Emitenci instrumentów finansowych muszą się przygotować do uzyskania pełnej skuteczności przez Rozporządzenie MAR i Dyrektywę MAD

0

Karol Szymański

Rynek kapitałowy czekają duże zmiany. Rozporządzenie MAR i dyrektywa MAD dla emitentów instrumentów finansowych oznaczają rewolucję w raportowaniu. Wyłącznie na nich będzie bowiem spoczywał obowiązek identyfikacji zdarzeń o potencjale cenotwórczym i podjęcie decyzji o przekazaniu informacji o tych zdarzeniach do publicznej wiadomości. Co więcej, obowiązki informacyjne będą spoczywać również na tych emitentach, których akcje zostały wprowadzone wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu, czyli na NewConnect. Rozporządzenie MAR znosi też dualizm w zakresie bieżących obowiązków informacyjnych.

Najistotniejszymi zmianami, które zbliżają się na kapitałowym rynku europejskim, w tym polskim, dotyczą obowiązków informacyjnych emitentów instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zarówno na rynku regulowanym, jak i w ramach alternatywnego systemu obrotu. Uzyskanie pełnej skuteczności przez rozporządzenie MAR i dyrektywę MAD nastąpi 3 lipca 2016 roku – podkreśla w rozmowie z agencją Newseria Inwestor Karol Szymański, ekspert w kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy.

Od przyszłego roku emitentów czekają rewolucyjne zmiany. Obecnie publikacja przez spółki publiczne, których akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, bieżących informacji na ich temat wynika albo z zakwalifikowania danego zdarzenia jako informacji poufnej (zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi) albo jako informacji bieżącej określonej precyzyjnie w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych. W odniesieniu zaś do emitentów, których akcje zostały wprowadzone wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu (NewConnect), teoretycznie w ogóle nie występuje obowiązek przekazywania do publicznej wiadomości informacji poufnych, zaś informacje bieżące zostały skatalogowane w regulaminie przyjętym przez organizatora obrotu (Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie).

Wraz z rozpoczęciem, od lipca przyszłego roku, bezpośredniego obowiązywania nowych regulacji unijnych wspomniany dualizm zostanie zniesiony. Obowiązek publikacji informacji bieżących będzie ujednolicony na terenie całej Unii, a jedynym kryterium ma być definicja informacji poufnej z rozporządzenia MAR.

Emitenci będą musieli przyjąć kalkę tylko informacji poufnej i przez jej pryzmat stwierdzić, co się dzieje w spółce, co będzie finalnie interesowało inwestorów i co będzie informacją cenotwórczą, czyli będzie wymagało publikowania stosownego raportu – wyjaśnia ekspert kancelarii RKKW.

Czytaj również:  Robinson Europe S.A. kończy rok z najwyższym zyskiem w historii

Według Karola Szymańskiego istotne jest to, aby emitenci starali się już obecnie, jeszcze przed wejściem w życie nowego prawa, opracować obszary, w których mogą występować informacje przydatne inwestorom i akcjonariuszom. Ważne jest przygotowanie procedur, które będą wspomagały obowiązki informacyjne.

Najważniejsza zmiana, która budzi pewną obawę emitentów, to usunięcie katalogu zdarzeń istotnych i zastąpienie tego czujnością emitentów oraz koniecznością decydowania o tym, które wydarzenia i okoliczności są informacją poufną – informuje Szymański. – Emitenci muszą się przygotować i nauczyć zawczasu wyłapywać tego typu informacje.