Fotowoltaika dla firm – o czym powinni wiedzieć przedsiębiorcy?

oze fotowoltaika

Ogromny potencjał drzemiący w odnawialnych źródłach energii coraz częściej dostrzegany jest nie tylko przez prywatnych inwestorów, ale również przedsiębiorców, którzy szukają skutecznego sposobu na uniezależnienie się od dostawców prądu i obniżenie rachunków. Nie dziwi więc fakt, że coraz więcej właścicieli firm decyduje się na montaż instalacji fotowoltaicznej, której użytkowanie w długofalowej perspektywie przynosi wiele korzyści. O czym należy pamiętać przed inwestycją w panele PV? Podpowiadamy.

Jednym z najważniejszych aspektów działania każdego przedsiębiorstwa stanowi ten ekonomiczny, od którego zależy płynność finansowa firmy. Na pierwszy plan wysuwa się zatem opłacalność oraz korzyści z fotowoltaiki, które wynikają z produkcji prądu na użytek służbowy.

Dlaczego fotowoltaika jest opłacalna dla przedsiębiorców?

Dużym atutem pozyskiwania energii ze słońca jest uniezależnienie się od dostawców prądu, a co za tym idzie, jego nieustannie rosnących cen. Nie jest tajemnicą, że poziom zużycia energii elektrycznej w biurowcach, lokalach handlowo-usługowych czy halach produkcyjnych znacznie przewyższa zapotrzebowanie przeciętnego gospodarstwa domowego, dlatego obserwując obecną sytuację w sektorze energetycznym, trudno być optymistą.

Warto zatem pomyśleć o montażu własnej elektrowni solarnej, dzięki której można zredukować straty wynikające z wprowadzenia opłaty mocowej (dodatkowy koszt 0,0762 zł za kWh w godzinach dziennych, między 7:00 a 22:00). Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że przedsiębiorstwa wykazują wysoką autokonsumpcję, zwłaszcza w porównaniu do domów jednorodzinnych. Większość zakładów pracy najwięcej energii zużywa za dnia, czyli w okresie, kiedy fotowoltaika działa z najwyższą wydajnością.

Należy również zwrócić uwagę na to, że w 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Według jej postanowień, prosumentem może być nie tylko osoba fizyczna, ale również przedsiębiorstwo, o ile spełni kilka warunków. Energia wytwarzana dzięki instalacji fotowoltaicznej może być wykorzystywana tylko na użytek własny i nie może ona stanowić głównego przedmiotu działalności gospodarczej. Dostępny status prosumenta pozwala zwiększyć opłacalność instalacji o wielkości do 50 kWp.

Nie bez znaczenia pozostaje także kwestia kosztów inwestycyjnych związanych z zakupem paneli oraz innych komponentów niezbędnych do prawidłowego działania instalacji PV. Ceny modułów są znacznie niższe niż jeszcze kilka lat temu, co nie oznacza jednak ich niskiej jakości. Rozwój techniki sprawił, że można osiągnąć wysoką wydajność ogniw PV przy jednoczesnym zachowaniu ich przystępnych cen.

Finansowanie fotowoltaiki dla firm

Wielu przedsiębiorców wstrzymuje się z inwestycją w panele fotowoltaiczne z uwagi na stosunkowo wysokie koszty początkowe. Nie bez znaczenia okazuje się również czas zwrotu inwestycji i oszczędności, na jakie można liczyć w perspektywie długoletniego użytkowania. W dużej mierze zależą one od kilku czynników, wśród których można wymienić m.in. wielkość planowanej instalacji i zapotrzebowanie energetyczne firmy.

Problem ze zgromadzeniem wolnych środków na zakup paneli PV wbrew pozorom nie musi oznaczać konieczności odłożenia inwestycji w czasie. Istnieje bowiem możliwość otrzymania dotacji w ramach programu Energia Plus skierowanego do właścicieli firm, głównie tych z sektora MSP. Jego celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Jakie są formy finansowania?

Dofinansowanie dla firm może przybrać dwie formy. Pierwszą z nich stanowi pożyczka w formie zwrotnej, która może pokryć do 85% kosztów kwalifikowanych pod warunkiem, że kwota wsparcia będzie mieścić się w przedziale od 0,5 mln zł do 300 mln zł. Warto pamiętać, że pożyczka może zostać udzielona na okres 15 lat, a przedsiębiorcy mają prawo do skorzystania z możliwości odroczenia rat na 12 miesięcy.

Można także skorzystać z bezzwrotnej dotacji wynoszącej do 50% kosztów kwalifikowanych, która zarezerwowana jest dla przedsiębiorców planujących inwestycję w rozwiązania wykorzystujące technologię ORC, pozwalającą na produkcję energii elektrycznej w obiegu np. z biomasy czy geotermii.

W niektórych przypadkach trzeba liczyć się z koniecznością wkładu własnego. Dotyczy to przedsięwzięć realizowanych w formie „project finance”, a kwota, jaką należy wpłacić na poczet dofinansowania, nie może być niższa niż 15% kosztów kwalifikowanych.

Warto pamiętać, że przy braku odpowiednich funduszy można skorzystać z innych metod finansowania fotowoltaiki dla firm np. w formie leasingu lub kredytu. Ten ostatni udzielany jest na korzystnych warunkach, o ile rozmiar instalacji PV nie przekracza 50 kWp. Banki nie wymagają wkładu własnego, oferują korzystne oprocentowanie, a ponadto można oczekiwać szybkiej decyzji o przyznaniu środków.

O czym jeszcze przedsiębiorcy powinni pamiętać?

Każdy przedsiębiorca rozważający montaż paneli fotowoltaicznych powinien wziąć pod uwagę kilka ważnych czynników, determinujących jej efektywność, a co za tym idzie, opłacalność. Na pierwszy plan wysuwa się miejsce montażu instalacji PV, które powinno być pozbawione ryzyka jej zacienienia. Należy również obliczyć średnie zapotrzebowanie na prąd i na tej podstawie dobrać moc modułów. Nie bez znaczenia pozostają również kwestie związane z rozliczaniem się z operatorem energetycznym oraz koniecznością posiadania koncesji na większe instalacje (do 500 kWp pozwolenie nie jest wymagane). Warto jednak pamiętać, że gwarancją optymalnej wydajności paneli PV są wysokiej klasy komponenty oraz praca sprawdzonego instalatora, który zadba o prawidłowy sposób ich montażu.