FFiL Śnieżka SA wypłaci dywidendę 18. rok z rzędu; 3,6 zł na akcję

gpw

Po udanym roku akcjonariusze FFiL Śnieżka SA uchwalili wypłatę dywidendy w kwocie 45,4 mln zł, tj. 3,6 zł na jedną akcję. Stanowi to ponad 80% zysku netto spółki za 2020 rok. Śnieżka dzieli się zyskiem regularnie od debiutu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, czyli już od 18 lat. Suma dywidend uchwalonych w tym okresie to 447,4 mln zł.

W 2020 roku Grupa Śnieżka osiągnęła bardzo dobre wyniki biznesowe oraz finansowe. To w większości zasługa FFiL Śnieżka SA, która większość przychodów generuje na rynku polskim, a także jej dwóch kluczowych spółek zależnych, prowadzących działalność na Węgrzech i na Ukrainie.

Poprawa wyników w stosunku do poprzedniego roku to m.in. pokłosie nieoczekiwanego wiosennego boomu remontowego. Lockdowny i inne konsekwencje walki z pandemią COVID-19 spowodowały, że wiele osób zdecydowało się na przeprowadzenie remontów – malowanie ścian lub inne prace w swoich mieszkaniach, domach, ogrodach czy na działkach.

W 2020 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 821,3 mln zł (w 2019 roku: 717,1 mln zł) i skonsolidowany zysk netto w wysokości 86,2 mln zł (w 2019 roku: 62,7 mln zł).

Z kolei spółka dominująca w Grupie – czyli Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA – wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 583,7 mln zł (w 2019 roku: 543,9 mln zł) i zysk netto w wysokości 56,4 mln zł (w 2019 roku: 49,2 mln zł).

Akcjonariusze FFiL Śnieżka SA obecni na jej walnym zgromadzeniu zgodzili się rekomendacją zarządu spółki, aby w obliczu dobrych wyników wypłacić nominalnie najwyższą w historii dywidendę na jedną akcję. W efekcie dywidenda z zysku za 2020 rok będzie o 1 zł na akcję wyższa niż rok wcześniej, kiedy było to 2,6 zł na jedną akcję.

Dzień dywidendy, tj. dzień, w którym należy posiadać akcje, aby nabyć prawa do dywidendy, został ustalony na poniedziałek, 17 maja 2021 roku. Zgodnie z zasadą T+2 inwestor, żeby zyskać prawo do udziału w zysku spółki, musi kupić akcje najpóźniej na dwie sesje giełdowe przed dniem dywidendy. Dywidenda zostanie wypłacona 31 maja 2020 roku.

Historia dywidend uchwalonych przez akcjonariuszy FFiL Śnieżka SA

Dywidenda
(z zysku za rok)
Dywidenda na akcję
(w zł)
Wysokość dywidendy
(w zł)
2020 3,6 45 424 000,80
2019 2,6 32 806 222,80
2018 2,6 32 806 222,80
2017 2,2 27 759 111,60
2016 3,2 40 376 889,60
2015 3,15 39 746 000,70
2014 3,1 39 115 111,80
2013 2,5 31 544 445,00
2012 2,5 31 544 445,00
2011 1,35 17 034 000,30
2010 1,7 23 036 149,20
2009 1,6 21 685 739,20
2008 1,35 18 297 342,45
2007 1,1 15 235 000,00
2006 1 13 850 000,00
2005 0,44 6 248 000,00
2004 0,42 5 964 000,00
2003 0,35 4 970 000,00
  447 442 681,25