Vercom z 67 proc. wzrostem przychodów w I kw. 2021 r.

GPW

Vercom osiągnął w minionym kwartale bardzo dobre wyniki. Przychody wzrosły o 67 proc. rdr i wyniosły 38,5 mln zł, EBITDA zwiększyła się o 38%, do 7,7 mln zł, a zysk netto urósł o 28% i osiągnął wartość 5,8 mln zł. Dynamiczny wzrost skali biznesu to efekt pozyskania nowych klientów, rozwój skali biznesu obecnych klientów i dosprzedaży im nowych usług oraz przejęcia ProfiSMS.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników osiągniętych w I kwartale. Konsekwentnie budujemy jedną z wiodących platform CPaaS w regionie CEE. Realizujemy to poprzez organiczne pozyskiwanie nowych klientów jak i poprzez akwizycje, a także rozszerzenie zakresu współpracy oraz cross-selling naszych usług do obecnych klientów. Tak wysoka dynamika wzrostów w minionym kwartale cieszy w szczególności biorąc pod uwagę relatywnie wysoką bazę analogicznego kwartału roku poprzedniego. W marcu i kwietniu 2020 r. miał miejsce jednorazowy silny wzrost komunikacji kryzysowej, związanej z wprowadzeniem obostrzeń epidemicznych. – mówi Krzysztof Szyszka, prezes zarządu Vercom.

W I kw. 2021 r. liczba klientów Vercom zwiększyła się o 42 proc. rdr. i wyniosła 11,5 tys. Wskaźnik miesięcznego ARPU (średni przychód na klienta) osiągnął wartość 1,12 tys. zł, co oznacza wzrost 17 proc. rdr. Warty podkreślenia jest także wysoki wskaźnik NER (sprzedaż do powtarzalnej grupy klientów), który za ostatnie 12 miesięcy w I kw. 2021 r. wyniósł 124 proc. Vercom, dzięki wysokiemu tempu wzrostu EBITDA oraz efektywnemu zarządzaniu kapitałem obrotowym, dynamicznie zwiększył o 44 proc. poziom środków pieniężnych generowanych z działalności operacyjnej, które wyniosły 8,1 mln zł. Pozwala to generować wysokie nadwyżki gotówkowe oraz efektywnie realizować nakłady inwestycyjne.

Miniony kwartał to także okres poświęcony przygotowaniom do IPO, które zakończyło się sukcesem i pozyskaniem 180 mln zł, które Vercom przeznaczy na akwizycje. Akcje i prawa do akcji zadebiutowały na GPW 6 maja.

– Za nami okres bardzo intensywnej i angażującej pracy związanej z procesem IPO. Co warte podkreślenia, mimo to udało nam się wypracować w tym okresie bardzo dobre wyniki finansowe. Naturalnie teraz w pełni możemy poświęcić się rozwojowi biznesu i wykorzystaniu pozyskanych środków z IPO. Pierwszych akwizycji spodziewamy się w ciągu najbliższych miesięcy. – dodaje Tomasz Pakulski, członek zarządu Vercom.

Vercom chce dalej kontynuować dynamiczny wzrost, skupiając się na filarach rozwoju, którymi są akwizycje oraz wzrost organiczny. Spółka na akwizycje planuje przeznaczyć około 250 mln zł, z czego 170 mln zł będzie pochodzić z przeprowadzonej z emisji akcji. Z kolei pozostałe 80 mln zł ma pochodzić z finansowania dłużnego. Obecnie trwa analiza i selekcja podmiotów, pierwszych akwizycji należy spodziewać się w ciągu najbliższych miesięcy.