Dziś nowy szef Fed i dwie podwyżki stóp

0
Centrala banku PKO BP w Warszawie

Dziś w centrum uwagi:

  • Głównym wydarzeniem będzie dziś wskazanie nowego szefa Fed (20:00 polskiego czasu). Doniesienia medialne wskazują, że zostanie nim J.Powell, zgodnie naszymi oczekiwaniami. Wskazywaliśmy, że zapewnia on optymalną kombinację łagodnego nastawienia do pol. pieniężnej i regulacji sek. finansowego (por. Dziennik Ekonomiczny z 25 października). Uwagę rynku przykuwać będą pierwsze wypowiedzi nowego szefa Fed.
  • Bank Anglii dokona dziś pierwszej od 10 lat podwyżki stóp procentowych wobec słabości GBP i inflacji powyżej celu.
  • Bank centralny Czech podniesie dziś stopy procentowe już drugi raz w tym roku w odpowiedzi na silną presję płacową i inflację powyżej celu, mimo wyraźnej aprecjacji CZK (najmocniejsza waluta wobec EUR w tym roku).
  • PMI dla polskiego przemysłu wzrósł w październiku (PKO: 54,4, konsensus: 53,9), w ślad za innymi indeksami koniunktury. Szczegóły finalnego PMI w Niemczech i strefie euro powinny pokazać narastającą presję inflacyjną po stronie kosztów produkcji oraz opóźnienia w realizacji zamówień.

Przegląd wydarzeń:

  • Wczorajsza decyzja FOMC i dane z USA pozostały w cieniu spekulacji dotyczących wyboru nowego szefa Fed
  • Wykonanie budżetu państwa po wrześniu było najlepsze od początku transformacji, z nadwyżką równą 3,8 mld PLN

Dziś nowy szef Fed i dwie podwyżki stópKrajowa inflacja CPI w październiku spadła do 2,1% r/r z 2,2% r/r we wrześniu

  • Nasze prognozy dla danych makro publikowanych w listopadzie w kilku przypadkach są istotnie różne od konsensusu
  • Indeks Conference Board w październiku wzrósł do 125,9 pkt., najwyżej od 2000 r., wskazując na dalszą poprawę nastrojów konsumentów w USA.
  • Inflacja HICP (flash) w strefie euro nieoczekiwanie spadła w październiku do 1,4% r/r z 1,5% r/r. Inflacja bazowa wyhamowała do 1,1% r/r z 1,3% r/r, a dynamika cen usług spadła do 1,2% r/r z 1,5% r/r.
  • Wzrost PKB w strefie euro w 3q17 przyspieszył do 2,5% r/r z 2,3% r/r w 2q17, osiągając najwyższe tempo od 2011 r. Indeksy koniunktury za październik w połączeniu z dalszą poprawą sytuacji na rynku pracy (spadek bezrobocia w październiku do 8,9% z 9,1% we wrześniu) sugerują, że wysoka dynamika PKB utrzymuje się również w 4q17.

Źródło: PKO Bank Polski