Dolar indeks pod presją sprzedających

0

Globalni inwestorzy czekają na publikacje amerykańskiego indeksu ISM dla sektora usług za sierpień. Jest to kluczowa publikacja dla członków Rezerwy Federalnej. Amerykańskie władze monetarne przed ewentualną podwyżką stóp procentowych muszą mieć pewność, że rynek pracy oraz wzrost gospodarczy jest solidny, a pozytywny odczyt wskaźnika ISM dla usług (powyżej 50) mógłby to potwierdzić. Niemniej jednak ostatnie publikacje, czy to z rynku pracy (mniejsza ilość miejsc pracy w sektorze pozarolniczym od prognozy, słaby wzrost płacy godzinowej), czy też wskaźnika ISM dla przemysłu (odczyt uplasował się na poziomie 49,4, prognozowano 52,0) wykluczają wrześniową podwyżkę.

Natomiast fundusze lewarowane już przystąpiły do działania, ilość pozycji netto na kontraktach terminowych na dolar indeksie w dalszym ciągu spada. Oznacza to, że fundusze wyprzedają dolara amerykańskiego.

Jeżeli spojrzymy na wykres dolar indeksu, to analiza fundamentalna jest potwierdzona przez techniczną. Na interwale dziennym dolar indeks jest w strefie podaży 95.60-96.00. Na dzień dzisiejszy bazowym scenariuszem pozostanie spadek notowań w okolicę poziomu 93.00-93.50. Mateusz Groszek
Analityk Rynków Finansowych

Czytaj również:  Sprawdź, jak reagują amerykańskie obligacje na krzywą rentowności