Drastyczny wzrost cen mediów zmusza Ukraińców do wyjazdu za pracą

6 czerwca do Warszawy przybyły jednocześnie dwa samoloty czarterowe z ukraińskimi pracownikami (2)

Liczba ukraińskich migrantów zarobkowych przyjeżdżających do pracy w Polsce wzrosła w ciągu ostatnich dwóch miesięcy o 25 proc. głównie ze względu na wyższe ceny mediów na Ukrainie. Zauważono również, wzrost zainteresowania pracą w Polsce migrantów, którzy po raz pierwszy wyjeżdżają za granicę w celach zarobkowych. Tendencję tą zauważyło Centrum analityczne agencji zatrudnienia Gremi Personal.

„Od września obserwujemy wzmożone zainteresowanie migrantów pracą sezonową. W ciągu ostatnich 2 miesięcy otrzymywaliśmy coraz więcej zgłoszeń od Ukraińców, którzy twierdzą, że jadą do pracy w Polsce z powodu braku wystarczającej ilości środków na opłaty za media, a także z chęci zarobienia na prezenty świąteczne. Trudności finansowe skłaniają, również do przyjazdu do pracy w Polsce Ukraińców, którzy nigdy wcześniej nie pracowali za granicą. Wybierają Polskę ze względu na bliskość oraz możliwość podjęcia pracy nie wymagającej specjalistycznych kwalifikacji.” – powiedziała Anna Dzhobolda, dyrektor Działu Rekrutacji Gremi Personal.

Według badania przeprowadzonego przez Centrum analityczne Gremi Personal: „Puls migracji zarobkowej”, 80,6% migrantów z Ukrainy przyjeżdża do Polski z powodów ekonomicznych w celu podreperowania budżetu domowego i podniesienia standardu życia.