Prawo

Podatki

Kariera

Zarządzanie

Gospodarka

Waluty

Giełda

Finanse

Handel

Grupa ORLEN wraz z partnerami koncesyjnymi dostała zgodę na zagospodarowanie złóż Ørn i Alve Nord na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, które zapewnią koncernowi ok. 0,4 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie w szczytowym okresie produkcji. Wydobycie ze złóż będzie charakteryzować...
Spadki cen gazu ziemnego na świecie to jeden z powodów spadku inflacji na świecie. Po ogromnym wzroście cen w następstwie wybuchu wojny w Ukrainie, ceny znacznie w tym roku spadły do poziomów dwa razy wyższych niż przed wybuchem wojny....
Transformacja energetyczna to jedno z największych wyzwań, przed którymi stoi Polska w XXI wieku. Aby osiągnąć sukces w tym procesie, konieczne jest uzyskanie konsensusu wszystkich głównych sił politycznych. Transformacja energetyczna ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz możliwości...
21 czerwca 2023 – Obowiązek ponoszenia dodatkowych opłat przez spółki energetyczne w związku z wprowadzeniem ustawy o maksymalnych cenach energii, tzw. odpisu na fundusz, może od lipca tego roku być niezgodny z prawem unijnym, twierdzą prawnicy kancelarii DLA Piper....
19 lipca Parlamentarna Komisja ds. Energii podejmie głosowanie w sprawie rekomendowanego stanowiska negocjacyjnego dotyczącego reformy rynku energii elektrycznej, które będzie stanowić podstawę do rozmów z Radą Ministrów UE, reprezentującą rządy krajowe. Zanim projekty wniosków staną się prawnie wiążące, Parlament,...
Ustaw cenowa trafi do Trybunału Sprawiedliwości UE? Branża wiatrowa rozważa zaskarżenie przepisów zamrażających ceny energii. Przepisy wprowadzone tzw. „Ustawą cenową” mogą być niezgodne z konstytucją a także przepisami o równym traktowaniu podmiotów gospodarczych. Przedsiębiorcy skupieni wokół Stowarzyszenia Małej Energetyki Wiatrowej...
Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki – największa organizacja branży energii słoneczniej, skupiająca m.in. wytwórców energii – apeluje o uchylenie przepisów dotyczących pułapu dochodów ze sprzedaży energii oraz odpisów na fundusz solidarnościowy, potocznie zwanych „Ustawą Cenową”. Ustawa Cenowa miała implementować rozporządzenie Komisji...
7 turbin wiatrowych o łącznej mocy 23,1 MW zasilać będzie rocznie blisko 20 tys. gospodarstw domowych. Oficjalne otwarcie Farmy Wiatrowej Sulmierzyce w Wielkopolsce odbyło się 15 czerwca, w Światowy Dzień Wiatru. To trzecia w Polsce farma wiatrowa zrealizowana przez...
Wzrost rachunków za energię elektryczną dotknął już 65 proc. dużych firm i aż 93 proc. MŚP. Podwyżki najmocniej uderzyły w branżę IT oraz sektor produkcji. Niemal 9 na 10 przedsiębiorców wskazuje, że drożejący prąd spowodował wzrost cen świadczonych przez...
Ceny ropy powinny rosnąć do końca 2023 r. w odpowiedzi na utrzymującą się niepewność popytu i podaży uważa Allianz Trade. Odporna globalna gospodarka utrzymuje silny popyt na ropę, a perspektywa pozytywnego sezonu letniego na Zachodzie będzie również wspierać popyt...
W długi weekend media obiegła informacja, że po raz pierwszy w historii mieliśmy ujemne ceny energii w Polsce i wytwórca płaci odbiorcy za zużycie energii. Sytuacja ta miała miejsce w niedzielę 11 czerwca między 11.00 a 16.00. Był to...
W kwietniu, podobnie jak w marcu, na ceny na rynku energii elektrycznej w decydujący sposób wpłynęły odnawialne źródła energii. Na rynku gazu odnotowaliśmy spadek cen, który trwa już czwarty miesiąc z rzędu. W najbliższym czasie istotnie...
Kryzys energetyczny trwa, choć nie skończył się zapaścią – co było możliwe tylko ze względu na ciepłą zimę. Polska poradziła sobie z dywersyfikacją dostaw różnych paliw z innych rynków. Pewne przejściowe problemy wystąpiły z dystrybucją węgla, były też wyzwania...
