Europejski Bank Centralny / EBC mniej gołębi niż oczekiwano

0

EBC nie zmienił głównych stóp procentowych (refinansowa: 0,00%, stopa kredytu w EBC: 0,25%, depozytowa: -0,40%). Bank zapowiedział, że utrzyma stopy na obecnym poziomie przynajmniej do lata 2019, potwierdził zakończenie programu QE z końcem 2018 i kontynuowanie reinwestycji środków z zapadających papierów (na długo po ew. podwyżkach stóp; decyzja w tej sprawie była jednogłośna). W ramach reinwestycji EBC utrzyma wysokość wolumenów skupionych papierów w poszczególnych programach (PSPP, ABSPP, CBPP3 i CSPP). Kluczem dla reinwestycji będzie pochodzenie zapadających papierów (PSPP) lub kapitalizacja rynkowa (pozostałe programy).

W komunikacie po posiedzeniu EBC zaznaczono, że popyt wewnętrzny wspierał ekspansję europejskiej gospodarki, pomimo słabszych od oczekiwań danych (sugerujących osłabienie jej impetu). W tym kontekście Mario Draghi zauważył, że rynki finansowe (które oddaliły oczekiwania na pierwsza podwyżkę stóp) dobrze rozumieją funkcję reakcji banku. EBC zaprezentował również nową projekcję makroekonomiczną: nieznacznie obniżono prognozy wzrostu PKB w 2018 i 2019, a także podniesiono prognozę inflacji na 2018 i obniżono na 2019. W horyzoncie prognozy inflacja ma zbliżać się do celu banku. Zaznaczono jednak, że presja inflacyjna pozostaje ograniczona, ale widać sygnały narastania presji kosztowej.projekcja inflacyjna EBC

Głównym przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Rady była kwestia czynników ryzyka dla prognoz banku. EBC (jednogłośnie i wbrew oczekiwaniom) utrzymał sformułowanie o ich zrównoważonym bilansie. Zaznaczono jednak, że bilans ryzyk zbliża się do negatywnego. Mario Draghi nazwał nastawienie banku do gospodarki jako „ciągłe zaufanie przy zwiększonej ostrożności”.

Uważamy, że słabsze dane z gospodarki realnej obniżają szanse na podniesienie stopy refinansowej w 2019, co nie oznacza, że EBC nie dokona żadnej podwyżki stóp w przyszłym roku. Z uwagi na spowolnienie gospodarcze nie wykluczamy wprowadzenia operacji wspierających (utrzymujących) płynność, np. kolejnej fazy TLTRO. Jak zauważył M. Draghi kilku członków Rady (vs dwoje w październiku) poruszyło tę kwestię w dyskusji o przyszłych działaniach banku.

Czytaj również:  Wydatki branży motoryzacyjnej na prace badawczo-rozwojowe, B+R

Źródło: PKO Bank Polski