Untold Tales pozyskało 3.5 mln zł z emisji akcji na kolejne gry do portfolio. Grupa kapitałowa QubicGames rozwija skrzydła

Jakub Pieczykolan, prezes zarządu QubicGames
Jakub Pieczykolan, prezes zarządu QubicGames

Untold Tales, spółka zależna od QubicGames S.A., z sukcesem zakończyła prywatną emisję akcji serii C. Inwestorzy nabyli 1 milion akcji za kwotę 3.5 mln zł. Pozyskany kapitał zostanie wykorzystany w celu realizacji założonych celów biznesowych, skupionych wokół nabywania kolejnych gier do portfolio oraz realizacji bieżących budżetów produkcyjnych.

Ogromnie cieszymy się z pozyskania nowych inwestorów. Ich wsparcie pozwoli nam na swobodną kontynuację rozwoju portfela naszych projektów w latach 2022-23. Radość jest tym większa, że inwestorzy powierzyli nam swoje fundusze, ufając wizji, sile zespołu, naszemu doświadczeniu oraz grom, które posiadamy już w naszym portfolio – powiedział Maciej Łączny, prezes Untold Tales.

Środki pozyskane z emisji umożliwią podpisanie kolejnych, jeszcze większych produkcji, na lata 2022-23 i przyspieszą rozwój spółki Untold Tales. Umożliwią one pozyskiwanie i finansowanie gier Indie Premium jeszcze na etapie produkcji, planowanych do wydania na komputery PC oraz konsole Sony, Microsoft i Nintendo, w tym konsole nowych generacji. Emisja akcji serii C zbiegła się ze znacznym wzmocnieniem szeregów Untold Tales. W ostatnim czasie do zespołu dołączyły 4 osoby – Head of Business Development, Producent, Community Developer i QA Producer – posiadające duże doświadczenie w branży gier wideo.

Udana emisja akcji, w 9 miesięcy od powstania Untold Tales , to duży sukces. Pozwoli rozwinąć skrzydła nie tylko samej spółce, ale też całej grupie kapitałowej QubicGames. Untold Tales w jej ramach będzie zajmował się wydawaniem gier indie premium, równocześnie na wszystkie istotne platformy. Jest to pierwszy krok do wykorzystania potencjału grupy budowanego dotychczas w oparciu o dystrybucję gier na konsole Nintendo Switch – mówi Jakub Pieczykolan, prezes GK Qubic Games.

Untold Tales obecnie przygotowuje się do wydania gry BEAUTIFUL DESOLATION na konsole PlayStation 4 i Nintendo Switch, co będzie miało miejsce już pod koniec tego miesiąca. Tytuł ten jest dostępny na platformie PC, gdzie zebrał nagrody za styl graficzny oraz fabułę. Do końca 2021 r. spółka planuje wydać jeszcze 3 inne tytuły.