Prospekt Cavatina Holding S.A. dotyczący programu emisji obligacji zatwierdzony przez KNF

GPW (9)

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Cavatina Holding S.A., największego polskiego dewelopera biurowego, umożliwiający emisje obligacji o wartości do 200 mln zł, które będą wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst GPW. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej spółki w poniedziałek 10 stycznia 2022 r.

– Rok 2021 był dla Cavatina Holding S.A. bardzo pracowity. Przeprowadziliśmy ofertę publiczną, zadebiutowaliśmy na GPW, a dzięki dobrej współpracy z bankami mogliśmy pozyskać finansowanie na dalszy rozwój Grupy. Zgodnie z planem przebiega proces realizacji naszego celu strategicznego, czyli osiągnięcia 1 mln mkw. portfela inwestycji w 2025 r. Projekty Cavatina Holding cieszą się zainteresowaniem ze strony najemców i są doceniane za unikalną architekturę oraz dostosowanie do aktualnych wymogów bezpieczeństwa w środowisku pracy. Zgoda KNF na realizację programu emisji obligacji to dla nas kolejne ważne wydarzenie, dzięki czemu będziemy mogli dalej dywersyfikować źródła finansowania mówi Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu Cavatina Holding S.A.

Ustanowiony we wrześniu 2021 roku program obligacji pozwala na emitowanie w jednej lub wielu seriach zabezpieczonych obligacji o wartości do 200 mln zł. Transakcje będą prowadzone w formie emisji publicznych, a obligacje będą wprowadzane do obrotu na rynku Catalyst GPW. Za organizację poszczególnych ofert, w tym tworzenie konsorcjów dystrybucyjnych będzie odpowiadał Michael/Ström Dom Maklerski. Podmiot ten jest wiodącym niebankowym domem maklerskim specjalizującym się w pozyskiwaniu finasowania dla firm na drodze emisji obligacji z dorobkiem ponad 200 transakcji o łącznej wartości przekraczającej 3,5 mld zł.

W lipcu 2021 r. Cavatina Holding S.A. przeprowadziła pierwszą emisję publiczną akcji, z której pozyskała 187,5 mln zł brutto i zadebiutowała na rynku głównym GPW w Warszawie. Spółka dotychczas wprowadziła do obrotu na rynku Catalyst obligacje serii E, które są notowane od 8 stycznia 2021 r. oraz obligacje serii E1, które są notowane od 29 czerwca 2021 r. W grudniu 2021 r. Spółka ustanowiła nowy, bezprospektowy  program emisji obligacji do kwoty 200 mln zł, które będą oferowane wybranym inwestorom kwalifikowanym.