Eesti Energia: Zysk netto wzrósł o 52%, a inwestycje w zieloną energię wzrosły o 90%

Eesti Energia

Znormalizowany zysk netto Eesti Energia w II kwartale 2023 r. wyniósł 50,6 milionów euro, co stanowi wzrost o 52% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Przychody Grupy wyniosły 416,1 milionów euro, a największy wzrost ze sprzedaży odnotowano na polskim rynku. Inwestycje, skupione na zwiększeniu produkcji taniej i zielonej energii elektrycznej, wzrosły niemal dwukrotnie w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, osiągając 180,6 milionów euro.

Przez kilka ostatnich kwartałów nasze inwestycje głównie skupiały się na zwiększeniu udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w naszym portfolio firmowym – wyjaśnia Marlen Tamm, dyrektor finansowa Eesti Energia. Tylko taka strategia zapewni nam możliwość dostarczania naszym klientom energii elektrycznej, która jest nie tylko korzystna cenowo, ale także przyjazna dla środowiska. Drugi kwartał tego roku charakteryzował się niskimi cenami energii, co bezpośrednio wiązało się z intensywnym wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W związku z tym, w trakcie drugiego kwartału, poprzez naszą spółkę Enefit Green, zainwestowaliśmy aż 74 mln euro (+86% w porównaniu z rokiem poprzednim) w rozwój tego typu źródeł.

W celu stabilizacji rosnącej produkcji energii odnawialnej, Eesti Energia ogłosiła przetarg na uruchomienie pilotażowego projektu magazynu energii, pierwszego w portfolio Grupy. – Magazyn o odpowiedniej pojemności może zapewnić dostępność taniej energii elektrycznej, a także wspierać niezawodność i efektywność systemu energetycznego – tłumaczy Marlen Tamm. Planowane urządzenie magazynujące będzie mogło przechować energię wyprodukowaną przez prawie 2,5 tysiąca krajowych farm słonecznych w ciągu dwóch godzin i wykorzystać ją w droższych godzinach wieczornych.

Źródła odnawialne odpowiadały za blisko 50% produkcji energii

Z powodu niskich cen na rynku, produkcja energii elektrycznej przez Eesti Energia w II kwartale zmniejszyła się o 50% do poziomu 706 GWh. W wyniku tego spadku udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w ogólnej produkcji wzrósł do 46%. Tym samym udział energii odnawialnej w produkcji przez I półrocze tego roku wyniósł 43%, co oznacza wzrost o prawie 20 punktów procentowych w porównaniu z rokiem poprzednim.

Przychody ze sprzedaży Eesti Energia w II kwartale utrzymały się na poziomie porównywalnym do tego samego okresu w ubiegłym roku i wyniosły 416,1 miliona euro. Ponad połowa z tych przychodów (63%) pochodzi spoza Estonii, obejmując rynki takie jak Finlandia, Łotwa, Litwa i Polska. Szczególnie widoczny wzrost przychodów ze sprzedaży zanotowano w Polsce (+44%).

Skorygowana EBITDA w II kwartale br. wyniosła 115,7 miliona euro, co oznacza wzrost o 45% w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku. Skorygowany zysk netto Grupy w II kwartale br. osiągnął 50,6 miliona euro, co stanowi wzrost o 52% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Wyniki Eesti Energia w II kwartale br.

      Q2 2022 Q2 2023
Przychody ze sprzedaży   mln euro 416,6 416,1
EBITDA*   mln euro 79,8 115,7
Zysk netto*   mln euro 33,3 50,6
Inwestycje   mln euro 97,7 180,6
w tym inwestycje w rozwój energii odnawialnej   mln euro 39,9 74,0

*Normalizacja wyników, która nie obejmuje aktualizacji wyceny instrumentów pochodnych