Fuzja House of Skills i Grupy training&consulting

0
ceo (3)

Łączą się dwaj ważni gracze branży doradczo – szkoleniowej. Z dniem 1 stycznia 2014 roku, Grupa training&consulting stała się integralną częścią House of Skills.

Fuzja House of Skills i Grupy training&consulting może być jednym z pierwszych wskaźników urzeczywistnienia prognoz mówiących o konsolidacji branży. Połączenie świadczy o dążeniu firm szkoleniowo-doradczych do wykorzystania efektu skali przy jednoczesnym zwiększeniu jakości i zakresu świadczonych usług.

Grupa training&consulting, której działalność koncentrowała się na projektach z obszaru negocjacji i budowania porozumienia, uzasadnia integrację z House of Skills potrzebą dotarcia do większej grupy klientów oraz oferowania im kompletnych zestawów rozwiązań, wspierających jakość i efektywność pracy na każdym etapie rozwoju organizacji. – Z punktu widzenia Grupy, połączenie z House of Skills, pozwoli na zwielokrotnienie skali naszych dotychczasowych działań – mówi Ewa Kastory, prezes Grupy training&consulting, obecnie Senior Partner w House of Skills. – Nadal będziemy realizować programy rozwojowe w obszarze porozumień i procesów negocjacyjnych, ale dzięki połączeniu z House of Skills, dostarczymy nasze usługi większym grupom pracowników, utrzymując przy tym międzynarodowe standardy – dodaje Kastory.

W następstwie fuzji, House of Skills poszerza obszar merytorycznych specjalizacji, które będzie kierować do kadry zarządzającej oraz pracowników szczebla operacyjnego dużych i średnich przedsiębiorstw. – Dzięki rozwiązaniom, w których specjalizowała się Grupa training&consulting, poszerzyliśmy naszą ofertę o kolejny, siódmy już, obszar kompetencji, „Negocjacje i porozumienia”. Jesteśmy przekonani, że to doskonałe uzupełnienie naszej dotychczasowej oferty – komentuje Aleksander Drzewiecki, prezes House of Skills. – Wierzymy, że wspólnymi siłami udało nam się stworzyć skuteczny pakiet rozwiązań, który pozwoli odpowiedzieć na potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku i funkcjonujących na nim organizacji – dodaje Drzewiecki.

W wyniku połączenia spółek struktura know-how House of Skills zbudowana jest obecnie z 7 obszarów, stanowiących odpowiedź na kluczowe wyzwania menedżerskie: Strategie biznesowe, Przywództwo i zarządzanie, Zarządzanie zmianą, Zwycięskie Zespoły, Umiejętności osobiste, Zarządzanie kapitałem ludzkim oraz nowopowstały obszar Negocjacje i porozumienia.

Dnia 5. lutego 2014 r. odbyła się konferencja prasowa House of Skills, lidera na rynku doradczo – szkoleniowym w Polsce, na której oficjalnie ogłoszono nową strukturę organizacji. Dzięki fuzji z Grupą training&consulting, House of Skills poszerzyło dotychczasową ofertę o kolejny obszar wyspecjalizowanego know-how, Negocjacje i porozumienia.
W ramach wydarzenia, Aleksander Drzewiecki – prezes spółki House of Skills – oraz Ewa Kastory, była prezes Grupy training&consulting, obecnie senior partner House of Skills, przedstawili motywy, jakimi się kierowali przy fuzji obu spółek oraz opowiedzieli o płynących z niej korzyściach. Drzewiecki zaprezentował również nowe obszary specjalizacji, jakie pojawiły się w ofercie House of Skills dzięki połączeniu z Grupą training&consulting.
Naświetlając kontekst transakcji, prelegenci akcentowali rosnące znaczenie multispecjalizacji – wysoko wyspecjalizowanych, a zarazem interdyscyplinarnych i kompleksowych rozwiązań rozwojowych, połączonych w jeden spójny proces, odpowiadający potrzebom danej organizacji. Według Aleksandra Drzewieckiego, oczekiwania odbiorców względem firm doradczo-szkoleniowych będą sprzyjać konsolidacji branży i wzmocnią dążenie do poszerzania ofert działających w niej podmiotów.

W efekcie fuzji, House of Skills do dotychczasowych specjalizacji (Strategie biznesowe, Przywództwo i zarządzanie, Zarządzanie zmianą, Zwycięskie Zespoły, Umiejętności osobiste, Zarządzanie kapitałem ludzkim) dodało nowy obszar kompetencji – Negocjacje i porozumienia. W ramach połączenia, dotychczasowe produkty Grupy training&consulting – w tym marka Roczna Szkoła Negocjacji – będą dostępne dla większego grona firm i organizacji.

Na zakończenie merytorycznej części konferencji, Ewa Kastory – odpowiedzialna za nowy obszar kompetencji House of Skills – zaprezentowała próbkę szkolenia z zakresu umiejętności negocjacyjnych. Uczestnicy mieli okazję wcielić się w negocjatorów i zrozumieć na czym polega innowacyjne podejście programu rozwojowego Kastory, akcentującego sytuacyjny kontekst interakcji (tzw. meta cele) oraz strategiczną rolę procesu budowania porozumienia.