Global Business Service – nowy kierunek studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie dla zapewnienia kadr dla sektora nowoczesnych usług biznesowych

Piotr Dziwok, Prezes ABSL
Piotr Dziwok, Prezes ABSL

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie powstał we współpracy ze Związkiem Liderów Sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych (ABSL) nowy kierunek studiów – Global Business Service.  Nowopowstały kierunek jest odpowiedzią na ciągły dynamiczny rozwój sektora, w którym obecnie zatrudnionych jest ponad 350 000 osób w około 1 600 centrach usług należących m. in. do największych i najnowocześniejszych firm na świecie.

Już od października studenci kierunku Global Business Service (GBS) będą mogli zdobywać umiejętności, które są kluczowe z perspektywy sektora nowoczesnych usług biznesowych: kompetencje przyszłości związane z finansami, analizą danych, nowoczesnymi technologiami, a także uniwersalnymi umiejętnościami miękkimi takimi jak: praca zespołowa, zarządzanie zmianą, umiejętność współpracy w międzynarodowym środowisku biznesowym. Wspólna inicjatywa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i ABSL ma stanowić impuls do przeciwdziałania rosnącej luce kompetencyjnej na polskim rynku pracy, która może stanowić w bliskiej przyszłości barierę rozwojową dla sektora usług biznesowych istotnego dla rozwoju gospodarki Polski.

Biznes, nauka, miasto – razem dla rozwoju kompetencji przyszłości

Kierunek GBS przygotuje studentów do rozwoju międzynarodowej kariery w centrach biznesowych należących do największych firm na świecie. Wśród partnerów kierunku obok ABSL znalazło się 25 czołowych podmiotów sektora. To pierwszy kierunek w Polsce, który został stworzony od podstaw przez biznes i naukę, by kształcić pracowników dla sektora funkcjonującego w otoczeniu rozwijających się technologii i nowych gałęzi gospodarki. Pierwszy rocznik kierunku w 3-letnim trybie licencjackim rozpocznie edukację już w październiku 2021 roku.

Znaczenie szkół wyższych w kształtowaniu postaw kolejnych pokoleń wydaje się być nie do przecenienia. Samodzielność w kreowaniu myśli i kształtowaniu własnego zdania, czy doświadczenie zagadnień kultury wysokiej, to tylko nieliczne cechy stanowiące o profilu absolwenta uczelni. – podkreśla dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W tym duchu od blisko 100 lat realizujemy misję wskazaną przez naszego Założyciela – Poznawać wartości i przyczyny rzeczy (łac. Regnum cognoscere causas et valorem), stając się miejscem wyjaśniania świata i zdobywania wiedzy dla ponad 150 tysięcy naszych wychowanków. Bazując na wieloletnim doświadczeniu oraz starannie przyglądając się współczesnym zjawiskom, trendom i wymaganiom rynku pracy, stale udoskonalamy naszą ofertę dydaktyczną. Dlatego też w tym roku planujemy uruchomić aż trzy nowe kierunki: Zarządzanie projektami, Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce oraz Global business service. Jestem przekonany, iż dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i kształceniu, nasi absolwenci są nie tylko poszukiwani, ale również bardzo konkurencyjni na coraz bardziej wymagającym i dynamicznym rynku pracy. – dodaje rektor.

GBS to pierwszy w Polsce kierunek dziennych studiów licencjackich, który powstał, aby kształcić pracowników gotowych do pracy w międzynarodowym środowisku. Program studiów został stworzony we współpracy z przedstawicielami globalnych firm, którzy byli zaangażowani w dobór treści kształcenia. Będą oni również prowadzić zajęcia oraz praktyki, umożliwiając studentom dostęp do liderów międzynarodowych korporacji w trakcie całego okresu nauczania.

Utworzenie tego kierunku to odpowiedź na zapotrzebowanie pracowników posiadających kompetencje odpowiednie do wymogów współczesnego biznesu funkcjonującego w otoczeniu międzynarodowym i wykorzystującego nowe technologie informatyczno-komunikacyjne. W szczególności profil absolwenta zorientowany jest na kształcenie kompetencji pozwalających na nieszablonowe myślenie, proaktywność, nastawienie na rozwiązania, pracę w środowisku międzynarodowym z biegłym językiem angielskim, znającym narzędzia IT, otwartym na nowości, gotowym do podejmowania zmian. Udział przedstawicieli 25 międzynarodowych korporacji nie tylko uatrakcyjnia zajęcia o omawianie bieżących problemów i wyzwań biznesowych, ale daje możliwość ich wyjaśnienia z wykorzystaniem wiedzy naukowej. – mówi prof. dr. hab. Marek Ćwiklicki, opiekun kierunku GBS, kierownik Katedry Zarządzania Organizacjami Publicznymi z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Jak pokazują trendy, pracownik przyszłości w trakcie kariery zawodowej będzie zmieniał zatrudnienie międzysektorowo. Trend ten jest wyraźnie widoczny w krajach Europy zachodniej, stąd też wiedza i kompetencje, nabywane w toku studiów Global Business Service będą obejmować szerokie spektrum z uwzględnieniem przedmiotów humanistycznych i społecznych dotyczących nauk o polityce i administracji, zarządzania i jakości, ekonomii i finansów, geografii społeczno-ekonomicznej i innych.

