Emisja akcji Grupy o2 SA została odwołana

0

Oferta publiczna Grupy o2 SA została odwołana z powodu niesatysfakcjonującego popytu, przy akceptowalnej dla spółki cenie, wynikającego z niekorzystnej sytuacji na rynkach finansowych. Zarząd spółki nie wyklucza przeprowadzenia oferty publicznej w przyszłości.

Oferta publiczna Grupy o2 SA obejmowała sprzedaż do 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz emisję do 1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, stanowiących około 19,3% wszystkich walorów. Pozostała część miała pozostać w rękach założycieli spółki.

Nasza Grupa Kapitałowa została dobrze odebrana przez inwestorów. Niestety, nagromadzenie negatywnych informacji makroekonomicznych w ostatnich dniach uczyniło uplasowanie oferty, przy akceptowalnej dla dotychczasowych akcjonariuszy cenie, niemożliwym. Niewykluczone, że w przypadku poprawy kondycji na rynkach finansowych podejmiemy kolejną próbę upublicznienia akcji spółki – powiedział Jacek Świderski, członek zarządu Grupy o2 SA.

Aneks do prospektu emisyjnego Grupy o2 SA, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 lipca 2012 roku, dotyczący decyzji zarządu Grupy o2 SA o odstąpieniu od oferty publicznej, został opublikowany na stronie internetowej spółki: www.grupao2.pl oraz oferującego: www.dibre.pl.

Grupa o2 SA jest piątym pod względem liczby użytkowników podmiotem internetowym w Polsce. W ramach oferty publicznej spółka zamierzała pozyskać ponad 40 mln zł, które miały być przeznaczone na akwizycje przedsiębiorstw z branży internetowej.

W portfolio Grupy Kapitałowej znajduje się około 70 serwisów informacyjno-rozrywkowych. Do najbardziej popularnych należą o2.pl, Pudelek.pl, Wrzuta.pl, Kafeteria.pl. Wiodącym produktem w portfelu Grupy o2 SA jest bezpłatna poczta elektroniczna Poczta o2. Usługa posiadająca blisko 5 milionów aktywnych użytkowników, każdego dnia rozrasta się o kolejnych kilkanaście tysięcy nowych kont.