Forum TFI: inwestorzy ponownie uwierzyli w krakowskie kamienice

0

Fundusz Prestiżowe Inwestycje Krakowskie 2 FIZ (PIK 2 FIZ), utworzony przez Forum TFI, z sukcesem zakończył emisję certyfikatów inwestycyjnych kierowanych do inwestorów zewnętrznych. Zainteresowanie okazało się większe niż planowano, skutkiem czego wartość zapisów musiała zostać zredukowana do ustalonego statutem poziomu 25 mln zł. Środki pozyskane od inwestorów zewnętrznych wraz z wkładem finansowym ze strony partnera branżowego zostaną teraz zainwestowane w rewitalizację kamienic zlokalizowanych na krakowskim Kazimierzu.

Efektem inwestycji realizowanych przez PIK 2 FIZ mają być lokale o wysokim standardzie wykończenia. Ich sukcesywna sprzedaż umożliwi cykliczne uwalnianie w funduszu gotówki, a przez to stopniowe wypłaty środków pieniężnych inwestorom poprzez wykupy należących do nich certyfikatów inwestycyjnych po cenie uwzględniającej 6,8 proc. zysku w skali roku. Zakładany czas trwania wykupów to 4 lata, począwszy od czerwca 2018 roku.

– PIK 2 FIZ to kolejny fundusz nieruchomościowy w ofercie Forum TFI. Jego konstrukcja jest zbliżona do PIK FIZ, który pierwszy zainwestował aktywa swoich inwestorów w renowacje kamienic, ale też jako pierwszy polski fundusz nieruchomościowy wykupił wszystkie certyfikaty inwestycyjne inwestorów zewnętrznych. PIK 2 FIZ różni się od swojego poprzednika przede wszystkim tym, że uwzględnia już ograniczenia wynikające ze zmiany warunków prawnych dotyczących opodatkowania funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Nowy model wypracowany przez Forum TFI umożliwia lokowanie aktywów w nieruchomości w sposób, który nadal daje inwestorom szanse na atrakcyjne zyski. Fundusze z serii „PIK” tworzą tym samym nowy standard inwestycji w nieruchomości. W przyszłości na pewno będziemy kontynuowali jej rozwój, tym bardziej że polski rynek nieruchomości wciąż ma przed sobą znaczny potencjał wzrostu” — komentuje Artur Rawski, Prezes Zarządu Forum TFI S.A.

Strategia inwestycyjna pierwszego funduszu – PIK FIZ – opierała się na okazyjnym zakupie nieruchomości położonych w centrum Krakowa, który miał gwarantować późniejszą atrakcyjną cenę sprzedaży wykończonych w wysokim standardzie apartamentów. Celem było osiągnięcie stopy zwrotu na poziomie 9 proc. w skali roku. Metoda ta okazała się na tyle skuteczna, że w czasie krótszym niż początkowo zakładano, bo w ciągu zaledwie dwóch lat, fundusz zwrócił inwestorom zewnętrznym cały wpłacony przez nich kapitał wraz z zakładanym zyskiem.

Czytaj również:  Gołębi FED sprzyja rynkom