Dlaczego media społecznościowe nie będą głównym kanałem zakupów przez internet?

0
facebook narkotyki uzależnienie

Tylko 10 proc. kupujących przez internet dotarło do określonego sklepu dzięki mediom społecznościowym. Platforma ta nie będzie zatem głównym motorem napędzającym sprzedaż on-line, mimo jej rosnącej popularności – to główny wniosek z raportu prezentującego 10 mitów sprzedaży wielokanałowej „Demystifying the online shopper” przygotowanego przez firmę doradczą PwC.

Korzystanie z mediów społecznościowych deklaruje wprawdzie aż 60 proc. respondentów przebadanych przez firmę doradczą PwC. Jako kanał są one wykorzystywane jedynie do obserwacji produktów, zlokalizowania czy przekazania opinii na temat marki czy sprzedawców. Liderem zakupów on-line za pośrednictwem mediów społecznościowych są Chiny, aż 56 proc. chińskich konsumentów nabywa w ten sposób produkty i usługi, w porównaniu do średniej światowej wynoszącej 24 proc.

Z raportu firmy doradczej PwC wynika również, że 17 proc. przebadanych użytkowników internetu nie robi zakupów on-line w ogóle – wciąż wolą oni kupować w tradycyjnych sklepach. Jeśli chodzi o urządzenia wykorzystywane do robienia zakupów on-line, respondenci faworyzują w tym względzie komputery – 97 proc. wskazań w porównaniu do zaledwie 28 proc. dla tabletów.

„Chłodząc zapowiedzi rychłego końca tradycyjnych kanałów sprzedaży, analiza doskonale wpisuje się w kierunki i dynamikę rozwoju handlu internetowego w Polsce. Już w tej chwili możemy zaobserwować, że e-commerce jest raczej uzupełniającym niż głównym kanałem sprzedaży, a jego rozwój, mimo że niezagrożony, nie będzie boomem tylko umiarkowanie szybką ewolucją. Potwierdza to wciąż silna pozycja niektórych „polskich” biznesów internetowych, przy jednoczesnym załamaniu wycen kluczowych graczy globalnych obecnych również w Polsce. Wyceny te zostały zbudowane na licznych mitach, w które ostatnimi czasy obrósł segment handlu w sieci”– komentuje Piotr Lizukow, ekspert branży produktów konsumpcyjnych i handlu w zespole Doradztwa Strategicznego PwC.

Raport firmy doradczej PwC został opracowany na podstawie ankiet przeprowadzanych w lipcu i sierpniu 2012 roku, na próbie ponad 11.000 kupujących przez internet. Respondenci pochodzili z 11 krajów z trzech kontynentów, określanych zarówno mianem dojrzałych, jak i wschodzących rynków. Były to: Brazylia, Kanada, Chiny, Francja, Niemcy, Holandia, Rosja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.