1.9 C
Warsaw
wtorek, Marzec 26, 2019
Tagi Daria Kulczycka

Informacje, komentarze i wypowiedzi: Daria Kulczycka

wiatraki

Przedsiębiorcy proponują kolejne zmiany w ustawie o OZE

Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan popiera propozycje Ministerstwa Energii, które znalazły się w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Szczególnie te, które umożliwią przeprowadzenie aukcji na zakup energii elektrycznej z OZE w 2019...
Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan

Ustawa o podatku akcyzowym groźna dla rynku energii

• Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym spowodują ograniczenie konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej.  • Są sprzeczne z obowiązującymi regulacjami europejskimi i polskim prawem.  • Zaproponowane rozwiązania są też niewspółmierne do wzrostu kosztów dla gospodarki...
Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan

Firmy energetyczne chcą złagodzenia zabezpieczeń transakcji

Przy rosnących cenach hurtowych energii elektrycznej mamy do czynienia z lawinowym wzrostem dodatkowych kosztów przedsiębiorstw energetycznych, wynikających z coraz wyższych kwot zabezpieczeń finansowych transakcji na rynku energii elektrycznej. Wpływa to na ograniczenie płynności finansowej...
Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan

Leki zdrożeją jeśli drastycznie wzrośnie opłata za wodę

700 proc. wzrost opłaty za usługi wodne dla branży farmaceutycznej przełoży się bezpośrednio na podwyższenie cen leków - ostrzegają Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Polski Związek Producentów Leków bez recepty, Polfarmed, Izba Gospodarcza „Farmacja...
Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan

Przemysł boi się nowych obowiązków informacyjnych

Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości zobowiązało przedsiębiorców do przekazywania informacji o substancjach wzbudzających duże obawy zawartych w poszczególnych składnikach produktu, np. samochodu, a nie tylko w produkcie jako całości, jak było dotychczas. Producenci aut nie...
Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan

Polska energetyka na rozdrożu

Bezpieczeństwo energetyczne Polski jest zagrożone, bo nie mamy odpowiedniej strategii energetycznej w kontekście zmieniającego się rynku energii. Nie wiemy czy integrować rynki energii elektrycznej, jaką rolę w przyszłości ma pełnić polski węgiel, nie wiemy...
Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan

Jak zapobiec kolejnej przerwie w dostawie energii elektrycznej?

Zbliża się rocznica ubiegłorocznych przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych. W tym roku sytuacja może się powtórzyć. Zdaniem Konfederacji Lewiatan mechanizm redukcji zapotrzebowania oparty na przepisach prawa energetycznego nie może być podstawowym...
Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan

Pracodawcy i związkowcy apelują o pomoc dla polskich cementowni

Pracodawcy i związkowcy z Rady Dialogu Społecznego apelują do rządu, aby pomógł polskim cementowniom i doprowadził do zniesienia blokad eksportu cementu do Rosji i na Białoruś. Zdaniem Konfederacji Lewiatan nieuczciwa konkurencja ze strony producentów...
Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan

Biznes chce zwiększenia bezpieczeństwa dostaw gazu

Popieramy działania Unii Europejskiej na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa dostaw gazu, gdyż leżą one w interesie konsumentów oraz przedsiębiorstw i są kluczowym elementem strategii budowania unii energetycznej. Dla Polski, uzależnionej w ok. 70 proc. od...
Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan

Rząd powinien pomóc polskim cementowniom

Nieuczciwa konkurencja ze strony producentów białoruskich i rosyjskich zagraża polskiej branży cementowej. Pracodawcy i związkowcy z Rady Dialogu Społecznego przygotowują stanowisko, w którym zaapelują do rządu o działania na rzecz zniesienia blokad eksportu cementu...
Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan

Uwolnienie cen gazu dla firm od 1 kwietnia 2017 roku

Rząd przygotował nowelizację prawa energetycznego. Konfederacja Lewiatan proponuje, aby przedsiębiorcy byli zwolnieni z obowiązku zatwierdzania taryf gazowych od 1 kwietnia 2017 roku, natomiast dla gospodarstw domowych uwolnienie cen gazu nastąpiłoby od 1 stycznia 2024...
Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan

