EBC pomimo wzrostu inflacji nie zamierza podnosić stóp procentowych

Europejski Bank Centralny

W tym tygodniu głównym wydarzeniem na rynkach walutowych było posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Zgodnie z oczekiwaniami stopy procentowe nie zostały zmienione, pomimo wzrostu inflacji. Ta według prognoz powinna wzrosnąć do 3,7%, co oznacza najwyższy jej poziom od 2008 roku. Z drugiej strony, EBC liczy na spowolnienie wzrostu cen w 2022 r. Między innymi z tego powodu EBC nie planuje wzrostu stóp procentowych w przyszłym roku. Jedynym ograniczeniem polityki pieniężnej będzie kolejne ograniczenie programu QE lub innych programów zasilających sektor finansowy. W związku z tym zachowanie EBC jest sprzeczne z zachowaniem innych europejskich banków centralnych, które już zaczęły podnosić stopy procentowe. Należy jednak zauważyć, że w przypadku strefy euro jest to zrozumiałe. Nawet jeśli EBC sam tego nie przyzna, to ze względu na zadłużenie i niestabilną gospodarkę (przede wszystkim krajów południowej strefy euro), wzrost stóp procentowych mógłby nie przynieść zamierzonych efektów i spowodować niestabilność w całej strefie euro.

Złoty w tym tygodniu ze względu na kontynuację niepewności rozwoju gospodarczego i politycznego ponownie się osłabił i na koniec tygodnia w stosunku do euro był na poziomie 4,62 PLN/EUR. Euro umocniło się również w stosunku do dolara i w piątek rano eurodolar był na poziomie 1,167 USD/EUR. Na dolara wpływ miały również słabe wyniki amerykańskiego PKB, który w trzecim kwartale zwiększył się o 2 punkty procentowe.

AKCENTA CZ a.s.