EBOR: o 3 proc. wzrośnie w 2014 roku polski PKB

0

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju podniósł prognozy wzrostu polskiego PKB w 2014 roku do 3 proc.

Wcześniej EBOR prognozował, że wzrost naszej gospodarki nie przekroczy 2,8 proc. Jak zaznaczono wyższe szacunki wynikają ze znacznie wyższego eksportu i silniejszej produkcji przemysłowej w pierwszej połowie roku.

W swoim najnowszym raporcie Economic Outlook, EBOR podkreślił, że poprawa była przede wszystkim wynikiem ożywienia popytu wewnętrznego w regionie.  Ograniczeniem  wzrostu może być natomiast rosyjski zakaz importu żywności z UE. Dla Polski nie będzie to zagrożenie pierwszoplanowe bowiem – jak zaznaczono – eksport żywności do Rosji stanowią zaledwie 0,2 proc. polskiego PKB.

Czytaj również:  Polska gospodarka wg wstępnych szacunków wzrosła o 5,1% w 2018 r.