Eesti Energia podsumowuje rok 2018 z zyskiem netto w wysokości 106 mln euro

Eesti energia

W 2018 r. estoński koncern energetyczny Eesti Energia, do którego należy działający w Polsce Enefit, wypracował 106 mln euro zysku netto (wzrost o 5% r/r). Przychody ze sprzedaży wzrosły o 16% r/r osiągając poziom 875 mln euro. Wzrost wyników to głównie rezultat wyższych cen rynkowych energii elektrycznej i paliw płynnych, oraz większego wolumenu sprzedaży energii wytworzonej z łupków bitumicznych. W Polsce Enefit zakończył 2018 r. z wolumenem obrotu 1190 GWh energii elektrycznej (sprzedaż energii oraz zakup z OZE) i portfolio blisko 250 klientów korporacyjnych.

Według Andri Avila, dyrektora finansowego Eesti Energia, wynik można uznać za satysfakcjonujący. – Choć cały rok, pod względem wyników finansowych, można zaliczyć do udanych, pozytywny wpływ na ostateczny rezultat miał czwarty kwartał, w którym przychody ze sprzedaży wyniosły 261 mln euro przy zysku netto w wysokości 40 mln euro – powiedział Andri Avila.

Na wzrost przychodów i zysku netto wpłynęły przede wszystkim rosnące ceny rynkowe ropy i energii elektrycznej, a także wzrost wydobycia ropy łupkowej. Cena rynkowa energii elektrycznej wzrosła o 42% w ciągu roku w obszarze cenowym Nord Pool Estonia.

Wzrost ceny rynkowej energii elektrycznej wynika głównie z dwóch powodów. Po pierwsze, w drugiej połowie 2018 r. skandynawskie zasoby elektrowni wodnych spadły znacznie poniżej średniej, co doprowadziło do wzrostu cen energii elektrycznej w krajach bałtyckich, a także w Skandynawii. Drugim ważnym powodem wyższej ceny był trzykrotny wzrost cen uprawnień do emisji CO2 w porównaniu do średniego poziomu z 2017 r. Ponieważ energia elektryczna w Europie nadal jest produkowana głównie z paliw kopalnych, wyższa cena CO2 spowodowała znaczny wzrost cen na rynku energii elektrycznej – wyjaśnił Avila.

W 2018 r. sprzedaż energii elektrycznej przez Eesti Energia wyniosła 9,2 TWh, pozostając na poziomie z 2017 r. W związku ze wzrostem ceny rynkowej i poprawą niezawodności zakładów naftowych, Eesti Energia sprzedała w zeszłym roku 393 tys. ton ropy łupkowej – o 6% więcej niż w 2017 roku. Produkcja ropy łupkowej osiągnęła rekordowy poziom 411 tysięcy ton.

W 2018 r. rozpoczęto sprzedaż energii elektrycznej i usług energetycznych w Finlandii i Szwecji, gdzie obecnie priorytetem jest powiększanie portfela klientów. Eesti Energia sprzedaje energię i oferuje rozwiązania na sześciu rynkach: w Estonii, Łotwie, Litwie, Polsce, Finlandii i Szwecji.

Działalność Eesti Energia w Polsce

W ubiegłym roku Enefit sprzedał w Polsce 736 GWh energii elektrycznej i 91 GWh gazu ziemnego. Oferta firmy kierowana jest do segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, jak również największych odbiorców przemysłowych. Enefit oferuje również usługę zakupu energii elektrycznej i bilansowania handlowego (POB) dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych. W ubiegłym roku spółka zakontraktowała łącznie 454 GWh. Umowy podpisano z farmami wiatrowymi, biogazowniami i farmami fotowoltaicznymi o łącznej mocy wytwórczej 136 MW.

Jednym z kierunków rozwoju Enefit na 2019 rok będzie działalność na rynku tzw. umów Corporate PPA. W ramach takiej umowy firma będąca odbiorcą zawiera długoterminową umowę zakupu energii bezpośrednio od wytwórcy z konkretnego źródła odnawialnego. Skala umowy zapewnia wytwórcy podstawę do finansowania inwestycji, a odbiorca zabezpiecza sobie dostawy energii w długim okresie, po korzystnej cenie. W umowach Corporate PPA Enefit będzie pełnił rolę integratora, który jako spółka obrotu posiada odpowiednie kompetencje by zapewnić wszelkie usługi, niezbędne do poprawnego działania takiego rozwiązania.