Agregat prądotwórczy może wyprodukować energię elektryczną podczas przerwy w dostawie prądu, umożliwiając zasilanie niezbędnych urządzeń gospodarstwa domowego. Konkretne urządzenia, które możesz zasilać, będą zależeć od mocy generatora. W jaki sposób można go wykorzystać? Oświetlenie domu Wykorzystując agregaty prądotwórcze można zasilać różne typy...
W momencie, gdy o zielonej energii dyskutuje się coraz śmielej i szerzej, perspektywy zwolnienia na tym rynku stają się naprawdę realne. Gdzie należy upatrywać przyczyny tego stanu rzeczy i co mogą zrobić przedsiębiorcy oraz konsumenci, by korzystać z odnawialnych...
Podczas gdy instytucje unijne przygotowują się do cyklu legislacyjnego, który ma zakończyć się przyjęciem celu redukcyjnego na poziomie UE na 2040 rok, ambicje pozostałych państw-stron Porozumienia są znacznie skromniejsze. W związku z opublikowanym pod koniec marca br. sprawozdaniem podsumowującym...
Energia z instalacji hybrydowej w cable poolingu będzie tańsza niż z pojedynczego źródła OZE Rola do odegrania przez magazyny energii jest w cable poolingu znacząca, pod warunkiem, że nie będą one traktowane jak źródło wytwórcze Istnieje ryzyko przeregulowania...
GDAŃSK – Mniejsze kraje z rozwijającymi się rynkami centrów danych odnotowują szybki wzrost konsumpcji energii. W Irlandii w ciągu ostatnich 8 lat zużycie mocy w branży data center wzrosło ponad trzykrotnie, w Danii potroi się do 2025 roku. Także...
Realizacja wymagań Pakietu Fit for 55 w polskim ciepłownictwie to koszt od 276 mld zł do nawet 418 mld zł. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych zaprezentowało raport, w którym oceniono wpływ rozstrzygnięć unijnego pakietu Fit for 55 na polską branżę ciepłowniczą. Analizę przedstawiono w...
Rada Ministrów w dniu 18 kwietnia 2023 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te...
24 maja br. odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy dotyczącej prawa energetycznego. Ustawa wprowadzi spore zmiany na rynku energii, które dotyczyć będą przede wszystkim samych odbiorców, ale także wytwórców energii ze źródeł odnawialnych. Nowelizacja obejmuje m.in. linie...
Kolejne szkodliwe regulacje na rynku energii. Ministerstwo Klimatu i Środowiska forsuje — w autopoprawce do projektu zmian w Prawie energetycznym (nr UC 74) — rozwiązania niekorzystne dla sektora OZE. To będzie miało opłakane skutki  – uważa Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki. Projektowane przepisy w...
Duży atom w Polsce ma stanąć w 2033 roku – kiedy według planu ma powstać pierwszy reaktor. Już na dniach mamy poznać model funkcjonowania konsorcjum projektowego – czyli wehikułu, który połączy Polaków i Amerykanów na pokładzie projektu jądrowego. Dodatkowo...
Życie w zgodzie z ekologią przestaje być trendem — staje się koniecznością. Znajdujemy się bowiem w dobie wielu kryzysów, których źródło stanowi między innymi pandemia. Coraz częściej uświadamiamy sobie, że aby zapewnić spokojną przyszłość naszym rodzinom i biznesom, musimy...
Uprawa roślin na ziemi słabej jakości wymaga sporego nakładu pracy i środków, co w wielu przypadkach okazuje się nieopłacalne. Jednym z rozwiązań może być wydzierżawienie łąk, nieużytków rolnych lub gruntów o klasie IV i niższej pod farmę fotowoltaiczną....
W Iłówcu Wielkim (województwo wielkopolskie, powiat śremski) otwarto nową biogazownię rolniczą o mocy 499 kW. Do produkcji energii, która finalnie trafia do sieci elektroenergetycznej, wykorzystuje się substraty pochodzące od lokalnych dostawców. Inwestorem jest poznańska spółka WPIP Green Energy. Biogazownia...
Grupa ORLEN i Northland Power rozpoczęły w Gminie Choczewo budowę lądowej stacji elektroenergetycznej. Inwestycja umożliwi odebranie energii wytwarzanej na morzu przez farmę wiatrową Baltic Power.  Zgodnie z harmonogramem farma rozpocznie produkcję zeroemisyjnej energii w 2026 roku. – Jako pierwsza firma...
