Dassault Systèmes przedstawia bardzo dobre wyniki za pierwszy kwartał i potwierdza cele na 2023 r.

Bernard Charlès, prezes zarządu i dyrektor generalny firmy Dassault Systèmes
Bernard Charlès, prezes zarządu i dyrektor generalny firmy Dassault Systèmes - fot. Xavier Granet

Firma Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA), ogłosiła wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2023, zakończony 31 marca 2023r.

Całkowite przychody w pierwszym kwartale 2023r. wzrosły o 7% do 1,43 miliarda Euro. Przychody ze sprzedaży oprogramowania wzrosły o 6% do 1,29 miliarda Euro. Przychody z platformy 3DEXPERIENCE wzrosły o 10% i stanowiły 31% przychodów z oprogramowania 3DEXPERIENCE Eligible. Przychody z oprogramowania w chmurze wzrosły o 17% i stanowiły 24% przychodów z oprogramowania.

  • Przychody z oprogramowania według regionów geograficznych: Przychody z oprogramowania w obu Amerykach wzrosły o 6% i stanowią 41% przychodów z oprogramowania, głównie dzięki dobrym wynikom w dziedzinach Life Science i High-Tech oraz w obszarze Mainstream Innovation. Przychody z oprogramowania w Europie, dzięki dobrym wynikom w Europie zachodniej i południowej, wzrosły o 12% osiągając 36% udziału. Z perspektywy branży – w Europie najlepsze wyniki wygenerowała branża Transportu i Mobilności. W regionie Azji przychody spadły o 3%, do czego przyczyniły się Chiny, które w ciągu kwartału odnotowały spadek o 8%. Zostało to częściowo zrównoważone przez znaczący, dwucyfrowy wzrost w Indiach. Wyniki w Azji stanowiły 22% przychodów z oprogramowania na koniec pierwszego kwartału.
  • Przychody z oprogramowania według branż: Jedne z najsilniejszych wzrostów w Q1 wykazały branże Aerospace & Defense, Life Sciences & Healthcare, Marine & Offshore oraz Cities & Public Services.

Bernard Charlès, prezes zarządu i dyrektor generalny firmy Dassault Systèmes:

„Ponieważ ekonomia doświadczeń oraz gospodarka o obiegu zamkniętym ulegają konwergencji, dla naszych klientów działania w kierunku zrównoważonej gospodarki stają się zarówno wyzwaniem, jak i szansą na wyróżnienie się na rynku. Nasi najbardziej zaawansowani klienci pokazują wartość tworzenia produktów opartych na doświadczeniach i zarządzania cyklem życia produktu, uwzględniającego ponowne wykorzystanie materiałów. W oparciu o rozwiązania od Dassault Systèmes tworzą zróżnicowaną ofertę i wdrażają nowe sposoby działalności.

Umożliwiamy takie podejście poprzez doświadczenia wirtualnych bliźniaków, realizowane przy wykorzystaniu platformy 3DEXPERIENCE, która oferuje unikalne połączenie nauki (w tym materiałoznawstwa, biologii, mechaniki, elektroniki i chemii), modelowania, symulacji i analizy danych opartej na AI. Dassault Systèmes wzmacnia potencjał klientów dzięki holistycznemu podejściu do innowacji i tworzeniu wartości w ramach całego cyklu życia produktu.

Szeroka adaptacja koncepcji wirtualnego bliźniaka przez społeczności użytkowników jest katalizatorem nowych sposobów współpracy w dużej skali, a także kapitalizacji wiedzy i know-how, opartych na „Doświadczeniu jako usłudze”. Obecni i przyszli liderzy przemysłu to firmy, które wykorzystują platformy i wirtualne bliźniaki do łączenia podaży i popytu, nowych sieci wartości skoncentrowanych na doświadczeniach oraz budowania know-how. Inwestowanie w doświadczenia związane z wirtualnymi bliźniakami jest najcenniejszym sposobem tworzenia zrównoważonych ścieżek na przyszłość.”