Enefit podsumowuje 2018 rok i prezentuje nowe kierunki rozwoju

Maciej Kowalski, dyrektor zarządzający w firmie Enefit Polska
Maciej Kowalski, dyrektor zarządzający w firmie Enefit Polska

Enefit, spółka należąca do estońskiej grupy Eesti Energia, największego wytwórcy energii elektrycznej w krajach bałtyckich, zakończyła 2018 r. z wolumenem obrotu 1190 GWh energii elektrycznej (sprzedaż energii oraz zakup z OZE). Na koniec roku spółka miała blisko 250 klientów korporacyjnych. W 2019 r. Enefit zamierza skupić się na rozwoju polskiego rynku umów sprzedaży energii typu Corporate Power Purchase Agreement (PPA) oraz poszerzać swoją ofertę w zakresie OZE.

– Duża zmienność cen sprawiła, że ubiegły rok był pełen zawirowań w energetyce. W tych wymagających warunkach udało nam się znacząco rozbudować portfel naszych klientów i zwiększyć wolumen sprzedaży. Ponadto dzięki dobrze dopasowanej do sytuacji rynkowej strategi zabezpieczenia transakcji i ograniczenia ryzyka mogliśmy zapewnić ciągłość sprzedaży dla naszych klientów – mówi Maciej Kowalski, dyrektor zarządzający Enefit w Polsce.

Nowa szansa dla energetyki odnawialnej w Polsce

Jednym z kierunków rozwoju Enefit na obecny rok będzie działalność na rynku tzw. umów Corporate PPA, które można rozpatrywać jako alternatywny dla systemów wsparcia sposób finansowania projektów OZE. W ramach takiej umowy firma będąca odbiorcą zawiera długoterminową umowę zakupu energii bezpośrednio od wytwórcy z konkretnego źródła. Skala umowy zapewnia wytwórcy podstawę do finansowania inwestycji, a odbiorca zabezpiecza sobie dostawy energii w długim okresie, po korzystnej cenie. W umowach Corporate PPA Enefit będzie pełnił rolę integratora, który jako spółka obrotu posiada odpowiednie kompetencje by zapewnić wszelkie usługi, niezbędne do poprawnego działania takiego rozwiązania.

Maciej Kowalski, dyrektor zarządzający w firmie Enefit Polska
Maciej Kowalski, dyrektor zarządzający w firmie Enefit Polska

– Corporate PPA to naturalna ewolucja rynku energetycznego i przyszłościowe rozwiązanie, którego rozwój wspierają regulacje unijnego rynku energetycznego. Rozwiązanie to daje korzyści wszystkim stronom i pozwala na dalszy rozwój energetyki odnawialnej. Dużym korporacjom zapewnia również gwarancję pochodzenia energii z OZE, co z punktu widzenia społecznej odpowiedzialności firm staje się coraz bardziej istotne – mówi Maciej Kowalski.

Sprzedaż energii i gazu oraz działalność w segmencie OZE

W ubiegłym roku Enefit sprzedał w Polsce 736 GWh energii elektrycznej. Wolumen sprzedaży gazu wyniósł 91 GWh. Umowy były podpisywane zarówno w formule tradycyjnej, tj. po cenie stałej (FIX), jak również w formie umów na produkty klikane/transzowe, czyli rozwiązanie pozwalające na ustalanie ceny na podstawie notowań energii na giełdzie w dogodnym dla odbiorcy momencie.

Oferta firmy kierowana jest do segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, jak również największych odbiorców przemysłowych. Wśród klientów Enefit znalazły się firmy z takich sektorów jak: FMCG, handel, przemysł ciężki i lekki, logistyka, służba zdrowia i segment hotelarsko-gastronomiczny.

Enefit oferuje również usługę zakupu energii elektrycznej i bilansowania handlowego (POB) dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych. W ubiegłym roku spółka zakontraktowała łącznie 454 GWh. Umowy podpisano z farmami wiatrowymi, biogazowniami i farmami fotowoltaicznymi o łącznej mocy wytwórczej 136 MW.

Ponadto Enefit przygotowuje obecnie rozwiązania w zakresie sprzedaży instalacji PV dla potencjalnych wytwórców energii z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Plany rozszerzenia działalności Enefit w segmencie OZE wpisują się w strategię grupy Eesti Energia, która zakłada zwiększenie do 40% udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w całym portfelu wytwórczym do 2022 roku.