Dobre wyniki finansowe SPAR GROUP

SPAR Wayne Hodson
Wayne Hodson, prezes zarządu Wasz Sklep SPAR

SPAR GROUP odnotowała po 6 miesiącach roku finansowego zakończonego 31 marca 2021 roku wzrost obrotów na wszystkich rynkach, na których działa (RPA, Szwajcaria, Irlandia, Wyspy Brytyjskie, Sri Lanka i Polska) – łącznie o 7,5% do 64,2 mld randów. Zysk operacyjny wzrósł o 28,1% do 1,7 mld randów, dzięki wyjątkowo dobrym wynikom w Szwajcarii i Irlandii. SPAR w Polsce koncentruje się na zwiększaniu lojalności partnerów detalicznych i osiągnięciu rentowności – obroty w raportowanym okresie wzrosły o 32,2% (26,9% w złotych).

W pierwszym półroczu roku finansowego 2020/2021 SPAR w RPA zmodernizował 159 sklepów we wszystkich formatach, w tym 76 supermarketów SPAR. Grupa rozwinęła innowacyjne koncepty wewnątrz sklepów: Chikka Chicken, BeanTree, SPAR Natural. Zwiększył się także udział marek własnych w przychodach do 24,2% obrotów, w tym marki SPAR do 16,6% obrotów (wzrost o 5%).

“Jako GRUPA koncentrujemy się na wzmocnieniu łańcuchów dostaw, wzroście organicznym, budowaniu relacji z partnerami detalicznymi i jak najszybszym odpowiadaniu na potrzeby klientów. Takie założenia realizujemy także w Polsce – gdzie priorytetem jest ponadto osiągnięcie rentowności biznesu. Bardzo cieszy nas zakończony proces sanacji w spółkach z Grupy Piotr i Paweł, który wydłużył się ze względu na pandemię. Oczekujemy, że polski biznes jeszcze w tym roku finansowym istotnie zwiększy udział w przychodach całej Grupy SPAR. We wszystkich krajach mocno inwestujemy w digitalizację biznesu, systemy eko i modernizację infrastruktury w celu dalszego polepszania efektywności” – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu Wasz Sklep SPAR.