Polskie cementownie narażone na nieuczciwą konkurencję

Gwałtownie rośnie do naszego kraju import cementu spoza Unii Europejskiej przy jednoczesnym ograniczeniu możliwości eksportu polskich firm. Branża cementowa coraz bardziej boryka się, na rynkach polskim i zagranicznym, z nieuczciwą konkurencją. Przez co słabnie...
Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan

Zmiany w ustawie o OZE zaszkodzą wielu firmom

Pozbawienie wytwórców OZE prawa do sprzedaży energii po tzw. cenie Urzędu Regulacji Energetyki bardzo mocno uderzy w wiele firm i tak już poważnie dotkniętych długotrwałą bessą na rynku zielonych certyfikatów - ostrzegają Związek Pracodawców...
wiatrak

Energetyka wiatrowa będzie miała coraz trudniej

Wprowadzenie zakazu budowy elektrowni wiatrowych w odległości mniejszej niż 1,5 km od zabudowań oznacza, że nie będą one mogły być lokalizowane na ponad 99 proc. powierzchni kraju – ostrzega Rada OZE Konfederacji Lewiatan.      Projekt...
KGHM rozpoczyna komercyjną produkcję w Sierra Gorda

System podatkowy w branży wydobywczej powinien sprzyjać inwestycjom

Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało zlikwidowanie tzw. podatku miedziowego, który płaci obecnie KGHM. Zdaniem Konfederacji Lewiatan nałożenie na przedsiębiorstwa wydobywcze podatku typu royalty (uzależnionego od ilości wydobytego surowca, a niezależnego od wypracowanego zysku) jest uzasadnione...
panele słoneczne, odnawialne źródła energii

Biznes oczekuje interwencji rządu na rynku odnawialnych źródeł energii

Wielu inwestorom, szczególnie w farmy wiatrowe i biogazownie grozi utrata możliwości spłaty kredytów, a rynek producentów i dostawców biomasy praktycznie zanika, ponieważ wykorzystanie energetyczne biomasy stało się nieopłacalne. Na ryzyko poniesienia znacznych strat, a...
Węglokoks Kraj i Kompania Węglowa

System podatkowy nie sprzyja nowym inwestycjom w branży wydobywczej

Obniżenie podatku od wydobycia miedzi bez wątpienia wpłynie na rozwój branży, w tym możliwości realizowania nowych inwestycji. Ale to za mało - uważa Konfederacja Lewiatan, oceniając projekt ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin....
Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan

Pracodawcy zadowoleni z nowych zasad dywersyfikacji dostaw gazu

Konfederacja Lewiatan popiera zmiany w projekcie rozporządzenia rządu w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy. Nowe przepisy są znacznie lepsze od obecnie obowiązujących i odpowiadają aktualnym możliwościom pozyskania przez Polskę paliwa gazowego. -...
Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan

Pracodawcy proponują zmiany w ustawie o planowaniu

18 marca br. sejmowa podkomisja zajmie się zmianami w projekcie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawie budowlanym. Zdaniem Rady OZE przy Konfederacji Lewiatan idą one w dobrym kierunku. Wszystkie większe instalacje OZE...
Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan

Pracodawcy nie chcą quasi podatku w prawie wodnym

Konsekwencją zmian w prawie wodnym przygotowanych przez ministerstwo środowiska byłaby likwidacja zwolnień z opłat za zwrotny pobór wody dla energetyki. Oznaczałoby to zarówno dla energetyki wodnej jak i cieplnej znaczny wzrost kosztów korzystania ze...
Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan

Prywatne firmy energetyczne pominięte

Wśród ok. 250 projektów, które mogłyby być współfinansowane z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI) zabrakło propozycji od prywatnych firm energetycznych - napisała Konfederacja Lewiatan w liście do ministrów finansów i gospodarki. Konfederacja Lewiatan z uwagą...
Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan

Rezolucja PE uderzy w polskie rafinerie

Przyjęcie przez Parlament Europejski rezolucji Komisji ds. Środowiska dotyczącej metodyki wyliczania emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw silnikowych, doprowadzi do dyskryminacji ropy rosyjskiej, która jest głównym surowcem przerabianym w polskich rafineriach. Dlatego Konfederacja...
Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan

Czy w Polsce potrzebna jest elektrownia jądrowa?

