DB Energy po III kw. roku obrotowego 2022-23 z 7,4 mln zł ETBIDA i 2,8 mln zł zysku netto

db energy

Spółka DB Energy, oferująca kompleksowe usługi efektywności energetycznej dla przemysłu, w III kwartale roku obrotowego 2022/2023 (I kw. br.) osiągnęła ponad 16,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, blisko 3,1 mln zł zysku EBITDA i 1,5 mln zł zysku netto. Na koniec okresu DB Energy dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 6,6 mln zł. Na wyniki finansowe miała wpływ realizacja kolejnych etapów projektów inwestycyjnych w modelu Generalnego Wykonawstwa, a także rozliczenie oszczędności na projekcie w modelu ESCO dla Słodowni Soufflet oraz rozliczenie części działań doradczych realizowanych przez Willbee Energy GmbH.

Wyniki finansowe osiągnięte przez DB Energy w trzecim kwartale roku obrotowego 2022/2023 są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Zrealizowaliśmy zarówno zakładane cele operacyjne działalności DB Energy, jak i poczyniliśmy kolejne kroki na rynku kapitałowym przenosząc notowania na Główny Rynek GPW w Warszawie. W minionym okresie prowadziliśmy m.in. projekt modernizacji elektrociepłowni dla Schumacher Packaging Grudziądz o wartości 43,4 mln zł, a także projekt dotyczący instalacji wysokosprawnej kogeneracji o wartości 21,8 mln zł. Realizowaliśmy także projekt inwestycyjny dla Żabka Polska o szacowanych nakładach 16 mln zł. – komentuje Łukasz Feldman, CFO DB Energy.

Obecnie Grupa DB Energy realizuje i rozlicza 5 projektów w modelu ESCO, których nakłady inwestycyjne na realizację wynoszą łącznie 35 mln zł (obejmuje to nakłady poniesione oraz przyszłe nakłady inwestycyjne). DB Energy jest zaangażowana w kilku procesach negocjacyjnych, które mogą skutkować zawarciem umów na realizację projektów ESCO w kolejnych kwartałach br. w ramach współpracy z SUSI Partners.

Inwestycje z obszaru poprawy efektywności energetycznej w przemyśle cieszą się obecnie rosnącym zainteresowaniem ze strony potencjalnych kontrahentów. Znaczna część przedsiębiorstw wyraża zainteresowanie projektami służącymi ograniczeniu kosztów poprzez optymalizację zużycia energii. Dotyczy to w szczególności projektów, które Grupa DB Energy realizuje w modelu ESCO, tj. pełniąc zarówno funkcję generalnego wykonawcy, jak również oferując finansowanie. – dodaje Łukasz Feldman.

W ostatnich miesiącach DB Energy realizuje także kolejne kroki na rynku kapitałowym. W II kwartale 2023 roku Spółka z sukcesem zakończyła Ofertę Publiczną pozyskując 10,8 mln zł brutto, które przeznaczy na rozwój działalności w modelu inwestycyjnym, w tym w formule ESCO, intensyfikację działań związanych z internacjonalizacją oraz kontynuację prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.