Dobre półrocze Budimexu, zysk netto wzrósł do 87 mln zł. Wzrosła sprzedaż segmentu budowlanego

0

Przychody netto jakie Budimex osiągnął w I półroczu 2014 ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów przekroczyły 2,153 mld zł, przy ponad 2,087 mld zł przychodu w I półroczu 2013, co stanowi wzrost o 3,14 proc.

Spółka podkreśliła w komunikacie, że w pierwszym półroczu 2014 roku produkcja budowlano-montażowa w Polsce wyrażona w cenach bieżących wzrosła o 8,4 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (wzrost o 9,8 proc. w cenach stałych), natomiast sprzedaż segmentu budowlanego Grupy Budimex na rynku krajowym wzrosła w porównywalnych okresach o 11,63 proc.

Zysk netto spółki przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł w tym czasie do 86,912 mln zł, wobec 67,801 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wzrósł do 110 mln zł wobec 88,6 mln zł przed rokiem.

Portfel zamówień Budimexu  na 30 czerwca 2014 roku przekraczał 3, 93 mln zł. Wartość kontraktów podpisanych w okresie styczeń – czerwiec 2014 roku (z aneksami) wyniosła ponad 1, 40 mln zł.

Czytaj również:  Larragoiti objął nowe obowiązki w Ferrovial i zrezygnował z wiceprezesury w Budimex SA