85% energii elektrycznej w Polsce powstaje z węgla. Niestety, wydobycie surowca jest drogie, a jego wykorzystywanie nieekologiczne. Rząd planuje wybudować elektrownię jądrową. Pomysł ten nie wszystkim się podoba. Energia atomowa to energia ekologiczna. Cechuje ją...
Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan

Kontrowersyjne zmiany w ustawie ”śmieciowej”

Niejasność i niespójność przepisów w projekcie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach może skłaniać nierzetelne gminy do stosowania „własnej ich interpretacji" oraz dawać pretekst dla prób obejścia przepisów przewidujących obowiązek organizowania przetargów...
elektrownia atomowa

Konsekwencje budowy elektrowni jądrowej

Budowa elektrowni jądrowej będzie miała pozytywny wpływ na bilans dostępnej mocy i pozwoli na eksport czystej energii do krajów sąsiednich - uważa Konfederacja Lewiatan, oceniając Program Polskiej Energetyki Jądrowej, przyjęty przez rząd. Energia jądrowa stanowi...
rp_03e95d9ca0_388117516-wiatraki.png

Nowelizacja prawa budowlanego może zahamować rozwój energetyki wiatrowej. Projekt wraca do komisji sejmowych

W najbliższy czwartek dwie sejmowe komisje ponownie zajmą się projektem nowelizacji prawa budowlanego w zakresie dotyczącym elektrowni wiatrowych. Z projektu zniknął krytykowany zapis o minimalnej odległości wiatraków od zabudowań i lasów, ale branża wciąż nie widzi potrzeby wprowadzania...
Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan

Czy potrzebny jest podatek węglowodorowy?

Należy rozważyć czy na obecnym etapie prac konieczne jest wprowadzenie specjalnego podatku węglowodorowego, zwłaszcza biorąc pod uwagę wyrażony przez rząd zamiar przesunięcia jego obowiązywania do 2020 roku - uważają Konfederacja Lewiatan, Polski Związek Pracodawców...
rp_68add5f976_1854132290-lewiatan-wiatraki.png

Budowa elektrowni wiatrowych w pobliżu lasów i zabudowań ma być zakazana. W Sejmie toczą...

Dziś sejmowa podkomisja zajmie się projektem przepisów dotyczących zmian w ustawach o zagospodarowaniu przestrzennym, prawie budowlanym i innych aktach prawnych. Według propozycji autorstwa Prawa i Sprawiedliwości farmy wiatrowe nie będą mogły powstawać w odległości mniejszej niż 3 km od...

GORĄCY TEMAT

Marcin Lipka

Kto wydaje więcej niż zarabia – Rumunia

Jak ze stabilnej gospodarki zrobić kraj chorobliwie uzależniony od importu, zmagający się ze zbyt szybko rosnącymi cenami i z zagrożonym inwestycyjnym ratingiem? Wystarczy skopiować...
Parlament Europejski

Debata i głosowanie nad pakietem mobilności już w najbliższą środę 27.03.2019

Debata i głosowanie nad pakietem mobilności na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego odbędzie się już w najbliższą środę 27.03.2019. Sprawdź szczegóły głosowań. Zgodnie z informacjami...
Robert Nogacki Kancelaria Prawna Skarbiec

Nowe przepisy oddają w ręce KAS nieograniczoną władzę?

Kontrowersyjny projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej wzbudzał sprzeciw ekspertów już na etapie legislacji. Wraz z początkiem 2019 r. większość przepisów ostatecznie weszła...
analizy raporty

Zmiany w prawie 2019 – najkorzystniejsze i najbardziej problematyczne zdaniem przedsiębiorców

Aż 94% mikroprzedsiębiorców ankietowanych przez inFakt deklarowało, że wprowadzone w 2018 roku zmiany prawne nie wywarły wpływu na prowadzenie przez nich działalności gospodarczej. Czy...

Prezes Allegro zapowiada duże zmiany w najbliższych miesiącach. Wśród nich odroczone...

Blisko 60 proc. polskich internautów regularnie odwiedza Allegro i coraz częściej robi tam zakupy. Platforma chce zachęcić do kupowania online kolejne osoby, planuje więc...