Debata i głosowanie nad pakietem mobilności już w najbliższą środę 27.03.2019

Parlament Europejski

Debata i głosowanie nad pakietem mobilności na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego odbędzie się już w najbliższą środę 27.03.2019. Sprawdź szczegóły głosowań.

Zgodnie z informacjami zawartymi w oficjalnym harmonogramie prac Parlamentu Europejskiego już w najbliższą środę (tj. 27.03.2019) podczas sesji plenarnej nastąpią głosowania związane z najważniejszymi aspektami tzw. pakietu mobilności. Głosowania będą poprzedzone ponad  trzygodzinną debatą.

Łukasz Włoch OCRK
Łukasz Włoch, ekspert OCRK

Zaskakujące jest to, że ogłoszenie o debacie i planowym głosowaniu nie zostało poprzedzone żadnymi wcześniejszymi oficjalnymi rozmowami i informacjami. Po ostatnim spotkaniu prace nad pakietem mobilności odroczono, by lepiej się do nich przygotować oraz by prace nad propozycjami europosłów były prowadzone w spokoju, a nie w atmosferze przedwyborczego napięcia. W związku z tym europarlamentarzyści, którzy będą podejmować jedne z najważniejszych decyzji dla międzynarodowego transportu drogowego, mogą nie czuć się dostatecznie przygotowani do tej debaty. Głosowanie w trybie pilnym, nie wróży dobrze polskim przedsiębiorcom. Taka sytuacja zaskoczyła nie tylko przewoźników, ale również obserwatorów i komentatorów w branży transportowej – mówi Łukasz Włoch, główny ekspert Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców (OCRK).

Celem propozycji jest poprawa egzekwowania przepisów w sektorze transportu drogowego i lepszego zwalczania nielegalnych praktyk, takich jak np. firmy skrzynki-pocztowe. Mają one określić również, do jakich operacji transportowych powinny mieć zastosowanie przepisy dotyczące delegowania pracowników (zagranicznej płacy minimalnej) oraz kwestie związane z czasem odpoczynku kierowców. Planowane są głosowania w następujących tematach:

1.    Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego:
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0206_PL.html?redirect
2.    Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz dzienny
i tygodniowy czas odpoczynku, a także określanie położenia za pomocą tachografów:  http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0205_PL.html?redirect
3.    Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego (dostęp do rynku): http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0204_PL.html?redirect

Ze szczegółami powyższych sprawozdań poddanych pod głosowanie można zapoznać się na stronie Parlamentu Europejskiego – link znajduje się obok tematu głosowania. Łącznie sprawozdania zawierają setki poprawek. Podczas sesji posłowie są uprawnieni do zmiany przedłożonego im tekstu poprzez wprowadzenie własnych poprawek lub zmianę obecnych. Najczęściej posłowie głosują najpierw nad każdą poprawką osobno, a następnie nad zmienionym tekstem jako całością.

Sesje plenarną będzie można śledzić na żywo na stronie: http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/home.html