Faktoring w 2023 r.: Nieznaczny spadek obrotów, ale czwarty kwartał z dodatnią dynamiką

Konrad Klimek – Prezes Zarządu, KUKE Finance, Przewodniczący PZF
Konrad Klimek – Prezes Zarządu, KUKE Finance, Przewodniczący PZF

Polska branża faktoringowa kończy 2023 r. nieznacznym spadkiem obrotów na poziomie 2,3 proc. Jest on jednak mniejszy niż na koniec III kwartału, gdy wyniósł 3,3 proc., co oznacza, że w IV kwartale rynek zaczął nieznacznie odrabiać straty. Firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów wykupiły wierzytelności na łączną kwotę 450 mld zł. Członkowie PZF obsłużyli w tym czasie 26,3 tys. firm (o 6 proc. więcej niż rok temu), które przedstawiły do wykupu 26,8 mln faktur (czyli o 12 proc. więcej niż przed rokiem).

Faktoring odrabia straty

Polski Związek Faktorów (PZF) skupia przeważającą część podmiotów świadczących usługi faktoringowe. Obecnie zrzesza 24 członków: 5 banków komercyjnych i 19 wyspecjalizowanych firm udzielających finansowania w ramach umów faktoringu.

Faktorzy należący do PZF sfinansowali w 2024 r. działalność krajowych przedsiębiorstw na łączną kwotę 450 mld zł. Rynek zanotował więc łagodny spadek o 2,3 proc.Faktoring odrabia straty 2

– Rok 2023 przyniósł znaczne spowolnienie polskiej gospodarki. Zgodnie ze wstępnymi danymi, wzrost gospodarczy sięgnął zaledwie 0,2 proc., czyli najniższego tempa w tym stuleciu, z wyjątkiem recesji z 2020 r., wywołanej pandemią. Najwyższych poziomów od wielu lat sięgnęła inflacja, przekraczając 18 proc. w pierwszym kwartale 2023 r., zaś średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2023 r. wyniósł aż 11,4 proc. Warto również przypomnieć o cyklu podwyżek stóp procentowych, który przełożył się na wysokie koszty funkcjonowania polskich przedsiębiorstw – zjawisko dotkliwe dla wszystkich korzystających z różnych form finansowania. Wydaje się, że polska gospodarka wychodzi już z recesji, jednak poprawa następuje powoli. Niewątpliwie tempo zmian jest skorelowane z sytuacją  na rynkach zagranicznych, w szczególności państw Unii Europejskiej, w tym u naszego głównego partnera handlowego, czyli Niemiec, które od kilku kwartałów zmagają się z gospodarczymi trudnościami. Zjawiska te mają silny wpływ na rynek faktoringowy, a szczególnie na faktoring międzynarodowy, który był głównym sprawcą nieznacznej ujemnej dynamiki obrotów całego sektora – mówi Konrad Klimek, przewodniczący komitetu wykonawczego PZF.

Z usług firm należących do PZF korzysta obecnie 26,3 tys. przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich. Wystawiły one blisko 26,8 mln faktur, na podstawie których krajowi faktorzy udzielili finansowania. Dane wskazują, że zarówno liczba klientów korzystających z faktoringu, jak i liczba faktur, jakie przedstawiają do finansowania, rośnie systematycznie. Spada natomiast ich wartość.

Faktoring odrabia straty 3

– Wprawdzie rok kończymy na niewielkim minusie, ale już czwarty kwartał miał dodatnią dynamikę obrotów. W kolejnych miesiącach liczymy na kontynuację tego trendu. Natomiast spadek obrotów z trzeciego kwartału 2023 r. traktujemy jako zjawisko przejściowe. Stale przybywa firm korzystających z naszych usług. Obecnie jest ich ponad 26 tysięcy, czyli o 6 proc. więcej niż rok temu. Ważnymi czynnikami decydującymi o rozwoju naszej branży były i są: elastyczna, dopasowana do potrzeb współpraca z klientami i możliwości uruchamiania dla nich kolejnych bezpiecznych linii finansowania np. z ubezpieczeniem należności lub z dostępnymi na rynku gwarancjami, a także zdolność do otwierania się na nowe rynki. Dlatego bilans 2023 r. oceniam pozytywnie – dodaje Konrad Klimek, przewodniczący komitetu wykonawczego PZF.

Faktoring odrabia straty 4

Z usług polskich firm faktoringowych korzystają najczęściej przedsiębiorcy, którzy wystawiają faktury na wysokie kwoty i z długimi terminami płatności. Są to na ogół producenci i dystrybutorzy. W ich przypadku utrzymanie płynności decyduje o rozwoju lub przetrwaniu. Faktoring pozwala im na szybki dostęp do gotówki i regulowanie bieżących zobowiązań. Mogą dzięki niemu bez zakłóceń rozwijać swoją działalność i oferować kontrahentom atrakcyjne warunki zakupu towarów. Usługa ta zapewnia im zachowanie dobrej kondycji finansowej, stabilnej pozycji i przewagi konkurencyjnej.

Ze względu na niestabilną sytuację makroekonomiczną, zeszły rok nie był łatwy dla branży faktoringowej. Natomiast pomimo spadku wartości obrotu (-2% r/r), zauważyliśmy wzrost liczby obsłużonych klientów o 6% r/r oraz liczby sfinansowanych faktur o 12% r/r. Dane te wskazują na to, że w trudnych czasach, nawet mali przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na faktoring, finansując faktury na niższe kwoty, ale za to w większej ilości. Jest to możliwe dzięki pracy faktorów nad budowaniem świadomości i dostępem do usługi dla mikro i małych przedsiębiorców. Postępująca digitalizacja i automatyzacja ułatwiają  to zadania, a z faktoringu można korzystać z dowolnego miejsca, o dowolnej porze.

Zauważamy, że ci, którzy zaczynają korzystać z usługi w czasie kryzysu, czerpią z niej korzyści również w momencie stabilizacji. Faktoring staje się pragmatycznym narzędziem, które pomaga w codziennym zarządzaniu finansami firmy.” – Łukasz Ramczewski, Wiceprezes Zarządu PragmaGO