Do PPK najtrudniej będzie przekonać pracowników, a nie prezesów firm

0

Pracownicze Plany Kapitałowe wystartują w listopadzie, a będą najpierw dotyczyć firm zatrudniających ponad 250 osób. Termin startu przesunięto, istotny był tu kalendarz wyborczy, bo te zmiany w systemie emerytalnym mogą być źle przyjmowane przez pracownik.

– Warto zauważyć, że PPK będą obejmować nie tylko pracowników, ale także zleceniobiorców czy członków rad nadzorczych wynagradzanych za pełnioną funkcję – mówi w rozmowie z MarketNews24 Joanna Stolarek, doradca podatkowy, Lider Praktyki Compliance w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

PPK ruszą od listopada. Do 12 listopada firmy mają zawrzeć umowy o prowadzeniu PPK.

-Do PPK najtrudniej będzie przekonać pracowników, bo przystąpienie do programu będzie dla nich oznaczało pomniejszenie wynagrodzenia netto – ocenia prawnik J.Stolarek. – Z problemem tym można sobie jednak poradzić tworząc z PPK system motywacyjny w firmie.
Wdrażając rozwiązania w zakresie PPK każdy pracodawca powinien:

  • przeanalizować kiedy ma obowiązek wprowadzić PPK,
  • zweryfikować czy prowadzony przez niego Pracowniczy Program Emerytalny spełnia warunki pozwalające mu na nietworzenie PPK a także dokonać analizy, które z tych dwóch rozwiązań jest dla niego oraz jego zatrudnionych bardziej odpowiednie,
  • wybrać (w porozumieniu z organizacją związkową) instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK, opierając się przy tym na przedstawionych w ustawie kryteriach (np. efektywności instytucji finansowej w zarządzaniu aktywami czy posiadanie przez nią odpowiedniego doświadczenia),
  • przeanalizować, w odniesieniu do których z osób zatrudnionych ma obowiązek zawrzeć umowę o prowadzenie PPK (w szczególności obowiązek ten nie dotyczy osób, które ukończyły 70 rok życia) oraz ustalić wysokość opłaty dodatkowej w odniesieniu do poszczególnych kategorii zatrudnionych (w szczególności ze względu na długość okresu zatrudnienia),
  • przygotować odpowiednie dokumenty (np. (i) umowę o zarządzenie PPK dbając przy tym aby jej postanowienia nie zawierały postanowień mniej korzystnych niż warunki prezentowane przez instytucję finansową w portalu PPK w dniu zawarcia umowy, (ii) umowę o prowadzenie PPK, (iii) regulamin PPK czy (iv) wzory różnego rodzaju oświadczeń i zaświadczeń wymagane przez ustawę),
  • wprowadzić odpowiednie zmiany do regulaminu pracy czy regulaminu wynagradzania (jeżeli okaże się to konieczne),
  • przygotować się do prowadzenia dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat, opracować informację dotyczącą PPK dla zatrudnianych osób, tak aby znały one zasady jego funkcjonowania,
  • przeprowadzić analizę skutków podatkowych wdrożenia PPK,
  • uwzględnić dodatkowe koszty zatrudnienia przy planowaniu budżetu płac na następne lata.
Czytaj również:  Komentarz ZPP ws. umożliwienia upadłości konsumenckiej przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą