Dwa niedozwolone porozumienia – Oprogramowanie dla firm

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Asseco Business Solutions narzucało swoim partnerom handlowym ceny dalszej odsprzedaży programu do zarządzania przedsiębiorstwem. Na spółkę została nałożona kara finansowa w wysokości ponad 370 tys. zł. Prezes Urzędu wydała również decyzję stwierdzającą niedozwolone porozumienie pomiędzy innym producentem oprogramowania – Raks oraz jego trzema partnerami handlowymi

Prawo antymonopolowe zakazuje niezależnym przedsiębiorcom wspólnego ustalania cen  sprzedawanych przez siebie produktów. Jedną z niedozwolonych form współpracy są porozumienia wertykalne, pomiędzy przedsiębiorcami działającymi na różnych szczeblach obrotu. Prezes UOKiK wydała dwie decyzje stwierdzające niezgodną z prawem współpracę pomiędzy producentami oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem, a ich dystrybutorami.

Pierwsza z nich dotyczy spółki Asseco Business Solutions. Jest ona m.in. producentem oprogramowania marki WAPRO. Jak wykazało przeprowadzone postępowanie spółka zobowiązywała swoich hurtowych dystrybutorów do dalszej odsprzedaży  tych produktów po ustalonych z góry, sztywnych cenach.  Niedozwolona praktyka trwała 11 lat – od 2001 do 2012 roku. Spółka zastrzegła sobie możliwość sprawdzania polityki cenowej swoich partnerów handlowych, a za stosowanie stawek innych niż narzucone groziło im obniżenie przyznanych rabatów. Skutki porozumienia odczuwali przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy kupili program WAPRO od dystrybutorów spółki i nie mogli zapłacić za niego taniej niż odgórnie ustaloną cenę.

Na Asseco Business Solutions została nałożona kara finansowa w wysokości 373 548 zł. Okolicznością łagodzącą było zaniechanie zakwestionowanej praktyki w 2012 r.

Niedozwolone porozumienie zawarła równie z spółka Raks z Warszawy razem ze swoimi partnerami handlowymi: Jeeves – Polska z Mińska Mazowieckiego, PPHU Intersystem z Krakowa oraz Prestige Group z siedzibą w Mińsku Mazowieckim. Pierwsza z wymienionych spółek jest producentem programu RAKS do zarządzania przedsiębiorstwem, pozostałe jego dystrybutorami. W tym przypadku również doszło do ustalenia sztywnych cen, po jakich partnerzy handlowi mają odsprzedawać oprogramowanie odbiorcom detalicznym. Początek niedozwolonych praktyk to rok 2000, kiedy podpisana została umowa pomiędzy Raks oraz PPHU Intersystem.  W 2007 r. do porozumienia przystąpiła Prestige Group Polska, a Jeeves –Polska w 2009.

Prezes UOKiK nakazał przedsiębiorcom zaniechanie niedozwolonych działań oraz nałożyła na nich kary finansowe w łącznej wysokości  37 016 zł.*

Decyzje nie są ostateczne, przedsiębiorcy odwołali się od nich do sądu.