FPP proponuje program „Młodzi – sprawni w IT”

Teresa Hernik, ekspert ds. społecznych Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP)
Teresa Hernik, ekspert ds. społecznych Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP)

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, że należy wyjść naprzeciw oczekiwaniom i aspiracjom zawodowym młodych osób z niepełnosprawnościami przez wsparcie ich zarówno w ramach realizowanych już programów (finansowane ze środków PFRON stypendia, dofinansowanie do mieszkań czy pojazdów), jak i nowych inicjatyw. Dlatego FPP wyszło z propozycją projektu „Młodzi – sprawni w IT” skierowanego do osób z niepełnosprawnościami, zachęcającego do podjęcia studiów informatycznych. Liczba osób z niepełnosprawnościami posiadających wykształcenie wyższe wynosi w Polsce 11% (dane GUS za II kw. 2022). Tymczasem wykształcenie zwiększa szanse na znalezienie pracy aż do 70%. Program proponowany przez FPP pomógłby zmniejszyć lukę na rynku pracy.

Program takich studiów byłby przygotowywany w ścisłej współpracy z pracodawcami z branży IT, którzy braliby udział również w procesie dydaktycznym. Kooperacja nauki i biznesu to klucz do sukcesu w procesie edukacji, w którym kształci się kadry na potrzeby rynku pracy. Projekt zakłada, że studenci mieliby u pracodawców płatne praktyki, a po ich zakończeniu gwarancję zatrudnienia w danej firmie. Oczywiście zarówno kształcenie, jak i praca oraz praktyka odbywałyby się w warunkach przystosowanych do osób z danym rodzajem niepełnosprawności.

„Osoby z niepełnosprawnościami chcą i powinny podejmować edukację na poziomie wyższym. Zadaniem państwa jest im to nie tylko umożliwić, ale też ułatwić. Bez wsparcia w tym zakresie nie będzie mowy o ich aktywizacji i niezależnym życiu. Niestety, ale w Polsce praca osób z niepełnosprawnościami wciąż kojarzona jest jako praca niskopłatną, niewymagającą wysokich kwalifikacji i powiązana z określonymi branżami. Czas skończyć z tą niesprawiedliwą stygmatyzacją i dostrzec potencjał osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Zwłaszcza w działach gospodarki borykających się aktualnie z niedoborami kadrowymi – jak chociażby branża IT, gdzie według niektórych szacunków brakuje nawet 300-350 tys. pracowników” – podkreśla Teresa Hernik, ekspert ds. społecznych Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

Na przestrzeni ostatnich lat widać rosnące zaangażowanie świata akademickiego, ale też pracodawców, w likwidację barier w edukacji i zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami. Dla pracodawców to już nie tylko element strategii CSR, ale też ważny aspekt w raportowaniu w ramach ESG. Zmienia się również podejście ze strony instytucji państwa, które intensywnie zwiększają finansowanie na wsparcie dedykowane osobom z niepełnosprawnościami oraz prowadzą aktywne działania zmierzające do realizacji rządowej Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami (2021-2030).