Eesti Energia chce czterokrotnie zwiększyć moce wytwórcze energii elektrycznej z OZE

Hando Sutter, Prezes Zarządu Eesti Energia
Hando Sutter, Prezes Zarządu Eesti Energia

Grupa Eesti Energia wdraża nową, pięcioletnią strategię, która zakłada, że do 2026 r. moce wytwórcze energii elektrycznej grupy produkowane ze źródeł odnawialnych wzrosną prawie czterokrotnie. W tym okresie koncern działający w Finlandii, krajach bałtyckich i w Polsce, planuje zainwestować około 2 mld euro w nowe projekty, z czego większość zostanie przeznaczona na rozwój farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

Plany dotyczące rozwoju energetyki odnawialnej, realizowane przez spółkę zależną Enefit Green, wzrosły ponad dwukrotnie w porównaniu z poprzednią strategią. Obecnie spółka zakłada zwiększenie aktualnej mocy wytwórczych nowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych z 457 MW do około 1 900 MW do 2026 roku.

Znalezienie równowagi pomiędzy przystępnością cenową energii, wpływem na środowisko, a bezpieczeństwem dostaw stało się kwestią o krytycznym znaczeniu społecznym na wszystkich rynkach, na których działamy – powiedział Hando Sutter, Prezes Zarządu Eesti Energia i Przewodniczący Rady Nadzorczej Enefit Green.Najszybszym i najbardziej opłacalnym rozwiązaniem dla społeczeństwa jest elektryfikacja poprzez energię odnawialną, zastępującą kopalne źródła energii, takie jak paliwa silnikowe w transporcie czy gaz ziemny w energetyce cieplnej. Obiecaliśmy naszym klientom, że dostarczymy im wystarczającą ilość energii elektrycznej pochodzącej z OZE – produkując ją sami bądź kupując ją od innych producentów.

Nowa strategia Grupy zakłada, że do 2026 r. roczna produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych ma wynieść łącznie prawie 5 TWh, w porównaniu do 1,5 TWh w 2021 roku. Jest to równoważne ze średnim, rocznym zużyciem energii elektrycznej 1,5 miliona gospodarstw domowych.

Eesti Energia pracuje obecnie nad inwestycjami o łącznej mocy 226 MW energii: dwiema elektrowniami fotowoltaicznymi w Polsce (15 MW), farmą wiatrową Tolpanvaara (72 MW) w Finlandii, farmami wiatrowymi Akmene (75 MW) i Šilale II (43 MW) na Litwie oraz farmą wiatrową Purtse (21 MW) w Estonii. Oprócz tych projektów, do końca 2026 roku w Estonii i na Litwie zostaną ukończone farmy wiatrowe o mocy prawie 600 MW, a także elektrownie słoneczne w Estonii, na Łotwie, Litwie i w Polsce o łącznej mocy blisko 600 MW.

Przejście na bezemisyjną produkcję oraz wprowadzanie różnorodnych rozwiązań energetycznych opartych na odnawialnych źródłach energii nazwaliśmy w Eesti Energia: Podróżą do zeramówi Hando Sutter. – Nasi klienci, którzy wybrali ofertę długoterminowych umów na zakup energii elektrycznej z OZE, nie doświadczają zmian cen energii, jednocześnie zapewniając Eesti Energia bezpieczeństwo inwestycyjne. Pozwala to nam na budowę nowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych, w ramach korzystnego dla wszystkich stron „zielonego” partnerstwa.

Grupa Eesti Energia wspiera klientów we wdrażaniu zielonej rewolucji oraz zmniejszaniu ich wpływu na środowisko, oferując rozwiązania z zakresu energii słonecznej i cieplnej, usług elektromobilności, modernizacji oświetlenia, magazynowania energii, a także efektywności energetycznej.