EDP Renewables z 14% wzrostem przychodów w 2018 r. i zyskiem netto na poziomie 313 mln EUR

0
analizy raporty

EDPR wyprodukowało 27,6 TWh czystej energii elektrycznej, czyli o 3% więcej niż w 2017 roku.

EDP Renewables (Euronext: EDPR), światowy lider w sektorze energii odnawialnej i jeden z największych producentów energii wiatrowej na świecie, ogłosił wyniki za rok 2018. Na dzień 31 grudnia spółka zarządzała portfelem aktywów operacyjnych o łącznej mocy 11,7 GW w 11 różnych krajach, z czego 11,3 GW jest w pełni skonsolidowane, a 371 MW skonsolidowane kapitałowo (udziały kapitałowe w Hiszpanii i USA). W 2018 roku EDPR uruchomił obiekty o łącznej mocy zainstalowanej równej 826 MW, z czego 478 MW w Ameryce Północnej, 211 MW w Europie i 137 MW w Brazylii.

Od stycznia do grudnia 2018 r. EDPR dostarczył 28,4 TWh czystej energii elektrycznej (+3% r/r), co pozwoliło uniknąć 19,8 mln ton emisji CO2. Wzrost produkcji wynikał głównie z przyrostu mocy (+625 MW EBITDA r./r.) przy wyższym oczekiwanym współczynniku obciążenia. Osiągnięty współczynnik obciążenia w 2018 r. wyniósł 30% (-1 punkt procentowy r/r), co stanowi 94% długoterminowej średniej (P50 w porównaniu do 98% w 2017 r.). W tym okresie EDPR utrzymywało wysoki poziom dostępności technicznej (97%), jednak był on niższy niż w roku 2011 (97,8%) ze względu na niekorzystne warunki pogodowe w niektórych regionach w pierwszym kwartale i wyższe koszty utrzymania poszczególnych farm wiatrowych.

EDPR odnotowało łączne przychody w wysokości 1 697 mln EUR w 2018 r. (-7% r./r.); do najważniejszych czynników kształtujących poziom przychodów należały: wzrost produkcji (+3% r./r.; +38 mln EUR r./r.), niższa średnia cenę sprzedaży (-9% r./r.; -71 mln EUR r./r.), niekorzystny wpływ różnic kursowych (-46 mln EUR r./r.) oraz zaplanowane wygaśnięcia specjalnych instrumentów podatkowych w postaci 10-letnich ulg podatkowych (Production Tax Credit) (-51 mln EUR). Przychody wyniosły łącznie 1 697 mln EUR (-7% r./r.). EBITDA osiągnęła poziom 1 300 mln EUR (-5% rok do roku; -2% r./r. ex-FX), na co wpływ miały brak ciągłości, Forex i słabe zasoby wiatru.

Koszty netto spadły do 220 mln EUR (w porównaniu do 302 mln EUR w 2017 r.; -82 mln EUR r./r.), głównie w związku ze stabilną zmianą kosztów odsetek netto od zadłużenia (139 mln EUR) rok do roku, niższymi kosztami partnerstwa instytucjonalnego (81 mln EUR; -8 mln EUR w ujęciu rok do roku) oraz zyskami ze sprzedaży udziałów w projektach offshore (87 mln EUR).

Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 313 mln euro między styczniem a grudniem 2018 r. (+14 mln euro w ujęciu r./r.). Wartość udziałów niekontrolujących w tym okresie wyniosła 159 mln EUR, co oznacza spadek o 22 mln EUR r./r. jako rezultat zwiększenia przychodów.

Przedstawione dziś wyniki, a wśród nich wzrost zysku netto o 14%, odzwierciedlają solidne zarządzanie finansowe spółki, która skorzystała ze stabilnego poziomu kosztów odsetek netto w ujęciu rocznym, niższych kosztów partnerstwa instytucjonalnego oraz zysków ze sprzedaży udziałów w projektach offshore – mówi João Manso Neto, CEO EDP Renewables.

W odniesieniu do przyszłego rozwoju spółki Manso Neto dodał:

Jesteśmy zobowiązani do dalszego rozwoju działalności przy zastosowaniu efektywnych modeli zarządzania i ograniczania ryzyka, oraz poprzez dywersyfikację naszej zdolności do wytwarzania wartości zarówno na rynkach, jak i w technologii.

Zarząd EDPR zaproponuje wypłatę dywidend w kwocie 61,1 mln euro, co odpowiada 7 centom za akcję.