Erato Energy objęło 90% akcji spółki 24-miesięcznym lock-upem

giełda GPW

Notowana na rynku NewConnect spółka Erato Energy zawarła umowę z akcjonariuszami mniejszościowymi dotyczącą lock-upów na okres 24 miesięcy. Do umowy przystąpili również główni akcjonariusze – Łukasz Gralec, prezes Zarządu oraz Michał Post, przewodniczący Rady Nadzorczej. Łączna liczba akcji objętych umową lock-up wynosi 157.385.037 i odpowiada za 90% wszystkich akcji spółki. Dodatkowo, spółka skupi 2 mln akcji własnych, co było warunkiem części akcjonariuszy mniejszościowych podpisujących lock-up. Po nabyciu akcje zostaną umorzone.

Umowa lock-up obejmuje łącznie 157.385.037 akcji, a po skupie i umorzeniu 2.000.000 akcji własnych 155.385.037 akcji, stanowiących 89,88% wszystkich akcji spółki, notowanych serii A-G oraz nienotowanych H-J. Do 31 grudnia 2022 r. akcje będą objęte pełnym zakazem sprzedaży, a przez kolejne 12 miesięcy podaż będzie istotnie ograniczona – każdy akcjonariusz, który podpisał lock-up będzie mógł sprzedać miesięcznie akcje odpowiadające 5% obrotu z poprzedniego miesiąca.

– Budujemy wartość spółki w długim okresie. Służy temu między innymi znaczące ograniczenie podaży akcji w postaci zawartej umowy lock-up na 90% wszystkich akcji, co sprzyja jednocześnie ochronie interesu akcjonariuszy mniejszościowych. Zagwarantowaliśmy sobie również możliwość weryfikacji umów lock-up i nakładania wysokich kar za rozporządzanie nimi wbrew zawartym ustaleniom, które szczegółowo precyzuje opublikowany przez nas raport bieżący w systemie ESPI. Na lock-up spółka wyda 1 mln zł, ponieważ warunkiem części akcjonariuszy mniejszościowych było skupienie od nich 2 mln akcji. Cena została ustalona na poziomie 0,50 zł za 1 akcję – komentuje Krzysztof Kłysz, wiceprezes Erato Energy. – Zgodnie z informacją z 29 grudnia 2021 r. o złożeniu w KRS wniosku o połączenie spółek w związku z przeniesieniem działalności na rynku OZE z Erato Energy Sp. z o.o. do Erato Energy S.A. (jeszcze ASI), finalizujemy już cały proces połączenia i wkrótce rozpoczniemy ubieganie się o wprowadzenie wszystkich nienotowanych dotąd na NewConnect akcji spółki do obrotu – zaznacza wiceprezes Erato Energy.

Erato Energy należy do beneficjentów stabilnych i długoterminowych trendów makroekonomicznych w postaci  zwiększania udziału zielonej energii i znaczących inwestycji w jej odnawialne źródła. Spółka poza generowaniem zysków ze sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych posiada również w ofercie zyskujące na popularności pompy ciepła, a w 2022 r. zamierza rozwijać sprzedaż magazynów energii i stacji ładowania pojazdów. Segment ten wspiera coraz powszechniejsze użycie pojazdów elektrycznych oraz hybryd typu plug-in.

– Nieustannie rozwijamy naszą ofertę i podnosimy jakość świadczonych usług. Nasza główna działalność prowadzona na rynku OZE jest bardzo perspektywiczna. Ceny prądu z roku na rok są coraz wyższe i szerokie grono podmiotów i osób dostrzega potrzebę samodzielnej produkcji tego zasobu i uniezależnienia się od rosnących kosztów.  Moim zdaniem zmiany w zakresie rozliczania prosumentów nie są w stanie odwrócić tego trendu, a ponadto nie obejmują klientów korporacyjnych, których zapotrzebowanie na energię jest wielokrotnie wyższe. W 2022 r. będziemy prowadzić działania mające na celu rozwój w tym segmencie – podkreśla Krzysztof Kłysz. Jednocześnie dalej prowadzimy działalność inwestycyjną, gdzie w 2022 r. liczymy na dynamiczny rozwój i sukcesy naszych spółek portfelowych, m.in. SatRevolution S.A., QNA Technology Sp. z o.o. czy Farm Innovations Sp. z o.o. – zaznacza  wiceprezes Erato Energy.

Rynek fotowoltaiki jest najszybciej rozwijającym się ze wszystkich sektorów odnawialnych źródeł energii w Polsce. Łączna moc zainstalowanej w Polsce fotowoltaiki według danych Agencji Rynku Energii na koniec października 2021 r. wynosiła blisko 6,7 GW, co oznacza ponad czterokrotny wzrost w ciągu ostatnich dwóch lat.