Zysk Integera spadł o połowę w I półroczu

0

Integer miał w I półroczu zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 5,55 mln zł. To o połowę mniej niż przed rokiem. Całkowity wynik netto zamknął się stratą 618 tys. zł.

Przychody grupy wzrosły o ponad 76 proc. do 272,85 mln zł. Zysk operacyjny spadł do 5,4 mln zł wobec 9,4 mln zł rok temu.

Powodem słabszych wyników okazały się wysokie koszty, które zwiększyły się do 275,22 mln zł w porównaniu ze 149,86 mln zł rok wcześniej.

Wyniki są zgodne z tym, co zakładaliśmy i są konsekwencją gigantycznych inwestycji w projekt easyPack, który aktualnie realizujemy na większości z kontynentów. […] W I połowie roku weszliśmy z rewolucyjnymi terminalami na kolejne czołowe rynki europejskie. Do końca 2015 roku we Włoszech stanie 2000 paczkomatów, a we Francji w ciągu dwóch lat sieć będzie liczyła 2500 maszyn. […] Cały czas intensywnie rozwijamy się także w Wielkiej Brytanii, gdzie zawarliśmy nowe partnerstwa, m.in. z VisualSoft, Morrisons Supermarket oraz P4D. Z pewnością osiągniemy nasz cel, jakim jest rozstawienie aż 1500 maszyn w Zjednoczonym Królestwie do końca 2014 roku – komentuje Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.pl