Konsorcjum UBESS zbuduje fabrykę akumulatorów i hub-ów energii w Polsce. Partnerem giełdowa Invista

Michał Gabrylewicz, prezes Invista S.A.
Michał Gabrylewicz, prezes Invista S.A.

Konsorcjum UBESS, znajdujące się w wąskiej grupie czołowych producentów ładowarek do samochodów i magazynów energii (hub-ów) na świecie zbuduje pierwszy w Europie zakład w Polsce. Wartość inwestycji to ponad 1 mld zł. Partnerem stanie się giełdowa Invista S.A., która będzie wyłącznym dystrybutorem urządzeń.

Decyzja o budowie dużego zakładu produkcyjnego w Polsce, wiąże się z uwarunkowaniami geopolitycznymi oraz chęcią dystrybucji produktów na obszarze UE. Zakład ma powstać w ciągu roku i będzie produkował (montaż) hub-y energetyczne i baterie – akumulatory w oparciu o technologię LTO. Zakład będzie produkował baterie LTO o pojemności 1 GW rocznie. Niezależnie od tego firma równolegle będzie w stanie wyprodukować magazyny energii o pojemności znacznie przekraczającej 1 GW rocznie. Według przedstawicieli Invista S.A. odbiorcami produktów UBESS będą podmioty, wykorzystujące duże ilości energii, potrzebujące HUB-y energetyczne, w tym jednostki państwowe (PKP), stacje benzynowe, miejskie sieci ładowarek elektomobilnych, sieci handlowe, wojsko.

Umowa z UBESS to jeden z 3 filarów strategii giełdowej spółki, która zakłada poszukiwanie zysków i oparcie strategii na 3 filarach: rynku nieruchomości, wykorzystaniu potencjału rynku energetyki i elektromobilności w Polsce i inwestycjach w nowe technologie.

‘’Zarząd brał pod uwagę różne opcje, w tym przegląd posiadanych aktywów pod kątem ich dalszego wykorzystania oraz uruchomienie projektów, które w związku z uwarunkowaniami legislacyjnymi i biznesowymi charakteryzują się ponadprzeciętną atrakcyjnością – ze szczególnym naciskiem na branże energetyki odnawialnej, elektromobilności i nowych technologii’’ – ujawnia Michał Gabrylewicz, prezes Invista S.A.

Efektywne wykorzystanie portfela gruntów

Nowy model zakłada najem części gruntów stabilnym partnerom i bardziej efektywne zarządzanie portfelem gruntów, pozwalające na ‘’wyższe stopy zwrotu dla inwestorów’’. Przedstawiciele spółki ujawniają, że obecnie prowadzą zaawansowane rozmowy z kilkoma podmiotami. Dodatkowo zarząd ma opcję sprzedaży części gruntów i nieruchomości, wykorzystując obecną koniunkturę rynkową. Kapitał ten ma posłużyć do inwestycji w projekty nowych technologii – drugi ważny filar strategii firmy.

Rynek energii i elektro mobilności

Invista S.A. ma w planach zaangażowanie na rynku energii – od magazynowania energii, do współpracy z operatorami farm fotowoltaicznych po elektromobilność. Pierwszym krokiem jest umowa z konsorcjum UBESS. „Zastosowanie innowacyjnych akumulatorów litowo-tytanowych (LTO) w dzisiejszym czasie staje się coraz bardziej potrzebne i otwiera przed inwestorami nową ogromną niszę. Wystarczy spojrzeć na dynamicznie rozwijający się rynek elektromobilności, fotowoltaiki, gdzie zastosowanie mają rozwiązania firmy UBESS. Perspektywy są ogromne: zrównoważony rozwój rynku, inwestycje w najnowszą technologię” – informuje Leon Gourari, szef konsorcjum UBESS, odpowiedzialny za ekspansję zagraniczną firmy. Polska spółka chce wykorzystać potencjał jaki dają Unijne wytyczne, dotyczące budowy i przystosowania alternatywnych GRID-ów zarządzania energią w poszczególnych państwach UE do 2028 roku.  W tym celu prowadzi rozmowy z kolejnymi, zagranicznymi podmiotami, m.in. dostawcami ładowarek i baterii do samochodów. „Rozwój technologii na rynku motoryzacji, wzrost zasięgów, dotacje do ładowarek i do sieci elektroenergetycznej oraz nowelizacja Ustawy o elektro mobilności to niektóre z czynników, które w kolejnych latach zdynamizują zmiany i rozbudowę infrastruktury ładowania na polskim rynku. Naszym celem jest wykorzystanie tego potencjału’’ – dodaje prezes giełdowej spółki.

Inwestycje w nowe technologie

Trzecim filarem strategii Invista SA ma być obszar nowych technologii, w tym z zakresu usług medycznych. Na razie przedstawiciele spółki nie ujawniają szczegółów.

„Poszukujemy projektów i technologii, które mają potencjał zrewolucjonizowania takich obszarów jak medycyna, rozwiązania dla infrastruktury miast, środków transportu publicznego. Obecnie analizujemy kilkanaście projektów, spośród których chcemy wybrać najbardziej obiecujące i będących w fazie wprowadzenia na rynek użytkowy”ujawnia prezes spółki Invista S.A.