EKIPA publikuje raport roczny

EKIPA SA

-„Wyniki finansowe EKIPY są pozytywne, a zwłaszcza EBITDA, czyli zysk przed opodatkowaniem, amortyzacją i odpisami, wynoszący ok. 5,7 mln zł. Nasza Grupa osiągnęła solidne wyniki operacyjne, co może świadczyć o skuteczności wprowadzonych działań strukturyzujących i profesjonalizacji w poszczególnych spółkach. Zysk brutto wyniósł niecałe 2,8 mln zł, a zysk netto wyniósł 1,3 mln zł, co jest związane z wysokimi kosztami formowania się tak młodej organizacji jak nasza oraz ciągłych inwestycji. Koszty wyniosły 24,2 mln zł, a przychody ze sprzedaży całej Grupy wyniosły 26,8 mln zł. Te wysokie koszty operacyjne, nie reprezentują jednak potencjału i wartości, którą planujemy by generowały nasze poszczególne spółki i ich projekty, które Grupa realizuje lub wprowadzi w przyszłości, a już dziś nad nimi pracuje” – komentuje wyniki finansowe Łukasz Górski, Wiceprezes Zarządu EKIPY.

Transakcję pomiędzy Beskidzkim Biurem Inwestycyjnym, a Ekipą Holding można scharakteryzować jako odwrotne przejęcie. Ustawa o rachunkowości nie definiuje pojęcia odwrotnego przejęcia i mówi, że w sprawach nieuregulowanych przepisami jednostki mogą stosować Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR). Zgodnie z MSR (patrz: MSSF 3), z racji odwrotnego przejęcia w bilansie Spółki EKIPA Holding została wykazana tylko wartość firmy przejmującej, czyli Beskidzkiego Biura Inwestycyjnego, która na dzień połączenia stanowiła kwotę 21,46 mln złotych.

-„Jestem bardzo zadowolony z wyników EKIPY, ale przede wszystkim z rzeczy, których na zewnątrz nie widać. Mam wymarzoną grupę ludzi, z którymi współpracuję. Mówię tu o  Łukaszu i Filipie, z którymi tworzę Zarząd, naszej wspaniałej głównej księgowej Magdzie i jej grupie, niezastąpionemu dyrektorowi finansowemu Danielowi, PR managerce Justynie i działających zewnętrznie doradcach. Ludzie Ci dbają, aby EKIPA Holding SA była najbardziej transparentną i rzetelną firmą na całym NewConnect. Raporty miesięczne oraz raport roczny są tego efektem. W ostatnich miesiącach podjęliśmy mnóstwo decyzji, szczególnie kadrowych, które bardzo skutecznie pomogły w lepszej strukturyzacji i profesjonalizacji firmy. Nie ma co ukrywać, że gdy w styczniu 2022 roku myśleliśmy o tym jak ten rok będzie wyglądał, nie zakładaliśmy, że EKIPA zmieni swój skład osobowy w tak drastyczny sposób. Obecna sytuacja w firmie pokazuje, że nie jesteśmy uzależnieni od poszczególnych influencerów i firma doskonale radzi sobie nawet w trudnych sytuacjach biznesowych. Wyniki finansowe są najlepszym tego potwierdzeniem. Mamy stabilny biznes w postaci działalności influencerskiej, który jest mocnym zabezpieczeniem dla intensywnych inwestycji grupy. Pamiętajmy jednak, że EKIPA Holding powstała aby tworzyć nowe światy, nowe uniwersa, które nie są związane z dotychczasową działalnością EKIPY. Efekty tych inwestycji będą widoczne na przełomie 2023/2024. Konsekwentnie dążymy do wzrostu naszej wartości rynkowej i realizacji założonych celów.” – dodaje Łukasz Wujek Łuki Wojtyca, Prezes Zarządu EKIPY.

Na wartość Spółki wpływają ostatnie decyzje Zarządu. Kilka dni temu Karol Friz Wiśniewski, Łukasz Wujek Łuki Wojtyca oraz JR Holding ASI SA ogłosili lock-up na akcjach EKIPY. Trzech głównych akcjonariuszy Spółki zobowiązuje się do niesprzedawania akcji z możliwością zwalniania po 20% rocznie po 6 latach. Zdecydowali się na zablokowanie swoich akcji serii F w spółce na okres 10 lat. Dodatkowo JR HOLDING objął zobowiązaniem, do września 2025 r. posiadane akcje notowane. Jest to krok mający na celu pokazanie stabilności spółki, długoterminową strategię oraz wiarę w jej sukces. Lock-up będzie miał również pozytywny wpływ na zaufanie inwestorów, którzy zyskają większe poczucie bezpieczeństwa inwestując w Spółkę, z wiedzą, że kluczowi akcjonariusze nie mogą sprzedawać swoich akcji w tym czasie.

