Emerytura z firmy – dziś przewaga, jutro standard?

Pracownicze programy emerytalne wspierają tworzenie wiarygodnego i stabilnego wizerunku pracodawcy.

0

Najniższe bezrobocie w historii współczesnej Polski sprawia, że pierwszy raz od lat mamy rynek pracownika. W walce o największe talenty firmy coraz częściej stają przed koniecznością dokonania radykalnych zmian w swojej polityce kadrowej. Wyróżnikiem pożądanego pracodawcy jest dziś nie tylko atrakcyjny system wynagrodzeń i prestiż marki, ale także oferta niestandardowych benefitów pozapłacowych. Wśród nich coraz bardziej popularnym bonusem stają się są pracownicze programy emerytalne (PPE).

PPE zaliczają się do trzeciego filaru emerytalnego. Tworzone są z inicjatywy pracodawców, którzy w ramach programu deklarują przekazywanie co miesiąc określonej składki na dodatkową emeryturę swoich pracowników. Programy te są dobrowolne, a pieniądze w nich zgromadzone – w przeciwieństwie do tych w ZUS i OFE – w pełni prywatne.

Pracownicze programy emerytalne funkcjonują w naszym kraju już blisko 20 lat. Do tej pory na ich założenie zdecydowało się ponad tysiąc polskich i zagranicznych pracodawców. Są wśród nich duże przedsiębiorstwa jak np. Ikea, PKN Orlen, L’Oreal Polska, Unilever czy Grupa Żywiec, ale też wiele małych i średnich firm. Dzięki atrakcyjnie skonstruowanym programom emerytalnym firmy te od lat budują swój wizerunek odpowiedzialnego pracodawcy.

Niższa fluktuacja i lepsze relacje z otoczeniem biznesowym

Atrakcyjny pakiet benefitów pozapłacowych jest dużym atutem przy poszukiwaniu nowych pracowników i zatrzymywaniu w firmie dotychczasowej kadry. Szczególnie jeśli pracodawca oferuje pracownikom wymierne korzyści finansowe – takie jak pracownicze programy emerytalne.

Przekłada się on na zmniejszenie fluktuacji w firmie, przez co pozwala znacząco obniżyć koszty rekrutacji oraz wdrażania nowych pracowników. Trzeba pamiętać, że w branżach szczególnie dotkniętych brakiem specjalistów, kształcenie nowych kadr może być bardzo kosztowne. Dotyczy to chociażby firm technologicznych czy informatycznych. Dlatego oferowanie PPE staje się ważnym wyróżnikiem przedsiębiorstwa na rynku pracy.

Prowadzenie PPE buduje wizerunek firmy jako dobrego i godnego zaufania pracodawcy, który myśli długoterminowo o przyszłości swoich pracowników. Program ma więc ogromny wpływ również na relacje z otoczeniem, w tym z klientami i partnerami biznesowymi firmy.

Czytaj również:  Wirtualna rzeczywistość pomoże wyleczyć lęki z wczesnego dzieciństwa. Tylko w Polsce na fobie cierpi 2,5 mln osób

Pracownik zabezpieczony na przyszłość

UI TFI - Adam Lipka-Bebeniec
UI TFIAdam Lipka-Bebeniec

Według prognoz ekonomistów przyszłe świadczenia emerytalne z państwowej kasy (ZUS) wyniosą zaledwie 30-40 proc. ostatniej pensji. Wielu Polaków jednak nadal nie zdaje sobie z tego sprawy. Odpowiedzialna firma może przypominać o tym fakcie swoim pracownikom i w odpowiedzi zaoferować im benefit, który pomoże zabezpieczyć im finansową przyszłość. – Mało kto ma na tyle silną wolę, żeby regularnie odkładać pieniądze z myślą o emeryturze. Pracodawca może pomóc swoim pracownikom, gromadząc dla nich dodatkowe oszczędności w pracowniczym programie emerytalnym. Dzięki temu w przyszłości pracownicy zyskają bardzo istotny dodatek do państwowej emerytury – mówi Adam Lipka-Bebeniec, ekspert ds. klientów instytucjonalnych w Union Investment TFI.