Eobuwie.pl pozyska 500 mln PLN od SoftBank Vision Fund 2

buty druk 3d CCC fashiontech

Grupa CCC popisała umowę z SoftBank Vision Fund 2[i], w ramach której zainwestuje on kwotę 500 mln PLN w eobuwie.pl S.A. – jedną z wiodących internetowych platform obuwniczych i odzieżowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Pozyskany kapitał zostanie przeznaczony na przyspieszenie rozwoju eobuwie.pl, w tym ekspansję międzynarodową.

Długoterminowym celem eobuwie.pl jest wzmacnianie pozycji europejskiego lidera
e-commerce w segmencie obuwia i odzieży. Partnerstwo z SoftBankiem wesprze plany Spółki dotyczące dalszej ekspansji na nowych rynkach, uruchomienia nowoczesnych centrów logistycznych poza granicami Polski czy rozwoju nowych usług, takich jak marketplace. Inwestycja w eobuwie.pl potwierdza jego silną pozycję na rynku e-commerce i potencjał do przyszłych wzrostów.

SoftBank, zgodnie z warunkami podpisanej umowy z Grupą CCC, zainwestuje w eobuwie.pl poprzez objęcie obligacji zamiennych. Zostaną one skonwertowane na akcje eobuwie.pl w momencie lub przed debiutem giełdowym Spółki, co jest planowane w perspektywie 12-24 miesięcy.

W ramach nawiązanej współpracy do Rady Nadzorczej eobuwie.pl dołączy Karol Niewiadomski, Dyrektor Inwestycyjny w SoftBank Investment Advisers.

Transakcja zapewni właściwy poziom finansowania biznesplanu eobuwie.pl, pozwalającego na przyśpieszenie ekspansji i wzmocnienie fundamentów spółki. Jednocześnie konkluduje to komunikowany wcześniej proces przebudowy oraz wzmocnienia struktury własnościowej eobuwie.pl, poprzedzający przeprowadzenie IPO spółki.

[i] Na dzień publikacji niniejszego komunikatu prasowego, SoftBank Group Corp. wniosła kapitał, aby umożliwić SoftBank Vision Fund 2 („SVF 2″) dokonanie inwestycji w określone spółki portfelowe. Informacje zawarte w niniejszym komunikacie są podawane wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia udziałów komandytariusza w jakimkolwiek funduszu,
w tym SVF 2. SVF 2 nie miał jeszcze zamknięcia z zewnętrznymi inwestorami, a wszyscy potencjalni zewnętrzni inwestorzy otrzymają dodatkowe informacje dotyczące inwestycji SVF 2 przed zamknięciem.