Prawo

Podatki

Kariera

Zarządzanie

Gospodarka

Waluty

Giełda

Finanse

Handel

Tagi KI Chemistry

Artykuły, wypowiedzi i informacje o: KI Chemistry

Dawid Jakubowicz, prezes Kulczyk Investments

KI Chemistry zwiększa zaangażowanie w Ciechu do 95,43% i podtrzymuje plan realizacji przymusowego wykupu...

Akcjonariusze mniejszościowi Ciechu sprzedali na rzecz KI Chemistry 2,98% akcji chemicznej firmy. Udział spółki z Grupy Kulczyk Investments wzrósł tym samym do 95,43% z dotychczasowych 92,45%. W związku z przekroczeniem progu 95%, KI Chemistry...
Dawid Jakubowicz, prezes Kulczyk Investments

KI Chemistry zamierza doprowadzić do wycofania Ciechu z GPW

KI Chemistry, spółka z Grupy Kulczyk Investments, która posiada 92,45% akcji Ciechu, zamierza wycofać chemiczną spółkę z GPW. Akcjonariusze mniejszościowi będą mieli jeszcze jedną okazję do zbycia akcji na rzecz inwestora strategicznego po 54,25...
Ciech SA

KI Chemistry zwiększa zaangażowanie w Ciechu do 92,45%

Akcjonariusze mniejszościowi Ciechu zgłosili do sprzedaży łącznie 14,75% akcji chemicznej firmy w odpowiedzi na zaproszenie ogłoszone przez KI Chemistry. W wyniku rozliczenia transakcji, udział spółki z Grupy Kulczyk Investments wzrósł z dotychczasowych 77,70% do 92,45%. Oferty...
gpw

KI Chemistry ponownie zaprasza do sprzedaży akcji Ciechu po 54,25 zł za sztukę

Tylko przez nieco ponad tydzień, od 18 do 25 września, inwestorzy będą mogli zadecydować o sprzedaży akcji Ciechu po 54,25 zł za sztukę w odpowiedzi na zaproszenie KI Chemistry, spółki z Grupy Kulczyk Investments....
wall street

Rynki na razie bez zdecydowanej tendencji

Na Wall Street po wczorajszej publikacji danych o CPI (roczna dynamika CPI drugi miesiąc z rzędu w górę do 3,7 proc., roczna dynamika bazowego CPI najniżej od prawie 2 lat na poziomie 4,3 proc.)...
gpw

Akcjonariusze mniejszościowi Ciech sprzedali w transakcjach pakietowych 7,7% akcji na rzecz KI Chemistry

W związku z dużym zainteresowaniem sprzedażą akcji Ciech przez akcjonariuszy mniejszościowych w liczbie przekraczającej wielkość zaproszenia do sprzedaży akcji ogłoszonego 15 czerwca, KI Chemistry, chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom akcjonariuszy, zdecydowało o nabyciu dodatkowych akcji...
gpw

Akcjonariusze mniejszościowi Ciech sprzedadzą 11,78% akcji na rzecz KI Chemistry

Już drugiego dnia przyjmowania ofert sprzedaży akcji Ciech w odpowiedzi na zaproszenie ogłoszone przez KI Chemistry, liczba akcji zgłoszonych do sprzedaży przez akcjonariuszy mniejszościowych przekroczyła pulę, jaką zamierza nabyć większościowy inwestor chemicznej spółki. Od...
Ciech S.A.

KI Chemistry zaprasza akcjonariuszy Ciech do sprzedaży akcji i proponuje wypłatę dywidendy

KI Chemistry zaprasza akcjonariuszy mniejszościowych Ciech do sprzedaży 11,78% akcji po 54,25 zł za sztukę. Większościowy inwestor gotowy jest poprzeć wypłatę dywidendy przez spółkę w łącznej wysokości 7,25 zł na akcję. KI Chemistry, spółka...
Ciech S.A.

KI Chemistry zwiększa udział w akcjonariacie Ciech S.A. do 58,22%

KI Chemistry, spółka z grupy Kulczyk Investments, będąca większościowym akcjonariuszem Ciech S.A., nabyła w ramach wezwania 3.729.852 akcji chemicznej spółki, stanowiących 7,08% kapitału zakładowego. Tym samym udział KI Chemistry w Ciech S.A. wzrósł z dotychczasowych...
gpw

KI Chemistry zamierza ogłosić wezwanie i zwiększyć udział w Grupie Ciech do 100%

KI Chemistry, spółka z grupy Kulczyk Investments, do której należy ponad 51% akcji Ciech S.A., zamierza ogłosić wezwanie na wszystkie pozostałe akcje chemicznej grupy. Większościowy inwestor zaoferuje 49,00 zł za każdą akcję giełdowej spółki....

NAJNOWSZY ARTYKUŁ

Paweł Kowalewski, Prezes Zarządu Mex Polska S.A.

Mex Polska zamyka I kwartał 2024 r. z imponującym wzrostem wyników...

Notowana na GPW spółka holdingowa Mex Polska zamyka I kwartał 2024 roku ze znaczącym wzrostem wyników finansowych. W raportowanym okresie skonsolidowany zysk operacyjny EBIT...

GORĄCY TEMAT

Warszawa fot. Walter Herz biura

58% polskich prezesów wskazuje, że wdrożenie GenAI spowoduje poprawę efektywności pracy

45% (55% w Polsce) wątpi, że obecna ścieżka rozwoju ich firmy zapewni jej rentowność przez następną dekadę — to sygnalizuje konieczne transformacje. ...
Ewa Derlatka-Chilewicz, Head of Research, Cushman & Wakefield

Rynek biurowy w Polsce – podsumowanie I kwartału 2024 r.

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield podsumowała I kwartał w sektorze biurowym w Polsce. Wysoki udział renegocjacji umów w regionach, więcej dostępnej powierzchni na...