ERNE VENTURES po I kwartale 2016

0
Arkadiusz Kuich, Prezes Zarządu Spółki ERNE VENTURES
Arkadiusz Kuich, Prezes Zarządu Spółki ERNE VENTURES

ERNE VENTURES, fundusz kapitałowy notowany na rynku NewConnect, wypracował 2.134 tys. zł jednostkowego zysku netto w 1 kw. 2016 r. Spółka cały czas rozwija podmioty wchodzące w skład jej portfela inwestycyjnego, co powinno pozwolić utrzymać wzrost wyników finansowych w kolejnych kwartałach.

Jednostkowy zysk netto Spółki w 1 kw. ub. roku ukształtował się na poziomie 1.159 tys. zł. Skonsolidowany zysk netto ERNE VENTURES w 1 kw. 2016 r. wyniósł 1.710 tys. zł wobec 722 tys. zł rok wcześniej. Tak znacząca poprawa wyników finansowych zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym, była rezultatem dynamicznego rozwoju spółek portfelowych oraz dokonywanych transakcji kapitałowych. ERNE VENTURES przeprowadza bardzo wnikliwą selekcję podmiotów, które trafiają do jej portfela inwestycyjnego, co pozwala na osiąganie wysokich stóp zwrotu z zainwestowanych środków, a tym samym i znaczących zysków.

Arkadiusz Kuich, Prezes Zarządu Spółki ERNE VENTURES
Arkadiusz Kuich, Prezes Zarządu Spółki ERNE VENTURES

„Nasze doświadczenie inwestycyjne w branży Venture Capital oraz kryteria inwestycyjne przyjęte przez fundusz umożliwiają nam efektywny dobór spółek portfelowych. Obecnie wszystkie z nich znajdują się w fazie bardzo dynamicznego wzrostu, więc spodziewam się dalszego zwiększania zysku ERNE VENTURES w nadchodzących kwartałach. Nasze dobre wyniki finansowe są zauważane przez inwestorów, bowiem widoczne jest utrzymanie trendu wzrostowego na kursie naszych akcji oraz w zakresie wartości obrotów” – ocenia Arkadiusz Kuich, Prezes Zarządu Spółki ERNE VENTURES.

Pierwszy kwartał 2016 r. był okresem, w którym spółka portfelowa Arrinera S.A. przeprowadziła światową premierę pierwszego polskiego samochodu wyścigowego Arrinera Hussarya GT4 podczas największych europejskich targów branży motorsport „Autosport International – The Racing Car Show”, które odbywały w styczniu w Birmingham. Dwie ze spółek portfelowych ERNE VENTURES z branży gier komputerowych: Huckleberry Games oraz QubicGames, dokonały przekształcenia w spółki akcyjne, co znacząco przybliża je do planowanego upublicznienia na rynku NewConnect. Z kolei spółka NanoStal, podmiot w którym ERNE VENTURES posiada 33,3% udziałów w kapitale zakładowym, weszła w skład Konsorcjum, które pozyskało dofinansowanie w wysokości 8,61 mln zł z NCBiR na realizację projektu dotyczącego opracowania innowacyjnej technologii produkcji elementów uzębionych z hybrydowymi warstwami powierzchniowymi o podłożu nanostrukturalnym do zespołów napędowych przenośników przeznaczonych do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych.

Czytaj również:  Wystąpienie prezesa Fed utrwaliło oczekiwania na stabilizację stóp procentowych w USA

„Wszystkie nasze spółki prowadzą niezwykle interesujące i innowacyjne projekty, dlatego z dużym optymizmem podchodzę do ich dalszego rozwoju. Branża gier komputerowych i mobilnych jest dla nas niezwykle interesująca, bowiem oprócz Huckleberry Games i QubicGames, posiadamy również akcje notowanej na rynku NewConnect Spółki The Farm 51 Group. Realizuje ona unikatowe przedsięwzięcie o nazwie „Chernobyl VR Project”, które łączy świat gier komputerowych ze światem aplikacji edukacyjnych oraz narracji filmowej. W marcu br. zawiązaliśmy również spółkę ERNE CONSULTING zajmującą się doradztwem w zakresie pozyskiwania finansowania przez polskie i zagraniczne spółki, które planują debiut na rynku publicznym w Polsce.” – zakończył Prezes Kuich.

ERNE VENTURES będzie Sponsorem na Konferencji Digital Dragons 2016, która odbywa się w dniach 16-17.05.2016 r. w Krakowie i jest jedną z największych growych imprez w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej przeznaczonych dla profesjonalistów.

ERNE VENTURES jest notowanym na rynku NewConnect funduszem kapitałowym (Venture Capital), który jako inwestor krótkoterminowy lub średnioterminowy nastawia się na inwestycje w produkty i usługi charakteryzujące się potencjałem rozwoju na rynku globalnym. Spółka zakończyła 2015 r. jednostkowym zyskiem netto w wysokości prawie 5 mln zł.

ERNE VENTURES konsekwentnie realizuje założenia przyjętej strategii rozwoju, co przekłada się  na istotny wzrost wartości jej akcji: w ciągu całego 2015 roku kurs akcji ERNE VENTURES wzrósł o 466,7%. Wysoka płynność obrotu (blisko 30 mln zł w roku 2015) pozwoliła również Spółce wejść w skład indeksu NCIndex30, który obejmuje swoim portfelem jedynie 30 najbardziej płynnych spółek spośród 420 notowanych na rynku NewConnect.