DM PKO BP podtrzymuje rekomendację Trzymaj dla MOL, cena docelowa obniżona

Centrala banku PKO BP w Warszawie

Analitycy DM PKO BP w dalszym ciągu zalecają trzymanie akcji węgierskiego koncernu MOL. Ich zdaniem spółka ma perspektywy rozwoju w segmencie wydobywczym. Ponadto może już sprzedać chorwacką spółkę INA.

Do Węgrów należy 49,08 proc. akcji spółki INA. Chcą oni spieniężyć udziały, o ile rząd chorwacki nie zgodzi się na całkowite przejęcie kontroli nad spółką. Zdaniem analityków DM PKO BP, akcje należące do MOL mogą być warte 2-2,5 mld dolarów.

Po spadku wydobycia węglowodorów w I połowie roku, co było spowodowane dezinwestycją w Rosji i spadkiem wydobycia w Chorwacji i na Węgrzech, analitycy widzą korzystne perspektywy dla spółki na przyszłość.

– Spadek wydobycia w rejonie CEE został częściowo zrekompensowany kontrybucją produkcji z niedawno zakupionych złóż w Wielkiej Brytanii. Negatywny trend spadku wydobycia ma zostad odwrócony w 2015 r. na skutek rozpoczęcia produkcji z nowo pozyskanych złóż m.in na Morzu Północnym oraz uruchomieniu produkcji ze złóż w Iraku (Kurdystan) – zauważają analitycy w rekomendacji.

Cena docelowa została obniżona do 12 937 forintów z 13 554 forintów w rekomendacji z kwietnia.