Decyzja KNF przypieczętowuje przejęcie TU Zdrowie przez Grupę NEUCA

Aleksander Roda
Aleksander Roda, prezes TU Zdrowie

Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego była ostatnim warunkiem, który musiał zostać spełniony, aby Grupa NEUCA mogła sfinalizować transakcję zakupu większościowego pakietu akcji Pomerania Investments – jedynego akcjonariusza Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie S.A.

– Pozytywna decyzja KNF to zielone światło na drodze do jeszcze szybszego rozwoju TU Zdrowie – mówi Aleksander Roda, prezes TU Zdrowie. Przez 11 lat rozwijaliśmy się samodzielnie, stopniowo budując firmę od zera do znaczącej pozycji na polskim rynku ubezpieczeń zdrowotnych. Naszym nadrzędnym celem od samego początku działania towarzystwa było budowanie przewag konkurencyjnych poprzez oferowanie naszym ubezpieczonym rozwiązań najwyższej jakości.

Współpraca TU Zdrowie z Grupą NEUCA będzie wielopłaszczyznowa i nie sprowadzi się wyłącznie do aspektów stricte finansowych. Już od kwietnia tego roku ubezpieczeni w TU Zdrowie korzystają z wizyt zdalnych, organizowanych poprzez nowoczesny system NEUCA. W ostatnim badaniu satysfakcji klienci podkreślili wyraźny wzrost jakości usługi względem poprzednich dostawców.

– Powołaliśmy do życia kilka grup projektowych, które już pracują nad kolejnymi potencjalnymi efektami synergii w Grupie. Wszystkie te działania będą zgodne z naszą strategią mówiącą o swobodzie leczenia i świadczeniu usług na najwyższym możliwym poziomie. Zainwestujemy w nową elektroniczną platformę medycyny pracy, panele ubezpieczonego i ubezpieczającego oraz rozwiązania IT, łączące TU Zdrowie z placówkami medycznymi i ubezpieczonymi – mówi Aleksander Roda.

Dzięki rozwiązaniom telemedycznym, ubezpieczony będzie miał możliwość powrócić do tego samego lekarza, z którym ostatnio omawiał swój stan zdrowia. Z poziomu Panelu Ubezpieczonego, korzystając z komputera lub smartfonu, sam sprawdzi dostępność terminów, zarezerwuje pasującą mu datę i godzinę wizyty, aby umówić się z wybranym przez siebie lekarzem.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu oficjalnego dołączenia do Grupy NEUCA. Zachowując tożsamość firmy, pozyskaliśmy silnego partnera, jednego z liderów obszaru zdrowia w Polsce, z którym będziemy mogli realizować te same wartości, ale szybciej, lepiej i ze znacznie większą siłą oddziaływania – dodaje prezes Roda.