1.1 C
Warszawa
środa, 29 stycznia, 2020

Prawo

Podatki

Kariera

Zarządzanie

Gospodarka

Waluty

Handel

Tagi Daria Kulczycka

Artykuły, wypowiedzi i informacje o: Daria Kulczycka

kancelaria premiera prezesa rady ministrów

Nowi ministrowie: rodziny, pracy i polityki społecznej oraz edukacji

0
W ciągu najbliższych godzin lub dni poznamy nazwiska nowych ministrów: rodziny, pracy i polityki społecznej oraz edukacji. Nieoficjalnie mówi się, że nastąpi też zmiana na stanowiskach ministra finansów i energii. Zdaniem Konfederacji Lewiatan przed...
Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan

Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych trafiła do konsultacji społecznych.

0
Ministerstwo Energii proponuje, aby obowiązkowe dodawanie biokomponentów do tradycyjnych paliw, wynosiło od 2023 r. dla oleju napędowego 6,2%. Przedsiębiorcy akceptują ten cel, ale postulują inną ścieżkę dojścia. Wskazują również na konieczność zmian w...
wiatraki

Przedsiębiorcy proponują kolejne zmiany w ustawie o OZE

0
Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan popiera propozycje Ministerstwa Energii, które znalazły się w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Szczególnie te, które umożliwią przeprowadzenie aukcji na zakup energii elektrycznej z OZE w 2019...
Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan

Ustawa o podatku akcyzowym groźna dla rynku energii

0
• Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym spowodują ograniczenie konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej.  • Są sprzeczne z obowiązującymi regulacjami europejskimi i polskim prawem.  • Zaproponowane rozwiązania są też niewspółmierne do wzrostu kosztów dla gospodarki...
Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan

Firmy energetyczne chcą złagodzenia zabezpieczeń transakcji

0
Przy rosnących cenach hurtowych energii elektrycznej mamy do czynienia z lawinowym wzrostem dodatkowych kosztów przedsiębiorstw energetycznych, wynikających z coraz wyższych kwot zabezpieczeń finansowych transakcji na rynku energii elektrycznej. Wpływa to na ograniczenie płynności finansowej...
Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan

Leki zdrożeją jeśli drastycznie wzrośnie opłata za wodę

700 proc. wzrost opłaty za usługi wodne dla branży farmaceutycznej przełoży się bezpośrednio na podwyższenie cen leków - ostrzegają Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Polski Związek Producentów Leków bez recepty, Polfarmed, Izba Gospodarcza „Farmacja...
Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan

Przemysł boi się nowych obowiązków informacyjnych

0
Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości zobowiązało przedsiębiorców do przekazywania informacji o substancjach wzbudzających duże obawy zawartych w poszczególnych składnikach produktu, np. samochodu, a nie tylko w produkcie jako całości, jak było dotychczas. Producenci aut nie...
Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan

Polska energetyka na rozdrożu

0
Bezpieczeństwo energetyczne Polski jest zagrożone, bo nie mamy odpowiedniej strategii energetycznej w kontekście zmieniającego się rynku energii. Nie wiemy czy integrować rynki energii elektrycznej, jaką rolę w przyszłości ma pełnić polski węgiel, nie wiemy...
Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan

Jak zapobiec kolejnej przerwie w dostawie energii elektrycznej?

0
Zbliża się rocznica ubiegłorocznych przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych. W tym roku sytuacja może się powtórzyć. Zdaniem Konfederacji Lewiatan mechanizm redukcji zapotrzebowania oparty na przepisach prawa energetycznego nie może być podstawowym...
Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan

Pracodawcy i związkowcy apelują o pomoc dla polskich cementowni

0
Pracodawcy i związkowcy z Rady Dialogu Społecznego apelują do rządu, aby pomógł polskim cementowniom i doprowadził do zniesienia blokad eksportu cementu do Rosji i na Białoruś. Zdaniem Konfederacji Lewiatan nieuczciwa konkurencja ze strony producentów...
Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan

Biznes chce zwiększenia bezpieczeństwa dostaw gazu

0
Popieramy działania Unii Europejskiej na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa dostaw gazu, gdyż leżą one w interesie konsumentów oraz przedsiębiorstw i są kluczowym elementem strategii budowania unii energetycznej. Dla Polski, uzależnionej w ok. 70 proc. od...
Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan

Rząd powinien pomóc polskim cementowniom

0
Nieuczciwa konkurencja ze strony producentów białoruskich i rosyjskich zagraża polskiej branży cementowej. Pracodawcy i związkowcy z Rady Dialogu Społecznego przygotowują stanowisko, w którym zaapelują do rządu o działania na rzecz zniesienia blokad eksportu cementu...
Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan

