Eneris zamierza konsolidować sektor gospodarki odpadami i liczy na wyższe marże po restrukturyzacji przejmowanych przedsiębiorstw

0

CEO Magazyn Polska

Grupa Eneris zamierza konsolidować sektor gospodarki odpadami, przejmując i kupując firm oraz większych przedsiębiorstw. Na rynku działają duże podmioty, należące także do grup międzynarodowych, mali przedsiębiorcy oraz firmy będące własnością samorządów. Połączenie procesów biznesowych ma pozwolić na wypracowanie większej marży w zysku w poszczególnych regionach.

Konkurencja na rynku gospodarki odpadami jest duża – mówi agencji informacyjnej Newseria Inwestor Barbara Koszułap, członek zarządu Eneris Polska. – Nadchodzi czas, kiedy trzeba będzie konsolidować procesy biznesowe, bo tylko takie działanie pozwoli na to, by uzyskać marżę z zysku, o którą chodzi w biznesie, a nie tylko taką, by przetrwać na rynku.

Eneris Polska, jak zapowiada Barbara Koszułap, zamierza brać aktywny udział w procesach konsolidacyjnych poprzez przejęcia oraz kupno działających przedsiębiorstw.

– Przygotowujemy się do tego, przejmując i zakupując spółki, które pozwolą nam czerpać korzyści poprzez realizację wyższej marży w zysku w regionach – deklaruje Barbara Koszułap. – Mamy też nadzieję, że konsolidacje, które w przyszłości odbędą się także w sektorze wodno-ściekowym, pozwolą prowadzić biznes w sposób bardziej efektywny, przynoszący realne korzyści przedsiębiorcom oraz dający możliwość przeprowadzenia restrukturyzacji.

Infrastruktura wodno-ściekowa, jak zauważa Barbara Koszułap, jest obecnie mocno zaniedbana i przestarzała pod względem technologicznym.

Jest również bardzo mało efektywna energetycznie – wskazuje członkini zarządu Eneris Polska. – Poprawę w tej dziedzinie najłatwiej i najlepiej osiągnąć, konsolidując branżę i znajdując środki finansowe na realizację przedsięwzięć modernizacyjnych.

Najbliższe przejęcia, jak zapowiada Barbara Koszułap, odbędą się w segmencie gospodarki odpadami. Na razie jednak przygotowywane transakcje objęte są tajemnicą handlową.

Ryzyko jest elementem, który stanowi bodziec do tego, żeby ewentualnie próbować wycofywać się z tego rynku i pozwalać innemu, mocniejszemu podmiotowi realizować cele biznesowe – uzasadnia celowość konsolidacji Barbara Koszułap. – Specjalizacja pozwala na to, żeby rynek zrestrukturyzował się sam. W wyniku tego poprawią się wskaźniki efektywności działania wszystkich działających w danym sektorze podmiotów.

Jest ona tym bardziej wskazana, że – jak twierdzi Barbara Koszułap – wzmożenie aktywności na tym rynku zapowiadają m.in. fundusze inwestycyjne.

Czytaj również:  Większość Polaków ma problemy z rozpoznawaniem i wyrażaniem emocji. Ma to ogromny wpływ zarówno na życie prywatne, jak i na zawodowe

Dostrzegamy, że jest bardzo wiele podmiotów zagranicznych zainteresowanych inwestowaniem w naszym kraju, głównie są to fundusze inwestycyjne – informuje Barbara Koszułap. – Rodzimi przedsiębiorcy także inwestują, rozwijają się, poszerzają swoje zasoby, majątek i zmierzają w kierunku konsolidacji.

Eneris Polska jest częścią grupy Eneris, która specjalizuje się w inwestycjach w spółki infrastrukturalne. Na początku listopada ubiegłego roku uzyskała zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad spółką Veolia Usługi dla Środowiska. Przejmowany podmiot tworzy holding sześciu spółek i ma cztery oddziały w kilkudziesięciu lokalizacjach na terenie całego kraju. Należące do niego firmy zagospodarowują rocznie ponad 376 tys. ton odpadów, obsługując rocznie ok. 1,13 mln mieszkańców oraz ponad 16 tys. klientów z sektora przemysłu i usług. W ramach prowadzonej gospodarki odpadami odzyskują 5587 MWh energii elektrycznej, która następnie trafia do sieci w formie zielonej energii.