Europejska branża cyfrowa przedstawia wizję cyfrowej Europy 2025 r.

Michał Kanownik, Prezes Cyfrowej Polski
Michał Kanownik, Prezes Cyfrowej Polski

Organizacje sektora cyfrowego z 30 europejskich krajów, w tym z Polski, zrzeszonych w Digital Europe zaprezentowały wspólny manifest na wizję cyfrowej Europy w 2025 r. Branża uważa, że w ciągu najbliższych pięciu lat konieczne będzie zharmonizowanie prawa pomiędzy krajami, wyedukowanie obywateli w zakresie umiejętności cyfrowych, wzmocnienie cyberbezpieczeństwa oraz wspieranie rozwoju innowacyjnych, młodych firm, które w przyszłości mogłyby konkurować na globalnych rynkach.

Michał Kanownik, Prezes Cyfrowej Polski
Michał Kanownik, Prezes Cyfrowej Polski

Manifest zatytułowany „Silniejsza cyfrowa Europa 2025” został przyjęty podczas konferencji Masters od Digital 2019, która odbywała się w ubiegłym tygodniu w Brukseli. – Nasza wizja cyfrowej Europy to taka, w której technologie cyfrowe i innowacje będą elementem gospodarki zapewniające Europejczykom miejsca pracy, innowacyjne usług, które poprawią ich jakoś życia oraz dobrobyt. Europejskie kraje powinny współpracować w tym obszarze, by móc skutecznie konkurować na światowych rynkach – mówi Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska, członek Zarządu Digital Europe.

Potrzebny wspólny rynek i cyfrowa edukacja

Dokument przedstawia siedem kluczowych wyzwań, których podjęcie w ciągu najbliższych pięciu lat – zdaniem członków Digital Europe – powinno być wspólnym priorytetem dla rządzących i biznesu. Wśród nich wskazano na potrzebę utworzenia jednolitego rynku cyfrowego. Chodzi m.in. o harmonizację przepisów, zapobieganie barierom w handlu pomiędzy krajami Unii, wzmacnianie konkurecyjności oraz uproszczenie przepisów. „Europa potrzebuje spójnego i skonsolidowanego rynku, dostosowanego do XXI wieku i konkurencyjnego na pozimie globalnym ” – podkreślono w dokumencie.

W manifeście zwrócono również uwagę na konieczność edukacji obywateli Europy w zakresie kompetencji cyfrowych. Podkreślono, że szczególnie młodzi Europejczycy powinni otrzymać solidną wiedzę na temat zasad ochrony prywatności w cyfrowym świecie oraz przed cyberzagrożeniami. W program edukacyjny powinny być wpisane tematy związane z innowacjami technologicznymi – zaznaczono w dokumencie.

Priorytetem innowacje i powszechny dostęp do sieci

Europejska branża cyfrowa uważa także, że dostęp do bezpiecznego internetu i usług cyfrowych musi stać się podstawowym prawem każdego obywatela Unii. Wyzwaniem dla krajów UE jest dziś to, aby w 2025 r. każde europejskie gospodarstwo domowe posiadało stały dostęp do sieci w technologii 4G. Ponadto, zdaniem branży cyfrowej kraje UE przez następne 5 lat mocno muszą postawić na rozwój innowacji oraz wspieracie start-upów, które mają szanse konkurować na rynkach światowych. „Wzywamy państwa członkowskie do współpracy i ustalenia priorytetów oraz przeznaczenia znacznie większych środków na program cyfryzacji Europy.  5G, Internet Rzeczy i chmura to przełomowe technologie, które mogą zapewnić społeczno-ekonomiczne korzyści o wartości ponad 110 miliardów euro i stworzyć 2,3 miliona nowych miejsc pracy w Europie” – oszacowano w manifeście Digital Europe. Branża zwraca przy tym uwagę na potrzebę budowy zdrowej konkurencji i wprowadzenia zachęt dla firm posiadających innowacyjne pomysły i projekty, by te ze swoimi produktami i usługami wychodziły poza granice swoich krajów, na poziom europejski i światowy.

Wspólnym zadaniem cyberbezpieczeństwo

Zdaniem sygnatariuszy kraje Europy muszą także działać wspólnie w budowaniu tarczy ochronnej przeciwko cyberzagrożeniom. „Wysiłki podejmowane przez rządy i biznes w tym zakresie mają kluczowe znaczenie dla utrzymania i budowania zaufania obywateli Europy. A ponieważ dane nie kończą się na granicach, musimy współpracować również na poziomie globalnym” – napisano w dokumencie Digital Europe.

Teraz manifest „Silniejsza cyfrowa Europa 2025” trafi do rządów 30 europejskich krajów oraz polityków instytucji unijnych.