Uwolnienie cen gazu dla firm od 1 kwietnia 2017 roku

0
Rząd przygotował nowelizację prawa energetycznego. Konfederacja Lewiatan proponuje, aby przedsiębiorcy byli zwolnieni z obowiązku zatwierdzania taryf gazowych od 1 kwietnia 2017 roku, natomiast dla gospodarstw domowych uwolnienie cen gazu nastąpiłoby od 1 stycznia 2024...
Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan

Polskie cementownie narażone na nieuczciwą konkurencję

0
Gwałtownie rośnie do naszego kraju import cementu spoza Unii Europejskiej przy jednoczesnym ograniczeniu możliwości eksportu polskich firm. Branża cementowa coraz bardziej boryka się, na rynkach polskim i zagranicznym, z nieuczciwą konkurencją. Przez co słabnie...
Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan

Zmiany w ustawie o OZE zaszkodzą wielu firmom

0
Pozbawienie wytwórców OZE prawa do sprzedaży energii po tzw. cenie Urzędu Regulacji Energetyki bardzo mocno uderzy w wiele firm i tak już poważnie dotkniętych długotrwałą bessą na rynku zielonych certyfikatów - ostrzegają Związek Pracodawców...
wiatrak

Energetyka wiatrowa będzie miała coraz trudniej

0
Wprowadzenie zakazu budowy elektrowni wiatrowych w odległości mniejszej niż 1,5 km od zabudowań oznacza, że nie będą one mogły być lokalizowane na ponad 99 proc. powierzchni kraju – ostrzega Rada OZE Konfederacji Lewiatan.      Projekt...
KGHM rozpoczyna komercyjną produkcję w Sierra Gorda

System podatkowy w branży wydobywczej powinien sprzyjać inwestycjom

0
Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało zlikwidowanie tzw. podatku miedziowego, który płaci obecnie KGHM. Zdaniem Konfederacji Lewiatan nałożenie na przedsiębiorstwa wydobywcze podatku typu royalty (uzależnionego od ilości wydobytego surowca, a niezależnego od wypracowanego zysku) jest uzasadnione...
panele słoneczne, odnawialne źródła energii

Biznes oczekuje interwencji rządu na rynku odnawialnych źródeł energii

0
Wielu inwestorom, szczególnie w farmy wiatrowe i biogazownie grozi utrata możliwości spłaty kredytów, a rynek producentów i dostawców biomasy praktycznie zanika, ponieważ wykorzystanie energetyczne biomasy stało się nieopłacalne. Na ryzyko poniesienia znacznych strat, a...
Węglokoks Kraj i Kompania Węglowa

System podatkowy nie sprzyja nowym inwestycjom w branży wydobywczej

0
Obniżenie podatku od wydobycia miedzi bez wątpienia wpłynie na rozwój branży, w tym możliwości realizowania nowych inwestycji. Ale to za mało - uważa Konfederacja Lewiatan, oceniając projekt ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin....
Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan

Pracodawcy zadowoleni z nowych zasad dywersyfikacji dostaw gazu

0
Konfederacja Lewiatan popiera zmiany w projekcie rozporządzenia rządu w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy. Nowe przepisy są znacznie lepsze od obecnie obowiązujących i odpowiadają aktualnym możliwościom pozyskania przez Polskę paliwa gazowego. -...
Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan

Pracodawcy proponują zmiany w ustawie o planowaniu

0
18 marca br. sejmowa podkomisja zajmie się zmianami w projekcie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawie budowlanym. Zdaniem Rady OZE przy Konfederacji Lewiatan idą one w dobrym kierunku. Wszystkie większe instalacje OZE...
Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan

Pracodawcy nie chcą quasi podatku w prawie wodnym

0
Konsekwencją zmian w prawie wodnym przygotowanych przez ministerstwo środowiska byłaby likwidacja zwolnień z opłat za zwrotny pobór wody dla energetyki. Oznaczałoby to zarówno dla energetyki wodnej jak i cieplnej znaczny wzrost kosztów korzystania ze...
Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan

Prywatne firmy energetyczne pominięte

0
Wśród ok. 250 projektów, które mogłyby być współfinansowane z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI) zabrakło propozycji od prywatnych firm energetycznych - napisała Konfederacja Lewiatan w liście do ministrów finansów i gospodarki. Konfederacja Lewiatan z uwagą...
Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan

Rezolucja PE uderzy w polskie rafinerie

0
Przyjęcie przez Parlament Europejski rezolucji Komisji ds. Środowiska dotyczącej metodyki wyliczania emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw silnikowych, doprowadzi do dyskryminacji ropy rosyjskiej, która jest głównym surowcem przerabianym w polskich rafineriach. Dlatego Konfederacja...
Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan

Czy w Polsce potrzebna jest elektrownia jądrowa?

