Dariusz Lasek: To właściwy moment na obniżkę stóp procentowych

0
Dariusz Lasek
Dariusz Lasek, dyrektor inwestycyjny ds. papierów dłużnych Union Investment TFI
Dariusz Lasek, dyrektor inwestycyjny ds. papierów dłużnych Union Investment TFI
Dariusz Lasek, dyrektor inwestycyjny ds. papierów dłużnych Union Investment TFI

Kiedy w I kwartale 2016 r. polska gospodarka spowolniła, nie byliśmy zaskoczeni. Jednak dynamika wzrostu PKB w II kwartale 2016 r. (choć lepsza niż ostatnio) budzi nasz niepokój o tempo rozwoju gospodarczego w naszym kraju w drugiej połowie roku. Stawia też pod znakiem zapytania prognozowany przez nas wzrost PKB w całym 2016 r. na poziomie 3,3%.

Co gorsza, dynamika wzrostu gospodarczego w Polsce prezentuje się dość słabo na tle innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W II kwartale 2016 r. PKB na Węgrzech wzrósł o 2,6% r/r (po zdecydowanie słabszym I kwartale i przy oczekiwaniach na poziomie 1,9%), a w Rumunii aż o 6%, na co wpłynęła m.in. zwiększająca się dynamicznie konsumpcja prywatna.

Dużo wolniejszy od oczekiwanego rozwój polskiej gospodarki w II kwartale 2016 r. (szczególnie na tle państw regionu) powinien przekonać Radę Polityki Pieniężnej do obniżki stóp procentowych. Naszym zdaniem to dobry moment na taki ruch. Przypuszczamy, że pomoże on nie tylko naszej gospodarce, ale i skłoni wielu inwestorów zagranicznych do powrotu na polski rynek obligacji.