Fabrice Audan nowym Prezesem Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP)

Fabrice Audan
Fabrice Audan

We wtorek 20 października 2020 r. Rada Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej wybrała nowy skład Zarządu CCIFP. Na czele Izby stanął Fabrice Audan, Prezes firmy Wyborowa Pernod Ricard. Wiceprezesami CCIFP zostali: Joanna Affre, Wspólnik Zarządzający Kancelarii Affre & Wspólnicy, François Colombié, Prezes firmy Tokoma Engineering, Gérard Gallet, Prezes Auchan Polska oraz Tomasz Mróz, Dyrektor Wykonawczy Renault Polska. Kadencja nowo wybranego Zarządu potrwa trzy lata.

Fabrice Audan jest absolwentem Université Paris Dauphine (Master2 DESS) i INSEAD Business School (APM). Posiada bogate międzynarodowe doświadczenie zdobyte na wyższych stanowiskach kierowniczych w Polsce, we Francji, Japonii, Hong Kongu, Australii i Szwecji, specjalizuje się w rozwoju biznesu i zarządzaniu zmianą. Z Pernod Ricard związany jest od 1990 roku, kiedy rozpoczął pracę audytora finansowego w Centrali firmy, do której przeszedł z Arthur Andresen LLP – wiodącej firmy doradztwa podatkowego i biznesowego. W 1993 roku objął stanowisko Wicedyrektora Finansowego w Pernod SA, a rok później, do 1996 roku, pełnił funkcję Dyrektora Finansów i Administracji Pernod Ricard Far East. W kolejnych latach, od 1996-2000 roku, pełnił funkcję Dyrektora Finansowego Pernod Ricard Australia Orlando Wyndham Group, a od 2000 roku, Dyrektora Finansowego Pernod Ricard Europe. W 2003 roku został Prezesem i CEO Pernod Ricard Japan i funkcję tę pełnił do 2011 roku, kiedy został mianowany Dyrektorem Zarządzającym Pernod Ricard Sweden oraz Pernod Ricard Northern Europe. W 2018 roku, Fabrice Audan objął stanowisko Prezesa Wyborowa Pernod Ricard oraz Pernod Ricard Central Europe.

Wybór na Prezesa Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, jednej z największych i najbardziej dynamicznych Izb bilateralnych w Polsce, jest dla mnie ogromnym zaszczytem, ale również wyzwaniem. Zmieniająca się z dnia na dzień sytuacja wymaga od przedsiębiorców odpowiedzialnego i solidarnego działania na rzecz walki z pandemią, ale też podejmowania szybkich i niekiedy trudnych decyzji dotyczących funkcjonowania firmy. Będę się starał, by Izba, wykorzystując szereg narzędzi on-line, nadal odgrywała rolę wiodącej platformy łączącej polskich i francuskich przedsiębiorców. Pomagając w rozwoju naszych członków wspieramy tym samym polską gospodarkę i aktywnie włączamy się w walkę z kryzysem. – powiedział Fabrice Audan, zaraz po wyborze na Prezesa CCIFP.

Francja jest drugim największym inwestorem zagranicznym w Polsce, po Niemczech, a przed Stanami Zjednoczonymi. Skumulowana wartość inwestycji pochodzących z Francji (dane NBP za rok 2018 według kryterium siedziby podmiotu dominującego) wynosi  89,4 mld PLN, co wyraża się m.in. w stworzeniu blisko ćwierć miliona miejsc pracy. Najwięcej inwestycji ulokowanych jest w sektorze przemysłowym, handlu oraz usługach finansowych. Francja jest również w czołówce krajów, które reinwestują najwięcej zysków w Polsce (ponad 2,5 mld PLN w 2018 roku). Francusko-Polska Izba Gospodarcza jest organizacją pracodawców zrzeszającą blisko 450 firm francuskich i polskich. Od ponad 25 lat CCIFP działa na rzecz interesów polskich i francuskich inwestorów pełniąc rolę platformy współpracy i wymiany doświadczeń biznesowych oraz najlepszych praktyk pomiędzy przedsiębiorcami. CCIFP wspiera również firmy polskie w wejściu na rynki francuskojęzyczne oraz firmy francuskie, zainteresowane współpracą z polskimi partnerami.