Kraków wyjątkowym miastem na mapie Europy

Kraków jest liderem pod względem wielkości zatrudnienia w centrach usług biznesowych w Polsce. W Krakowie pracuje blisko co czwarta osoba zatrudniona w sektorze w Polsce, czyli 77 700 osób. Można tu obserwować rozwój największych centrów, których rola jest często strategiczna dla funkcjonowania globalnych graczy. Rozwój sektora w Krakowie jest możliwy dzięki atrakcyjnej ofercie zarówno dla inwestorów jak i pracowników.

Najważniejszymi spośród strategicznych celów Krakowa są zrównoważony rozwój, budowanie gospodarki opartej na wiedzy oraz wysoka jakość życia mieszkańców. Przykład powstającego kierunku studiów, związanych z nowoczesnymi usługami biznesowymi, obrazuje całościowe rozumienie potrzeb rozwojowych naszego miasta: kolejny profil kształcenia uzupełnia szeroką paletę specjalizacji oferowanych na krakowskich uczelniach, a zbliżanie sektorów nauki i biznesu traktujemy jako jedno z koniecznych działań, umożliwiających rozwój w konkurencyjnym świecie. Wreszcie – wysoka jakość życia mieszkańców, którą traktujemy priorytetowo, często staje się kluczowym argumentem za wyborem Krakowa jako miejsca nauki, pracy czy zakładania rodziny – podkreśla Jerzy Muzyk, zastępca Prezydenta Miasta Krakowa.

Kraków konsekwentnie znajduje się w czołówce globalnych rankingów stanowiących o atrakcyjności miast najchętniej wybieranych przez międzynarodowych inwestorów. W 2020 roku Kraków zajął 10. miejsce w rankingu miast przyszłości fDi Intelligence, co czyni stolicę Małopolski miejscem z przyszłością dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę zawodową.

Szansa na wzmocnienie konkurencyjności Polski

Sektor nowoczesnych usług biznesowych stale rośnie. Realizowane są też coraz bardziej złożone procesy, wymagające coraz większych kompetencji. Do utrzymania konkurencyjności sektora na tle regionu niezbędne jest pozyskanie określonej liczby pracowników, również tych młodych, rozpoczynających swoje życie zawodowe, a także rozwój kompetencji związanych z innowacyjnością, nowoczesnymi technologiami i cyfryzacją.

Piotr Dziwok, Prezes Zarządu Shell Polska i Prezes ABSL podkreśla: – Nowy kierunek studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie jest niezbędny, jeśli chcemy wzmocnić konkurencyjność Polski wśród inwestorów, a także tworzyć globalne role w Polsce. Priorytetem z perspektywy firm członkowskich ABSL jest rozwój kompetencji przyszłości, zacieśnienie współpracy nauki z biznesem oraz zapewnienie skutecznego transferu wiedzy do gospodarki. I dodaje: – Działające w Krakowie od 15 lat centrum operacji biznesowych Shell zatrudnia obecnie 5000 specjalistów. W ciągu zaledwie ostatnich pięciu lat zatrudnienie zostało zwiększone dwukrotnie. W ramach centrum działa trzynaście międzynarodowych linii biznesowych. Zatrudniony jest w nim już blisko co czwarty członek globalnego zespołu Shell Business Operations, a Polska utrzymuje pozycję trzeciego największego rynku Shell w Europie pod względem skali zatrudnienia. Dlatego biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu, już dziś musimy jako sektor zadbać o dostatecznie dużą liczbę potencjalnych pracowników.

Z analiz ABSL wynika, że wysokiej jakości system edukacji odpowiadający na potrzeby nowoczesnego rynku pracy będzie odgrywał coraz większą rolę w przyciąganiu nowych inwestycji i lokalizacji w Polsce procesów biznesowych opartych na wysokospecjalistycznej wiedzy.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci nowego kierunku będą przygotowani do wejścia na szeroko rozumiany rynek pracy, w szczególności w międzynarodowych organizacjach, instytucjach publicznych i podmiotach prywatnych, działających w globalnym otoczeniu. Potencjalne miejsca pracy absolwenta kierunku GBS to sektor usług dla biznesu, który oferuje pewną pracę w największych firmach na świecie. Usługi biznesowe obejmują usługi: informatyczne, finansowe, rachunkowości, logistyczne, zarządzania zasobami ludzkimi, badawczo-rozwojowe.

Nasz sektor to naprawdę dobre miejsce dla tych, którzy zaczynają karierę. To doskonałe miejsce na zdobycie doświadczenia i rozwój w międzynarodowym środowisku zróżnicowanym pod względem pochodzenia oraz języków, którymi posługują się pracownicy. To także możliwość dalszego rozwoju w globalnych strukturach. Nowoczesne usługi to branża, w której co piąta osoba nie skończyła 26 lat i są to studenci i świeżo upieczeni absolwenci – mówi Piotr Dziwok, prezes ABSL.