Następnie Zarząd EKIPY dokładnie przeanalizował aktywa firmy oraz zmiany w branży i postanowił, że okres amortyzacji firmy zostanie wydłużony do 8 lat. Decyzja została podjęta na podstawie kilku czynników, w tym 10-letniego lock-upu na akcjach Spółki przez głównych akcjonariuszy, szybkiego rozwoju serwisów społecznościowych oraz wpływu amortyzacji na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki. Okres amortyzacji pozwala Inwestorom na rzetelną ocenę wyników finansowych Spółki. Zarząd EKIPY uznaje, że przesłanki określone w Ustawie o rachunkowości są spełnione i uzasadniają wydłużenie okresu amortyzacji. Zdaniem Zarządu minimalny okres amortyzacji wartości firmy wynoszący 5 lat błędnie oddawałby sens ekonomiczny dla rozliczenia wartości firmy w czasie.

„Zaskakują mnie niepochlebne komentarze jakie pojawiły się ostatnio w kontekście spółki EKIPA Holding. Ustalona przez spółkę polityka amortyzacji moim zdaniem dobrze odzwierciedla specyfikę działalności Grupy. Jednorazowa zmiana w bilansie uwolni spółkę od księgowych strat jakie ponosiłaby na skutek ogromnych odpisów amortyzacyjnych. Amortyzacja zgodnie ze starymi zasadami skazałaby spółkę na długotrwałe wykazywanie straty netto nawet przy wysokim wyniku EBITDA – to zakłamywałoby obraz działalności spółki. Komentatorzy nie dostrzegają tego jak dobrze działa EKIPA od strony operacyjnej. Opublikowany wczoraj raport roczny pokazuje 5,7 mln zł zysku EBITDA osiągniętego przy niespełna 27 mln zł przychodów, to doskonały wynik” – ocenia January Ciszewski, inwestor i Prezes JR HOLDING ASI.

Działania podejmowane przez EKIPĘ mają na celu rozwój Firmy i dążą do podnoszenia wartości Grupy. Zarówno działania biznesowe, porozumienie głównych Akcjonariuszy o lockup-ach czy podjęta decyzja w sprawie amortyzacji pokazują jasno długoterminowe cele. Od stycznia na kanale Karola Friza Wiśniewskiego na YouTube trwa druga edycja programu Twoje 5 Minut i bije rekordy oglądalności, podobnie jak projekty pozostałych Twórców. Wszystko to przekłada się na wynik finansowy firmy i daje szansę na inwestycje w kolejne projekty, co Spółka z powodzeniem od kilku lat realizuje.

– „Oceniam, że spółka działa dobrze i radzi sobie zgodnie z oczekiwaniami, jestem przekonany, że długoterminowo zbuduje ona solidny biznes. Opublikowany wczoraj raport, po uważnej lekturze pokazuje jak wiele pracy EKIPA wykonała w ostatnim roku, spółka już osiąga zyski ze sprzedaży produktów i z generowanego kontentu. Jednocześnie inwestuje w projekty, które będą przynosić korzyści w przyszłości, zdywersyfikują jeszcze bardziej przychody i wzmocnią biznes. EKIPA Investments dokonuje pierwszych inwestycji. Dlatego zdecydowaliśmy się na lock-upy naszych akcji tak aby pokazać rynkowi, że długoterminowo wierzymy w przyszłość spółki. Już za kilka lat spółka będzie w innym miejscu, a jestem przekonany, że za 10 lat będzie solidną i uznaną spółką medialną dostarczającą różnorodnej rozrywki, którą rynek doceni” – podsumowuje Ciszewski.

EKIPA – informacje ogólne

W związku z dynamicznym rozwojem grupy influencerskiej EKIPA oraz chęcią rozbudowy działań w nowych branżach w 2020 r. powstała EKIPA HOLDING S. A. Do grupy kapitałowej została przeniesiona cała działalność operacyjna oraz powołane zostały podmioty wyspecjalizowane w nowych branżach, aby uzupełnić i rozwijać grupę kapitałową EKIPA HOLDING. EKIPA HOLDING jako spółka matka, wspiera spółki zależne, które zajmują się działalnością operacyjną, każda wyspecjalizowana w swojej branży. Jako ogół jesteśmy grupą, której podstawowym celem jest dostarczanie szeroko rozumianej rozrywki na różnych płaszczyznach. Podstawą działalności EKIPA HOLDING jest akumulowanie, zarządzanie i komercjalizacja bezpośrednio lub przez spółki celowe wytwarzanych w grupie praw autorskich, brandów i marek. EKIPA HOLDING S.A. jest 100% udziałowcem w spółkach: EKIPA Management, EKIPATONOSI, LANIAKEA PICTURES, GGBAY, BRAINCHILD i Kraków Kings oraz posiada 52,40% udziałów w EKIPA Investments ASI.