GBP/USD – dobre dane

0

sierpień 16, 2016 09:30

Niższy kurs funta szterlinga na szerokim rynku przełożył się na ceny importu, a tym samym na wskaźniki inflacyjne. Ceny importu w ujęciu rocznym wzrosły o 6.5%, czyli najwięcej od 2011 roku. Jest to pozytywna wiadomość dla funta, ponieważ rosnąca presja inflacyjna powinna ograniczyć dalszą przestrzeń do łagodzenia polityki monetarnej przez Bank Anglii. Rosnącą presję inflacyjną można również zauważyć po odczycie wskaźniku PPI, który w skali rok do roku wzrósł o 0.3%. Natomiast inflacja mierzona cenami detalicznymi wzrosła o 1.9%, a tym samym pobiła konsensus rynkowy o 20 punktów bazowych.

Przełożyło się to na szybkie odbicie kursu pary walutowej GBP/USD od ostatniego minimum w okolicy 1.286. Aktualnie kupujący mogą dokonać korekty ostatnich spadków w okolicę poziomu 1.31, po czym rozpocząć kontynuację dotychczasowego trendu spadkowego.

Mateusz Groszek
Analityk Rynków Finansowych

Czytaj również:  Złoto da zarobić. Prognoza Aforti Exchange na 2019 rok