EDPR nabywa platformę rozwoju fotowoltaiki w Niemczech

EDPR

Firma informuje, że osiągnęła porozumienie w sprawie nabycia 70% udziałów w Kronos Solar Projects GmbH.

Transakcja ta umożliwia EDPR wejście na rynek niemiecki i holenderski, które mają niezwykle ambitne cele w zakresie odnawialnych źródeł energii.

EDP ​​Renewables (Euronext: EDPR), czwarty co do wielkości producent energii odnawialnej na świecie, osiągnął porozumienie w sprawie nabycia 70% udziałów w Kronos Solar Projects GmbH („Kronos”), firmie zajmującej się rozwojem technologii fotowoltaicznej z siedzibą w Niemczech. Kronos jest obecnie w całości własnością jej założycieli, którzy zachowają 30% udziałów w firmie i nadal będą zaangażowani w codzienne zarządzanie.

Kronos posiada zespół ekspertów ze specjalistyczną wiedzą opartą na osiągnięciu ponad 1,4 GW mocy z energii słonecznej poprzez 80 pomyślnie oddanych projektów i dodatkowo portfel 9,4 GW (7,5 GWac) projektów fotowoltaicznych na różnych etapach rozwoju w Niemczech (4,5 GW ), Francji (2,7 GW), Holandii (1,2 GW) i Wielkiej Brytanii (0,9 GW). Z całkowitej liczby projektów w fazie rozwoju 9,4 GW – 0,2 GW jest gotowych do postawienia.

EDPR nabywa 70% Kronos za cenę 250 mln euro zapłaconą w momencie zamknięcia transakcji plus succes fee, która ma zostać wypłacona sprzedawcom firmy w latach 2023-28, w zależności od mocy z fotowoltaiki dostarczonej przez zespół Kronos. Transakcja obejmuje również opcje kupna/sprzedaży pozostałych 30% udziałów mniejszościowych, możliwe do wykonania od 2028 r., z ceną wykonania związaną ze stanem projektów OZE realizowanych przez Kronos w tym roku.

To przejęcie umożliwia EDPR wejście do Niemiec i Holandii, które czerpią z rozwoju energii odnawialnej, biorąc pod uwagę rosnące znaczenie bezpieczeństwa jej dostaw i niezależnoś energetyczną. Niemcy, które są rodzimym rynkiem Kronos, stanowią blisko 50% nabytego portfela rozwoju energii solarnej, a rząd ogłosił niedawno „Pakiet Wielkanocny”, który wyróżnia się ambitnymi celami w zakresie zwiększenia mocy odnawialnych źródeł energii: do 360 GW mocy zainstalowanej do 2030 roku. Aby osiągnąć ten cel, Niemcy zobowiązały się do zainstalowania 155 GW mocy fotowoltaicznej, co stanowi blisko 40% oczekiwanego przyrostu energii ze słońca w UE i czyni je jednym z największych i najszybciej rozwijających się rynków energii słonecznej na świecie. Dzięki tej transakcji EDPR rozszerza swoją obecność na 12 rynkach w Europie, które ogółem stanowią ponad 90% oczekiwanych przyrostów mocy wyprodukowanych z fotowoltaiki w UE do 2030 r.

Według Miguela Stilwell d’Andrade, dyrektora generalnego EDP: „Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągnięcia porozumienia z Kronos, które pozwoli nam rozpocząć naszą działalność w Niemczech i Holandii: dwóch rynkach o wysokim potencjale dla energii odnawialnej oraz wzmocnić naszą pozycję we Francji i Wielkiej Brytanii. Mamy duże oczekiwania w szczególności w odniesieniu do Niemiec, ponieważ jest to kluczowy rynek w Europie z tak ambitnymi celami rozwoju odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu EDP jeszcze bardziej pogłębia swoją rolę w segmencie energii słonecznej i naszego zaangażowania w przyspieszenie transformacji energetycznej”.

Co więcej, wejście na te nowe rynki stwarza możliwości ekspansji nie tylko w dziedzinie energii solarnej, ale także innych technologii, a mianowicie hybrydyzacji energii wiatrowej przez łączenie z energią solarną czy wodorową.

Transakcja podlega przepisom właściwym i innym warunkom zawieszającym dla danego rynku.