą godzinę jazdy stoją średnio 40 minut w korku.