0
85% energii elektrycznej w Polsce powstaje z węgla. Niestety, wydobycie surowca jest drogie, a jego wykorzystywanie nieekologiczne. Rząd planuje wybudować elektrownię jądrową. Pomysł ten nie wszystkim się podoba. Energia atomowa to energia ekologiczna. Cechuje ją...
Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan

Kontrowersyjne zmiany w ustawie ”śmieciowej”

0
Niejasność i niespójność przepisów w projekcie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach może skłaniać nierzetelne gminy do stosowania „własnej ich interpretacji" oraz dawać pretekst dla prób obejścia przepisów przewidujących obowiązek organizowania przetargów...
elektrownia atomowa

Konsekwencje budowy elektrowni jądrowej

0
Budowa elektrowni jądrowej będzie miała pozytywny wpływ na bilans dostępnej mocy i pozwoli na eksport czystej energii do krajów sąsiednich - uważa Konfederacja Lewiatan, oceniając Program Polskiej Energetyki Jądrowej, przyjęty przez rząd. Energia jądrowa stanowi...
rp_03e95d9ca0_388117516-wiatraki.png

Nowelizacja prawa budowlanego może zahamować rozwój energetyki wiatrowej. Projekt wraca do komisji sejmowych

0
W najbliższy czwartek dwie sejmowe komisje ponownie zajmą się projektem nowelizacji prawa budowlanego w zakresie dotyczącym elektrowni wiatrowych. Z projektu zniknął krytykowany zapis o minimalnej odległości wiatraków od zabudowań i lasów, ale branża wciąż nie widzi potrzeby wprowadzania...
Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan

Czy potrzebny jest podatek węglowodorowy?

0
Należy rozważyć czy na obecnym etapie prac konieczne jest wprowadzenie specjalnego podatku węglowodorowego, zwłaszcza biorąc pod uwagę wyrażony przez rząd zamiar przesunięcia jego obowiązywania do 2020 roku - uważają Konfederacja Lewiatan, Polski Związek Pracodawców...
rp_68add5f976_1854132290-lewiatan-wiatraki.png

Budowa elektrowni wiatrowych w pobliżu lasów i zabudowań ma być zakazana. W Sejmie toczą...

0
Dziś sejmowa podkomisja zajmie się projektem przepisów dotyczących zmian w ustawach o zagospodarowaniu przestrzennym, prawie budowlanym i innych aktach prawnych. Według propozycji autorstwa Prawa i Sprawiedliwości farmy wiatrowe nie będą mogły powstawać w odległości mniejszej niż 3 km od...

GORĄCY TEMAT

frankowicze sąd

Prawnicy o sytuacji frankowiczów: Pytania gdańskiego sądu do TSUE nie spowodują...

0
Eksperci uważają, że złożone przez sąd w Gdańsku pytania prejudycjalne do TSUE nie powinny wydłużyć tysięcy rozpoczętych spraw w całym kraju. Jak podkreślają, rozstrzygnięcie...
VAT podatek Split Payment

Co trzeba wiedzieć o split payment w obcej walucie?

0
W jaki sposób zapłacić za fakturę walutową w mechanizmie podzielonej płatności (MPP)? To jeden z dylematów przedsiębiorców związany z nowymi obowiązkami.   Split payment, czyli...
Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Uwagi Rzecznika MŚP do ustawy o tzw. podatku od cukru

0
Rzecznik MŚP przedstawia uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów zakładającego wprowadzenie od 1 kwietnia 2020...
Tomasz Dudek, Dyrektor Zarządzający OTTO Work Force Polska

Pracownicy z Ukrainy mniej zadowoleni z pracy w Polsce – najnowszy...

0
Satysfakcję z pracy w Polsce deklaruje 72% badanych pracowników tymczasowych z Ukrainy. Poziom zadowolenia pracowników obniżył się w stosunku do 2018 roku o 11%,...

Eksperci: Lepiej nie rejestrować firmy w tzw. wirtualnym biurze. Można ściągnąć...

0
Firma, wskazująca siedzibę w tzw. wirtualnym biurze, naraża się na odmowę rejestracji jako podatnik VAT. Ubiegłoroczny wyrok NSA wskazuje, że skarga kasacyjna z takiego...