W Grudziądzu wmurowano kamień węgielny pod fundamenty elektrowni gazowej o mocy 560 MW. Będzie to jedna najnowocześniejszych jednostek tego typu w Europie, gwarantująca dostawy energii dla miliona gospodarstw domowych. Zastosowanie bloku gazowo-parowego o wysokiej elastyczności sprawi, że nowa jednostka...
Organizacje wodorowe z Polski, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Słowacji, Słowenii, Węgier i Ukrainy weszły w skład 3 Seas Hydrogen Council, pierwszej w Europie platformy wodorowej zrzeszającej kraje naszego regionu. Podpisanie porozumienia odbyło się podczas drugiej edycji targów H2Poland w...
Rosnące koszty energii budzą większe obawy wśród polskich firm przemysłowych niż pandemia – wynika z najnowszego badania ABB. Aż 90 proc. respondentów uważa, że wyzwanie, przed którym teraz stoją, stanowi zagrożenie dla rentowności. Firma ABB przeprowadziła globalne badanie na grupie...
W Estonii powstaje pierwsza na świecie ogólnokrajowa dolina wodorowa - w ostatnich tygodniach czołowe estońskie firmy, organizacje i podmioty naukowe podpisały porozumienie o stworzeniu Hydrogen Valley Estonia. Jednym z sygnatariuszy dokumentu jest Eesti Energia - państwowa grupa energetyczna, obecna również na polskim...
Wzrost globalnego zapotrzebowania na energię elektryczną jest nieodłącznym skutkiem dynamicznego rozwoju światowej gospodarki. W porównaniu z 1980 rokiem, światowe moce zainstalowane w energetyce w 2020 r. wzrosły o ponad 290% (wzrost z ok. 1979 GW do 7735 GW )....
Dwie farmy fotowoltaiczne – PV Wielbark (woj. warmińsko-mazurskie) o mocy 62 MW i PV Gryf (woj. wielkopolskie) o mocy 25 MW zostały uruchomione przez Energę Wytwarzanie, spółkę zależną Energi z Grupy ORLEN. Spółka zainwestowała ok. 260 mln zł, aby...
Stoimy u progu najbardziej ambitnego programu inwestycyjnego w historii polskiej energetyki. Już w 2033 planowane jest uruchomienie pierwszej wielkoskalowej elektrowni jądrowej, a w latach 40. w polskim systemie ma pracować 6-9 GW stabilnej, niskoemisyjnej mocy z tego źródła. Czy...
Rozwój farm wiatrowych na Bałtyku ma generować moc 11 GW do 2040 roku, ale potencjał wybrzeża szacowany jest nawet na ponad 30 GW. Niestety, rozwój farm wiatrowych na lądzie jest konsekwentnie ograniczony przez ustawodawcę. Według szacunków Polskiego Stowarzyszenia Energetyki...
Dystrybucja energii i integracja systemów energetycznych to tematy, które często są pomijane w dyskusjach o energii w Polsce. Obecnie energia w Polsce jest rozprowadzana głównie centralnie, ale czy jest to najskuteczniejszy i najtańszy sposób? Czy obecna sieć energetyczna wymaga...
W artykule zestawiono wyniki analizy wpływu transformacji w kierunku neutralności klimatycznej na sektor zatrudnienia z wspólnotowymi instrumentami wsparcia w kontekście kosztów tych zmian. Opisano założenia i metodę analizy przeprowadzonej na modelach zbudowanych w Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) oraz przedstawiono...
W dzisiejszych czasach walka ze zmianami klimatu oraz dekarbonizacja stają się coraz bardziej aktualnymi kwestiami. W związku z tym, wodór, który jest uważany za paliwo przyszłości, zdaje się być idealnym rozwiązaniem na większość problemów związanych z emisją gazów cieplarnianych....
Wojna na Ukrainie była bolesnym przypomnieniem o konieczności odtwarzania niszczonej infrastruktury energetycznej i utrzymania niezależności energetycznej państwa. Jednym z najważniejszych elementów bezpieczeństwa i obrony kraju jest zdolność do zapewnienia stabilnego i niezależnego źródła energii. To wymaga zmiany myślenia z...
Dekarbonizacja światowej gospodarki, będąca jednym z celów Porozumienia Paryskiego, wymaga znalezienia czystych źródeł energii, umożliwiających jednocześnie zaspokojenie globalnych potrzeb energetycznych. Jedną z ważniejszych ról w tym procesie może odegrać wodór, wynika z raportu “Wodór. Paliwo przyszłości”, przygotowanego przez firmę...